Mitolohiya ng Africa: Liongo, Buod at Aral

Mitolohiya ng Africa Liongo Buod Aral Tauhan at Banghay

Sa kahabaan ng kasaysayan ng Africa, ang mitolohiya at kuwentong-bayan ay naging mahalagang aspeto ng kanilang kultura, na nagpapahayag ng kanilang paniniwala at tradisyon. Sa paglalakbay natin sa mitolohiya ng Africa, ating tatalakayin ang isa sa mga kagila-gilalas na kwento mula sa kontinenteng ito – ang kuwento ni Liongo.

Sa blog post na ito, tuklasin natin ang kwento ng isang malakas at impluwensyal na tao na nagngangalang Liongo, ang kanyang pagbangon, pagbagsak, at ang aral na ating mapupulot mula sa kanyang buhay.

Halina’t pasukin ang misterioso at kagila-gilalas na mundo ng mitolohiyang Africano sa pamamagitan ng kuwentong Liongo. Sa pagsubaybay sa mga yugto ng kanyang buhay, makikita natin ang kaniyang tibay, katalinuhan, at ang kaniyang madilim na panig.

Ating alamin kung paano naging makapangyarihan si Liongo, ang kaniyang pakikipagsapalaran, at kung paano siya hinarap ng mga tao sa kaniyang komunidad.

Liongo (Buod)

Narito naman ang bersyon na isinalin sa Filipino ni Roderic P. Urgelles.

Isinilang si Liongo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying- dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng  karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante, na  hindi nasusugatan ng ano mang mga armas.

Ngunit kung siya’y tatamaan ng karayom sa kaniyang pusod ay mamamatay siya. Tanging si Liongo at ang kaniyang inang si Mbwasho ang nakaaalam nito. Hari siya ng Ozi at Ungwana sa Tana Delta, at Shangha sa Faza o isla ng Pate.

Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad (Hemedi) na kinilalang  kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa Matrilinear  na pamamahala ng mga kababaihan tungo sa Patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa  pagsasalin ng trono.

Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liongo kaya ikinadena at ikinulong siya nito. Nakaisip si Lionggo ng isang pagpupuri. Habang ang parirala (Refrain) nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan, bigla siyang nakahulagpos sa tanikala na hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit.

Tumakas siya at nanirahan sa Watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso na kinalaunan ay nanalo siya sa paligsahan ng pagpana. Ito pala’y pakana ng hari upang siya ay  madakip at muli na naman siyang nakatakas. Kakaunti lang ang nakaaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga Gala (Wagala).

Kaya naibigay ng hari ang kaniyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liongo ay mapabilang sa kaniyang pamilya. Nang lumaon si Liongo ay nagkaanak ng isang lalaki na nagtraydor at pumatay sa kaniya.

Tauhan sa Liongo, Gawi at Mga Kilos Nito

Narito ang mga tauhan sa Mitolohiya ng Africa: Liongo:

 1. Liongo – isang malakas at higanteng makata na may karangalan bilang pinakamahusay sa kanyang lugar, na hindi nasusugatan ng kahit anong armas maliban sa pagtusok ng karayom sa kanyang pusod.
 2. Mbwasho – ina ni Liongo na siyang tumatayong tagapagtanggol at nag-aalaga sa kanya.
 3. Haring Ahmad (Hemedi) – pinsan ni Liongo na siyang unang namuno sa Islam at nagbago sa pamamahala mula sa Matrilinear tungo sa Patrilinear. Nais niyang mawala si Liongo at naglunsad ng mga pakana upang siya ay madakip.
 4. Anak na dalaga ng hari – ipinagkaloob ng hari sa bayaning si Liongo upang mapabilang siya sa kanyang pamilya.
 5. Anak na lalaki ni Liongo – anak ni Liongo na nagtraydor at pumatay sa kanya.
 6. Mga tao sa Watwa – mga naninirahan sa kagubatan na tumulong kay Liongo habang siya ay tumakas mula sa kanyang pinsan.
 7. Mga tao sa bilangguan – mga taong inawit ang pagpupuri ni Liongo na naging daan para makawala siya sa kanyang mga tanikala.
 8. Mga Gala (Wagala) – ang mga kalaban na tinalo ni Liongo sa isang digmaan.

Sa kwentong ito, mas malinaw na ipinakita ang pakikipagsapalaran ni Liongo, ang kanyang mga tagumpay at pagkatalo, pati na rin ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan.

Banghay sa Kwento ni Liongo

Ang banghay ng kwento ni Liongo ay maaaring maibahagi sa limang bahagi:

1. Eksposisyon: Sa baybaying-dagat ng Kenya, isinilang si Liongo, isang malakas at higanteng makata. Siya ay anyag sa kanyang lugar dahil sa kanyang mga tula. Tanging si Liongo at ang kanyang ina, Mbwasho, ang nakaaalam ng kanyang kahinaan na pagtusok ng karayom sa kanyang pusod.

2. Pagtaas ng Aksyon: Nagtungo si Liongo sa Tana Delta at Faza o isla ng Pate. Doon, pinag-agawan nila ng kanyang pinsan, Haring Ahmad (Hemedi), ang trono. Dahil sa pagkatakot sa kanyang kapangyarihan, ikinadena at ikinulong ni Haring Ahmad si Liongo. Gamit ang kanyang makatang kakayahan, nakalaya si Liongo at tumakas sa Watwa.

3. Gitna ng Aksyon: Sa Watwa, nakipagsanib-puwersa si Liongo sa mga naninirahan sa kagubatan at nagsanay sa paggamit ng busog at palaso. Pagkatapos ay nanalo siya sa isang paligsahan ng pagpana. Sa kasamaang palad, ang paligsahan ay pakana ni Haring Ahmad upang siya ay madakip muli. Ngunit, Liongo ay nakatakas ulit.

4. Pagbaba ng Aksyon: Matapos ang tagumpay ni Liongo sa digmaan laban sa mga Gala (Wagala), napabilang siya sa pamilya ng hari sa pamamagitan ng pag-aasawa sa anak na dalaga ng hari. Sa kalaunan, nagkaanak sila ng isang lalaki.

5. Resolusyon: Sa isang traydor na pagkilos, pumatay ang anak ni Liongo sa kanyang sariling ama. Ang kwento ay nagtatapos sa pagkamatay ni Liongo sa kamay ng kanyang sariling anak, na naglalarawan ng mapait na pagtatapos ng kanyang buhay.

Ang banghay ng Liongo ay sumasalamin sa kanyang pakikipagsapalaran, ang mga pagsubok na kanyang hinarap, at ang kanyang mga tagumpay at pagkatalo sa buong kwento.

Ano ang suliranin ni Liongo?

Ang suliranin ni Liongo ay ang kanyang pakikibaka sa paghahanap ng katanyagan, kapangyarihan, at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga tao, habang pinag-uusig siya ng kanyang pinsan, Haring Ahmad (Hemedi). Haring Ahmad, na nagsimula sa pagmamanipula ng trono at pagkakaroon ng tunggalian sa kapangyarihan, ay sumubok na patahimikin at saktan si Liongo sa pamamagitan ng pagkakakulong at pagpapaplanong madakip muli.

Ang suliranin ay lalo pang pinalalim ng kanyang kahinaan, na kung saan ang pagtusok ng karayom sa kanyang pusod ay magdudulot ng kanyang kamatayan. Ito ay isang lihim na alam lamang ni Liongo at ng kanyang ina, Mbwasho.

Sa paglutas ng suliranin, kinakailangan ni Liongo na gamitin ang kanyang tapang, talino, at kakayahan sa pagtula upang malampasan ang mga pagsubok na kanyang kinakaharap, mapanatili ang kanyang kapangyarihan, at makuha ang pagmamahal at respeto ng mga tao sa paligid niya.

Tama ba ang Ginawa ni Liongo

Sa konteksto ng kwento ni Liongo, maaaring masabi na ang karamihan sa kanyang mga desisyon ay tama, lalo na sa pagharap sa mga pagsubok at pag-uusig na kanyang kinakaharap. Narito ang ilang halimbawa:

 • Pagpupuri: Ginamit ni Liongo ang kanyang kakayahan sa pagtula upang makalaya mula sa kadena at bilangguan na inihanda ni Haring Ahmad. Ito ay nagpakita ng kanyang talino at determinasyon na malampasan ang pag-uusig ng kanyang pinsan.
 • Pagtakas at pagsanay: Nang matuklasan ni Liongo ang pakana ni Haring Ahmad, nagpasya siyang tumakas at manirahan sa Watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Doon ay nagsanay siya sa paghawak ng busog at palaso, na naging kahusayan niya sa kalaunan. Ang desisyong ito ay tumulong sa kanya na maging mas malakas at handa sa mga pagsubok na darating.
 • Pakikipaglaban sa mga Gala: Bagamat hindi gaanong detalyado sa kwento, ang pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga Gala (Wagala) ay nagpakita ng kanyang kagitingan at tapang sa pakikipaglaban para sa kanyang mga tao.
 • Pagtanggap ng anak na dalaga ng hari: Nang ibigay ni Haring Ahmad ang kanyang anak na dalaga kay Liongo, tinanggap niya ito bilang isang hakbang upang mapabilang sa pamilya ng hari at maging bahagi ng kanilang pamayanan. Ito ay nagsilbing pagkakataon para sa pagkakaisa at pagkakasundo ng dalawang pamilya.

Subalit, hindi rin maiiwasan ang pagkakaroon ng ilang desisyon na hindi ganap na tama. Ang pagkamatay ni Liongo sa kamay ng kanyang sariling anak ay isang trahedya na maaaring hindi naiwasan kung ibang desisyon ang ginawa niya. Ngunit, sa kabuuan, ang mga desisyon ni Liongo ay nagpakita ng kanyang tapang, talino, at pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya at mga tao.

Aral sa Mitolohiya ng Africa: Liongo

Ang kwento ni Liongo ay nagbibigay ng maraming aral na maaari nating gamitin sa ating buhay. Narito ang ilan sa mga mahahalagang aral na maaaring makuha sa mitolohiyang ito:

 • Tapang at kagitingan: Ang tapang ni Liongo sa pagharap sa mga pagsubok at digmaan ay isang paalala na maging matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay at ipaglaban ang ating mga paniniwala at prinsipyo.
 • Talino at determinasyon: Ang paggamit ni Liongo ng kanyang kakayahan sa pagtula at pag-awit upang makatakas sa bilangguan ay nagpapakita ng kahalagahan ng paggamit ng talino at determinasyon sa pagharap sa mga problema at pag-uusig.
 • Pagkakaisa at pakikipagkapwa: Ang pagtanggap ni Liongo sa anak na dalaga ng hari at ang pagkakasundo ng dalawang pamilya ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng maayos na relasyon sa iba.
 • Adaptasyon at pagbabago: Ang pagbabago sa pamumuno mula sa matrilinear tungo sa patrilinear ay nagpapakita ng kahalagahan ng adaptasyon at pagbabago sa lipunan.

Ang halaga ng tiwala: Ang pagkamatay ni Liongo sa kamay ng kanyang sariling anak ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala at maayos na relasyon sa loob ng pamilya. Ito ay isang paalala na ang pagkakaroon ng tiwala at pagmamahal sa isa’t isa ay mahalaga sa pagsusulong ng magandang relasyon sa pamilya at komunidad.

Konklusyon

Sa pagtatapos ng kwento ni Liongo, ang mitolohiyang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kulturang African at ang kanilang mga tradisyon, kundi nagbibigay rin ng mahahalagang aral na maaari nating isabuhay. Ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Liongo ay nagpapakita ng kahalagahan ng tapang, determinasyon, at talino sa harap ng mga hamon ng buhay.

Nagbibigay-diin din ito sa kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagkapwa, na mahalaga sa pagpapatatag ng ugnayan sa loob ng pamilya at komunidad. Ang pagbabago sa lipunan, tulad ng pagiging bukas sa pag-adapt sa mga bagong pamamaraan at tradisyon, ay isang paalala na kailangan nating maging handa sa pagbabago at maging responsableng mamamayan.

Gayunpaman, ang mapait na pagtatapos ng kwento ni Liongo ay nagpapakita ng kahalagahan ng tiwala at maayos na relasyon sa loob ng pamilya. Maaaring hindi laging positibo ang kahihinatnan ng ating mga desisyon, ngunit maaari pa rin nating makuha ang mga aral mula dito at maging mas mabuting tao.

Sa huli, ang mitolohiyang ito ay isa sa mga kwento na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagmamahal sa sarili, pagpapahalaga sa mga relasyon, at pagtanggap sa pagbabago. Sa ating paglalakbay sa buhay, nawa’y maging inspirasyon sa atin ang kwento ni Liongo upang harapin ang ating mga pagsubok nang may tapang, determinasyon, at pagmamahal sa isa’t isa.

Basahin ang iba pang mga aralin: Parabula ng BangaElehiyaTula Tungkol sa PamilyaSaknongAlamat ng Rosas, Tugmang de Gulong