About us

Ang Filipino.net.ph ay isang online na platform na naglalayong magbigay ng impormasyon, kaalaman, at inspirasyon sa mga Pilipino sa buong mundo. Ang aming layunin ay makapagbigay ng makabuluhang impormasyon at suporta sa ating kultura, wika, at mga tradisyon, upang mapalakas ang pagkakaisa at pagkakaintindihan ng bawat Pilipino.

Ang aming koponan ay binubuo ng mga masisipag at talentadong Pilipino na mayroong malawak na karanasan sa iba’t ibang aspeto tulad ng teknolohiya, edukasyon, komunikasyon, at kultura. Ang aming pagsisikap ay patuloy na magbigay ng dekalidad at balanse na impormasyon upang ang bawat isa ay maging aktibong bahagi ng pagyabong ng ating kultura at lipunan.

Mga Serbisyong Inaalok:

Balita at mga Kaganapan: Mag-stay updated sa mga latest na balita at mga kaganapan sa Pilipinas at sa buong mundo, mula sa pulitika, ekonomiya, agham, kultura, at iba pa.

Edukasyon: Makakuha ng mga resource at gabay para sa mga mag-aaralat guro na may kinalaman sa wika, kultura, at kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay magbibigay ng mga artikulo, tutorials, at online na kurso para sa lahat ng antas ng edukasyon.

Kultura at Sining: Tuklasin ang yaman ng ating kultura at sining mula sa tradisyunal hanggang sa makabagong panahon. Alamin ang mga kwento ng mga Pilipinong makasaysayan, mga bayani, at mga talentadong indibidwal na nag-ambag sa pagyaman ng ating bansa.

Opinyon at Diskurso: Makibahagi sa mga mapagpalayang talakayan at maging bahagi ng pagbuo ng isang malusog na lipunan. Magbahagi ng inyong mga pananaw at ideya tungkol sa mga isyu at usaping pambansa.

Pagsasama at Komunidad: Sumali sa aming online na komunidad kung saan maaari kang makipag-ugnayan sa iba pang mga Pilipino at makibahagi sa mga aktibidad na magpapalakas ng ating pagkakaisa at pagmamahal sa ating bansa.

Ang aming pangako ay ang patuloy na pagpapalawak ng aming serbisyo at pagbibigay ng makabuluhang impormasyon na magiging katuwang ng bawat Pilipino saan man sila naroroon sa mundo.

Hinihikayat namin ang lahat na maging bahagi ng aming komunidad at sama-sama nating ipagmalaki ang kultura, wika, at kasaysayan ng ating bansang Pilipinas.

Ang aming Misyon:

Ang aming misyon ay maging isang pangunahing online na resource center para sa lahat ng Pilipino, upang magbigay ng impormasyon, kaalaman, at suporta na may kinalaman sa ating kultura, wika, kasaysayan, at lipunan. Ang layunin namin ay matulungan ang bawat Pilipino na maunawaan at mahalin ang kanilang pinagmulan, at maitaguyod ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan.

Ang aming Bisyon:

Ang aming bisyon ay makita ang isang malakas at nagkakaisang komunidad ng mga Pilipino na naniniwala sa kahalagahan ng ating kultura, wika, at kasaysayan, at handang gawin ang kanilang bahagi upang maabot ang ating kolektibong mga mithiin at pangarap para sa isang mas maunlad at masaganang Pilipinas.

Kontakin Kami:

Maaari mong kontakin ang aming koponan sa pamamagitan ng aming email address na filipino.net.ph@gmail.com o sa pamamagitan ng aming social media accounts na matatagpuan sa ibaba ng aming website. Handa kaming tumugon sa inyong mga katanungan, mungkahi, at komento upang patuloy na mapaunlad ang aming serbisyo at maging mas kapaki-pakinabang para sa ating mga kababayan.

Makibahagi:

Kung nais mong maging bahagi ng aming komunidad bilang isang manunulat, tagapagsalita, o kahit anong kapasidad na maaaring makatulong sa pagpapalawak ng ating plataporma, maaari mong ipadala ang iyong aplikasyon o proposal sa aming email address na filipino.net.ph@gmail.com.

Ang iyong suporta at tulong ay malugod naming tatanggapin upang mapalakas pa ang ating adhikain.

Maraming Salamat!

Nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa Filipino.net.ph. Patuloy kaming magsisikap na maging isang katuwang ng bawat Pilipino sa pagbuo ng isang mas maunlad, masagana, at maligayang kinabukasan.

Mabuhay at Maraming Salamat sa inyong lahat!

Disclaimer:

Nais naming ipaalam sa inyo na ang aming website ay maaaring maglaman ng mga advertisement at affiliate links na maaaring magdulot ng kita para sa Filipino.net.ph upang mapanatili ang aming operasyon. Garantisado naming ang lahat ng impormasyon na ibinabahagi namin ay batay sa aming pinakamahusay na kaalaman at hindi apektado ng anumang komersyal na relasyon.