Ano ang Pang-abay na Panlunan at Mga Halimbawa Nito

Sa aralin ng Filipino, isa sa mga mahahalagang bahagi ng balarila ang pag-aaral ng mga pang-abay. Ang pang-abay ay salita o grupo ng mga salita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, o sa isa pang pang-abay.

Ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Sa blog post na ito, ating tatalakayin ang pang-abay na panlunan, ang kahulugan nito, at ang iba’t ibang halimbawa upang mas maging malinaw ang konseptong ito.

Ano ang Pang-abay na Panlunan

Ang pang-abay na panlunan ay binubuo ng mga salitang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lugar na kinasasangkutan ng kilos o aksyon sa isang pangungusap. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa sagot sa tanong na “saan?”.

Ang pang-abay na panlunan ay binubuo ng mga salitang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lugar na kinasasangkutan ng kilos o aksyon sa isang pangungusap.

Sa wikang Ingles, ito ay tinatawag an adverb of place.

Ito ay ginagamitan ng mga panandang na sa, kay o kina.

10 Halimbawa ng Pang-abay na Panlunan sa Pangungusap

Narito ang sampung halimbawa ng pang-abay na panlunan gamit ang “sa,” “kay,” at “kina.” Sa bawat halimbawa, ipapaliwanag ang pang-abay na panlunan at kung paano ito ginamit sa pangungusap.

 1. Sa bahay, masarap ang tulog ko.
 • Ang pang-abay na panlunan dito ay “sa bahay.” Ito ay naglalarawan kung saan masarap matulog ang nagsasalita.
 1. Pumunta siya sa Maynila upang magtrabaho.
 • Dito, ang pang-abay na panlunan ay “sa Maynila.” Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan pumunta ang tao upang magtrabaho.
 1. Nakatira si Maria sa tabi ng ilog.
 • Ang pang-abay na panlunan sa halimbawang ito ay “sa tabi ng ilog.” Ito ay nagsasaad kung saan nakatira si Maria.
 1. Nakita ko ang libro kay Pedro.
 • Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na panlunan ay “kay Pedro.” Ito ay tumutukoy sa taong kung saan nakita ang libro.
 1. Nag-aral ako ng piano kay Maestro Cruz.
 • Dito, ang pang-abay na panlunan ay “kay Maestro Cruz.” Ito ay nagbibigay ng impormasyon kung kanino nag-aral ang nagsasalita ng piano.
 1. Kinuha niya ang susi kay Lola.
 • Ang pang-abay na panlunan sa halimbawang ito ay “kay Lola.” Ito ay tumutukoy sa taong kung saan kinuha ang susi.
 1. Nagpunta sila kina Ana upang ipagdiwang ang kaarawan.
 • Dito, ang pang-abay na panlunan ay “kina Ana.” Ito ay naglalarawan kung kaninong bahay pinuntahan ng mga tao upang ipagdiwang ang kaarawan.
 1. Ipinahiram niya ang kanyang kamera kina Jojo at Liza.
 • Sa halimbawang ito, ang pang-abay na panlunan ay “kina Jojo at Liza.” Ito ay tumutukoy sa mga taong pinahiraman ng kamera.
 1. Sa gilid ng bundok, makikita ang maliit na sapa.
 • Ang pang-abay na panlunan dito ay “sa gilid ng bundok.” Ito ay naglalarawan kung saan matatagpuan ang maliit na sapa.
 1. Nagtanim sila ng mga gulay sa likod ng bahay.
 • Dito, ang pang-abay na panlunan ay “sa likod ng bahay.” Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan nagtanim ng mga gulay ang mga tao.

Sa mga halimbawang ito, ang pang-abay na panlunan ay tumutulong upang maging malinaw ang impormasyon tungkol sa mga kilos o aksyon na naganap, nagaganap, o magaganap sa isang lugar.

Konklusyon

Ang pang-abay na panlunan ay mahalagang bahagi ng balarila ng Filipino. Ang pag-aaral ng pang-abay na panunan ay makatutulong sa pagpapahayag ng mga ideya at karanasan na may kaugnayan sa lugar. Ang paggamit ng mga pang-abay na panlunan ay nagpapayaman sa ating pakikipagtalastasan at nagbibigay ng linaw at tumpak na impormasyon tungkol sa mga pangyayari o sitwasyon.

Sa pag-aaral ng mga pang-abay na panlunan, mahalaga rin na tandaan ang mga pagkakaiba-iba ng konteksto at paggamit ng mga salita sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Gayundin, ang pagpapalawak ng ating bokabularyo sa Filipino ay makakatulong sa mas malalim na pag-unawa sa wikang ito at sa mas maayos na paggamit ng mga pang-abay na panlunan sa ating pagsulat at pagsasalita.

Sa pagtatapos ng blog post na ito, inaasahan namin na mas malinaw na ang konsepto ng pang-abay na panlunan at ang kahalagahan nito sa pagpapahayag ng ating mga ideya at karanasan. Patuloy na pag-aralan at gamitin ang mga pang-abay na panlunan upang mapayaman ang ating kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino.

Basahin ang iba pang mga aralin: Parabula ng BangaElehiyaTula Tungkol sa PamilyaSaknongAlamat ng RosasTugmang de GulongLiongoMitolohiya ng Persia, Parirala, Mitolohiya