Ano ang Pang-angkop, Uri at mga Halimbawa

Ano ang Pang-angkop Uri at Mga Halimbawa Pang-angkop in English

Sa araling ito, ating alamin kung ano ang pang–angkop, uri at gamit nito sa pangungusap.

Tulad ng pangngalan, pang-uri, pandiwa, panghalip, pangatnig, pang-abay at pang-ukol, ang pang-angkop ay isang ring bahagi ng pananalita.

Ano ang Pang-angkop

Ang Pang-angkop ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa panuring katulad ng pang-uri at ng pang-abay. Ito rin ay mga katagang nag-uugnay sa magkakasunod na salita sa pangungusap upang maging madulas o magaan ang pagbigkas ng mga ito.

Pang-angkop in English

Sa wikang Ingles (pang-angkop in English), ang pang-angkop ay tinatawag na ligatures.

Mga Uri ng Pang-angkop at Halimbawa

Narito ang mga uri ng pang-angkop at Halimbawa sa pangungusap:

Na

Ito ay nag-uugnay ng dalawang salita na kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig maliban sa titik n. Isinusulat ito nang kahiwalay sa mga salitang pinag-uugnay.

Halimbawa ng Pang-angkop na “Na” sa Pangungusap

 • Ang malinis na hangin ay ating kailangan.
 • Ang banal na kasulatan
 • Ang malinis na baso.
 • Ang matalim na kutsilyo.
 • Ang mainit na  kape.
 • Ang maitim na budhi.
 • Ang sikat na mananahi.
 • Ang makinis na balat.
 • Ang mahusay na manlalaro.
 • Ang matigas na ulo.
 • Ang malalim na balon.
 • Ang malinaw na tubig.
 • Ang masarap na tinapay.
 • Ang mabait na bata.

Ng

Dinudugtungan nito ang mga salitang nagtatapos sa mga patinig (a, e, i, o, u).

 • Ang masaganang pagkain.
 • Ang malaking mata.
 • Ang basang sisiw.
 • Ang kotseng itim.
 • Ang magandang bata.
 • Ang maduming sapatos.
 • Ang maikling kwento.
 • Ang marunong na ina.
 • Ang magaling umawit.
 • Ang mabahong amoy.
 • Ang mabangong bulaklak.
 • Ang dalawang anak.
 • Ang berding manok.
 • Ang buong angkan ng pamilya ni Juan.
 • Ang sariling damit ni Ana.
 • Ang salaring butiki.
 • Ang basang sisiw na manok.

G

Ito naman ay ginagamit sa mga salitang nagtatapos sa katinig na n na dinudugtungan ng g.

 • Kasuotang madumi.
 • Luntiang bulaklak.
 • Usapang di kaaya-aya.
 • Ang pagkaing masarap.
 • Ang tanghaliang mabango.
 • Ang panahong maulan.
 • Ang dayuhang mabait.
 • Ang bayang minamahal.
 • Ang administrasyong magaling.
 • Ang pamahalaang maunlad.
 • Ang labang tinitiis.
 • Ang bakurang malinis.
 • Ang halamanang magandang tingnan.
 • Ang kaning masarap.
 • Ang ngiping kulay dilaw.
 • Ang tungkuling kailangang gampanan.
 • Ang edukasyong mahalaga.

Basahin ang iba pang aralin: Pang-ukol, Pang-angkop, Sanaysay, Maikling Kwento, Tagalog Pick Up Lines, Pangatnig, Bahagi ng Pananalita, Replektibong Sanaysay, Wika