Ano ang Paghahambing, Halimbawa at Dalawang Uri Nito

Ano ang Paghahambing Dalawang Uri ng Paghahambing at Mga Halimbawa Nito

Ang paghahambing ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapahayag na nagbibigay-daan sa atin na maipakita ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bagay sa ating paligid.

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang nagpapahayag ng kahalintuladang katangian o diwa, nagiging mas makulay at mas malinaw ang ating mga pagsasalaysay at pagsusuri.

Sa blog post na ito, tuklasin natin ang mga uri ng paghahambing, mga halimbawa nito, at kung paano ito makatutulong sa masuring pagsusuri ng mga pangyayari at konsepto sa ating buhay.

Handa ka na bang maglakbay sa mundo ng paghahambing? Tara na at alamin ang mga lihim nito!

Ano ang Paghahambing?

Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalarawan ng dalawa o higit pang katangian o kalagayan. Isa rin itong pamamaraan sa pag-uugnay ng maaaring magkaiba o magkatulad na katangian o kalagayan. Ito ay isang kaantasan ng pang-uri.

Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsusuri at pag-unawa sa mga bagay sa paligid natin. May mga iba’t ibang paraan ng paghahambing, at ito ay maaaring gamitin sa iba’t ibang larangan tulad ng wika, panitikan, agham, at marami pang iba.

Dalawang Uri ng Paghahambing

Ang dalawang uri ng paghahambing ay paghahambing na magkatulad at di-magkatulad.

Paghahambing na Magkatulad

Ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas o pantay na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping kasing-, sing-, magsing-, magkasing-, o kaya ay mga salitang gaya,
katulad, paris, kapwa at pareho.

magka– nangangahulugan din ng kaisahan o pagkakatulad
Halimbawa: Magkakutis porselana ang kambal na sina Ana at Ena.

sing- (sim-/sin-) nagagamit sa lahat ng uri ng paghahambing na magkatulad
Halimbawa: Simbilis ng kidlat tumakbo ang mga manlalaro.

Ang maramihang sing- ay naipapakita sa pag-uulit ng unang pantig ng salitang-ugat.

kasing- (kasin-/kasim-) ang paggamit at kahulugan ay katulad din ng sing, (sin/sim). Pansining kapag ginamit sa pangungusap, ganito ang huwaran ngpagkabuo: kasing + salitang ugat + ng/ni + pangngalan + si/ang + pangngalan.
Halimbawa: Kasintalino ni ate si kuya.

magsing- (magkasing-/magkasim) ang pinagtutulad ay napipisan sa paksa ng pangungusap.
Halimbawa: Ang dalawang basketbolista ay magkasintangkad.

ga-(gangga-)-nangangahulugan ng gaya, tulad, paris.
Halimbawa: Ganggamunggo ang pawis na tumulo sa kaniyang mga noo.

Paghahambing na Di-magkatulad

Itong uri na paghahambing ay nagbibigay ng diwa ng pagkakait, pagtanggi o pagsalungat sa pinatutuyang pangungusap. Ito ay may dalawang uri: hambingang pasahol at hambingang palamang.

Hambingang Pasahol

May mahigit na katangian ang pinaghahambingan sa bagay na inihahambing. Ginagamit ang mga sumusunod upang maipakita ang ganiton uri ng paghahambing.

Lalo – nangangahulugan ng pagdaragdag o pagpapahigit sa kulang na katangian. Sinusundan ito ng katuwang na panghambing na kaysa kay kung ngalang tao ang pinaghahambing, kaysa sa kung ngalang bagay o pangyayari.

Halimbawa:
Mas naging matulingin lalo si Alfred kaysa kay Jherico.

Di-gasino – tulad ng ginagamit sa paghahambing ng uri o katangian ng mga tao. Sinusundan ito ng alinman sa mga katagang naghahambing, kabilang ang gaya, tulad, para o paris na sinusundan ng panandang ni.

Di-gaano – ginagamit ito sa hambingang bagay lamang.

Di-totoo – nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas sa karaniwang uri. Nagagamit itong pamalit sa di-gasino at di-gaano.

Hambingang Palamang

May mahigit na katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghahambingan. Naipapakikita ito sa tulong ng sumusunod:

Lalo – Ang diwa ng paghahambing ay magiging kalamangan at di kasahulan kung ang sinasamahang pang-uri ay nagpapahayag ng kalakihan, kataasan, kalabisan o kahigtan. Katuwang nito ang kaysa, kaysa sa at kay.

Halimbawa: Lalong maunlad ang bansa natin kaysa sa isa.

Higit/ mas – Ito ay nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing.
Halimbawa: Higit na malinis ang kwarto ko kaysa sa kanya.

Labis – tulad din ng higit o mas.
HalimbawaLabis ang pagmamahal ng president sa bayan.

Di-hamak – ginagamit ito karaniwan sa isinusunod ng pang-uri.
HalimbawaDi-hamak na mayayaman ang mga  Amerikano sa mga Hapon.

Konklusyon

Ang paghahambing ay isang mahalagang bahagi ng ating pag-aaral, at ito’y nagbibigay daan sa atin na mas maintindihan ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang bagay, ideya, o konsepto.

Sa blog post na ito, napatunayan natin na ang proseso ng paghahambing ay nagbibigay daan sa atin na magkaruon ng mas malalim na kaalaman at perspektiba ukol sa mga bagay na ating tinitingnan.