Ang Parabula ng Banga, Aral, Tauhan at Buod

Ang Parabula ng Banga, Aral, Tauhan at Buod

Ang mga parabula ay mga kwentong naglalaman ng mga aral at kaalaman na maaaring magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga kilalang parabula ay ang Parabula ng Banga. Sa kwentong ito, matututunan natin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa ating sarili.

Samahan niyo ako habang tatalakayin natin ang kwento at aral na maibibigay ng Parabula ng Banga.

Buod ng Ang Parabula ng Banga

“Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang gawa sa lupa,” ang tagubilin ng Inang Banga sa kanyang anak. “Tandaan mo ito sa buong buhay mo.” “Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, Ina?” ang tanong ng anak na banga na may pagtataka.

“Sapagkat ayokong kalimutan mo ito. At ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa ating mga kauring banga.” Kaya’t sa buong panahon ng kaniyang kabataan, itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa. Hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga.

Nakita niya ang eleganteng bangang porselana, sa isang makintab na bangang metal, at maging ang iba pang babasaging banga.Tinanggap niya na sila ay magkakaiba. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung bakit hindi siya maaaring makisalamuha sa ibang banga.

Marahil, gawa sila mula sa iba’t ibang materyal at iba-iba rin ang kanilang kulay. May puti, may itim, may kulay tsokolate, at may dilaw. Sila ay may kani-kaniyang kahalagahan. Hinulma sila nang pantay-pantay. Lahat sila ay ginawa upang maging sisidlan o dekarasyon.

Isang araw, isang napakakisig na porselanang banga ang nag-imbita sa kaniya na maligo sa lawa. Noong una, siya’y tumanggi. Nang lumaon, nanaig sa kaniya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay. Naakit siya sa makisig na porselanang banga. Napapalamutian ito ng magagandang disenyo at matitingkad ang kulay ng pintura. May palauting gintong dahon ang gilid nito. Kakaiba ang kaniyang hugis at mukhang kagalang-galang sa kanyang tindig.

“Bakit wala namang masama sa paliligo sa lawa kasama ng ibang uri ng banga. Wala naman kaming gagawing hindi tama,” bulong niya sa sarili. At sumunod siya sa porselanang banga at sinabing, “Oo, maliligo ako sa lawa kasama mo. Ngunit saglit lamang, nais ko lang na mapreskuhan.”

“Tayo na,” sigaw ng porselanang banga na tuwang-tuwa. Sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawahan sa mainit na panahon nang araw na iyon. Nang sila’y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang porselanang banga ay tinangay papalapit sa kanya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagbanggaan nang malakas. Isang malaking alon ang humampas mula sa gilid ng lawa. Lumikha ito ng napakalakas na tunog.

Ang porselanang banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila. Habang siya’y nabibitak at unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig, naalala ng bangang lupa ang kaniyang ina.

Ano ang Mga Aral sa Parabula ng Banga

Sa parabula ng banga, maraming aral na maaaring mapulot. Narito ang ilan sa mga ito:

 • Kilalanin ang sarili: Mahalaga na kilalanin natin ang ating sarili, kabilang na ang ating mga kalakasan at kahinaan. Sa kwento, ang bangang gawa sa lupa ay hindi lubos na nauunawaan ang kanyang sarili, kaya naman nagkakaroon siya ng pagkakataong masaktan.
 • Pag-iingat sa pagpapasya: Minsan ay mahalaga na maging maingat sa mga desisyon na ating ginagawa. Ang bangang gawa sa lupa ay nagpasya na sumama sa porselanang banga sa lawa, na kalaunan ay nagresulta sa kanyang pagkakasira. Kung pinili niyang sundin ang payo ng kanyang ina, hindi sana siya napahamak.
 • Pagtanggap ng mga pagkakaiba: Ang pagtanggap sa ating mga pagkakaiba ay mahalagang bahagi ng pag-unawa sa ibang tao. Ang bangang gawa sa lupa ay nakilala ang iba’t ibang uri ng banga at natutunan niyang tanggapin ang kanilang mga pagkakaiba.
 • Pagpapahalaga sa payo ng magulang: Ang payo ng ating mga magulang ay maaaring magsilbing gabay sa ating buhay. Sa parabula, ang Inang BAnga ay nagbigay ng tagubilin sa kanyang anak upang maprotektahan siya mula sa posibleng panganib. Kung pinakinggan sana ng anak na banga ang kanyang ina, hindi sana siya nasaktan.
 • Huwag padalos-dalos: Ang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan na huwag padalos-dalos sa paggawa ng mga desisyon. Ang anak na banga ay padalos-dalos na sumama sa porselanang banga sa lawa nang hindi inisip ang mga posibleng bunga ng kanyang aksyon.

Sa kabuuan, ang parabula ng banga ay nagtuturo ng mga mahahalagang aral tungkol sa pagkilala sa sarili, pag-iingat sa pagpapasya, pagtanggap ng pagkakaiba, pagpapahalaga sa payo ng magulang, at pag-iwas sa pagiging padalos-dalos.

Mga Tauhan sa Parabula ng Banga

Sa parabula ng banga, ang mga tauhan ay ang mga sumusunod:

 • Ang anak na bangang gawa sa lupa: Siya ang pangunahing tauhan sa kwento na kumakatawan sa pagkakaroon ng kahinaan at pagiging padalos-dalos sa pagpapasya.
 • Ang Inang Banga: Siya ang ina ng anak na bangang gawa sa lupa. Nagbibigay siya ng payo at tagubilin sa kanyang anak upang maprotektahan ito mula sa posibleng panganib.
 • Ang porselanang banga: Isa itong napakakisig at eleganteng banga na nag-imbita sa anak na bangang gawa sa lupa na maligo sa lawa. Siya ang kumakatawan sa pagkakaroon ng ibang uri ng banga na maaring makisalamuha ngunit may posibleng panganib sa anak na bangang gawa sa lupa.
 • Iba pang mga banga: Kasama dito ang mga bangang metal at babasaging banga. Sila ay kumakatawan sa iba’t ibang uri ng banga na may kani-kaniyang katangian at kahalagahan.

Mga Karaniwang Tanong sa Ang Parabula ng Banga

Sino-sino ang kinakatawan ng bangang yari sa lupa at ng bangang yari sa porselana?

Sa parabula ng banga, ang bangang yari sa lupa at ang bangang yari sa porselana ay maaaring kumakatawan sa mga sumusunod:

 • Bangang yari sa lupa: Ang bangang yari sa lupa ay maaaring kumakatawan sa mga taong may pagkukulang o kahinaan at sa mga taong nasa mas mababang antas ng lipunan. Ang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilala sa sariling kakayahan at kahinaan, at ang pagiging maingat sa pagpapasya.
 • Bangang yari sa porselana: Ang bangang yari sa porselana ay maaaring kumakatawan sa mga taong nasa mataas na antas ng lipunan, sa mga taong mayaman, o sa mga taong mayroong magagandang katangian at mukhang kaakit-akit. Ang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa iba’t ibang uri ng tao at ang pag-unawa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng ating mga sarili at ng iba.

Ano ang ibig sabihin ng pahayag na “Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang gawa sa lupa?” Bakit mahalaga ang pahayag na ito ng ina sa kaniyang anak?

Ang pahayag na “Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang gawa sa lupa” ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa sariling pagkakakilanlan, kahinaan, at pagmumulat sa katotohanan tungkol sa kanilang kalikasan bilang isang banga. Ang bangang gawa sa lupa ay may mga kahinaan at pagkukulang na hindi maaaring hindi pansinin o kalimutan, at dapat matanggap at unawain ng anak na banga ang kanyang sarili at ang kanyang mga limitasyon.

Ang pahayag na ito ng ina sa kanyang anak ay mahalaga dahil ito ay isang paalala na mag-ingat sa kanyang mga pagkilos at mga desisyon. Ang ina ay nagbibigay ng payo at tagubilin na sundin ang kanyang sariling uri, upang maiwasan ang posibleng panganib at hindi magtagumpay sa mga pagsubok na hindi niya kayang harapin.

Sa pamamagitan ng pagpapaalala na siya ay isang bangang gawa sa lupa, pinapaalala ng ina sa anak na banga na maging maingat at maging handa sa posibleng mga pagsubok na dala ng pagkakaroon ng kahinaan. Ito ay isang mahalagang aral na magagamit ng anak na banga sa kanyang buhay upang maprotektahan ang kanyang sarili at matutunan ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili at pag-iingat sa pagpapasya.

Magbigay ng patunay na ang mga pangyayari sa binasang parabula ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan? Magbigay ng angkop na halimbawa.

Ang parabula ng banga ay may mga aral na maaaring maganap sa tunay na buhay. Ang kwento ay naglalaman ng mga simboliko na tauhan at pangyayari, ngunit ang mga aral at tema ay maaaring maging makatotohanan sa kasalukuyang panahon. Narito ang ilang halimbawa:

 • Pagkilala sa sarili at pagtanggap sa kahinaan: Sa tunay na buhay, kailangan nating malaman at tanggapin ang ating mga kahinaan. Ang pagtanggap sa kahinaan ay mahalaga upang maprotektahan ang ating sarili mula sa potensyal na panganib at matutunan kung paano gumawa ng mas maingat na mga desisyon. Halimbawa, kung alam nating hindi tayo magaling sa isang sport, maaari tayong mag-ingat at huwag sumali sa mga palarong masyadong kompetitibo upang maiwasan ang mga aksidente.
 • Pag-iingat sa pagpapasya: Sa tunay na buhay, kailangan nating maging maingat sa ating mga desisyon at kilatisin ang mga sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Halimbawa, kung alam nating hindi tayo handa o walang sapat na kaalaman sa pagpasok sa isang negosyo, dapat maging maingat at magsaliksik muna bago tayo mag-invest ng pera upang maiwasan ang pagkalugi.
 • Pagtanggap sa iba’t ibang uri ng tao: Sa ating lipunan, mayroon tayong iba’t ibang uri ng tao na may kani-kaniyang katangian, kultura, at paniniwala. Ang pagtanggap sa pagkakaiba ay isang mahalagang aral na maaaring mapulot sa parabula ng banga. Halimbawa, sa isang lugar na may iba’t ibang lahi at kultura, ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pagkakaiba ay makatutulong upang maging mas maayos at mapayapang pamumuhay.
 • Pagpapahalaga sa payo ng magulang: Sa tunay na buhay, ang payo ng ating mga magulang ay maaaring magsilbing gabay sa ating buhay. Sila ay may mas maraming karanasan at karunungan na maaaring makatulong sa atin na maprotektahan ang ating sarili mula sa potensyal na panganib. Halimbawa, ang payo ng isang ina sa kanyang anak na mag-aaral na maging maingat sa pagpili ng mga kaibigan ay maaaring magsilbing gabay upang maiwasan ang masasamang impluwensya at mapanatili ang mabuting landas.

Konklusyon

Sa parabula ng banga, natutunan natin ang kahalagahan ng pagkilala sa ating sarili, pag-iingat sa pagpapasya, at pagtanggap ng pagkakaiba. Ang kwento ay nagpapakita ng kahinaan ng isang bangang gawa sa lupa at kung paano nito hinaharap ang iba’t ibang uri ng banga sa paligid.

Sa kabila ng pagtanggi sa payo ng kanyang ina, ang anak na bangang gawa sa lupa ay natutong tanggapin ang kanyang pagkakakilanlan at maging maingat sa kanyang mga pagkilos at desisyon. Ang pagkakabasag ng anak na banga ay nagsilbing paalala na maging maingat sa pagpapasya at pahalagahan ang payo ng mga magulang.

Ang parabula ng banga ay nagtuturo sa atin na maging bukas sa pagtanggap sa iba’t ibang uri ng tao at unawain ang ating mga pagkakaiba, ngunit maging maingat din sa pagpapasya at sundin ang matalinong payo ng mga taong may malaking kaalaman at karanasan. Sa huli, ang kwento ay nagpapakita ng pag-unlad at pagtanggap ng ating mga kahinaan upang maging mas mabuting tao sa hinaharap.

Basahin ang iba pang mga aralin: WikaTalumpatiTalumpati Tungkol sa PangarapRin at DinParabulaPanitikanNobelaLakbay SanaysayPang-abayAnekdotaAlamat ng BayabasAlamat ng RosasSaknong, Elehiya