Mitolohohohiya ng Persia: Mashya at Mashayana

Mashya at Mashayana Mito ng Pagkalikha, Buod, Aral, Banghay at Mga Tauhan

Ang mundong ating ginagalawan ay puno ng kakaibang mga kwento at mito na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Isa sa mga ito ay ang mitolohiyang Persiyano na tumatalakay sa paglikha ng sangkatauhan at ang pakikipaglaban sa masamang puwersa.

Sa blog post na ito, ating tatalakayin ang kuwento ng Mitolohiya ng Persia, ang Mashya at Mashayana at ang kanilang mahalagang papel sa pagbuo ng daigdig.

Mashya at Mashayana: Mito ng Pagkalikha (Buod)

Mula sa primebal na hayop na Gayomart na hindi lalaki at babae. Nagmula ang ikaanim na paglikha ni Ahura Ohrmuzd. Sa kabilang banda, si Ahriman Mainyu na sinasabing espiritu ng masama at naninirahan sa kadiliman ay naghangad na wasakin ang lahat ng nilikha ni Ahura Ohrmuzd.

Inisip naman ni Ahriman Mainyu na patayin si Gayomard kaya nagpadala siya ng demonesa  sa katauhan ni Jeh.

Nagtagumpay ang demonesa, subalit nabihag siya ng buwan na si Mah. Mula sa binhi ni Gayomard bago siya namatay ay lumago at mula sa kaniyang bangkay ay may tumubong isang puno na pinagmulan ng lahat ng may buhay na halaman. At dito nanggaling sina Mashya at Mashyana.

Tumulong si Mashya at Mashyana sa pakikipaglaban kay Ahriman Mainyu. Nagkaroon ng mga anak sina Mashya at Mashyana na tig-15 kambal na kumalat sa buong daigdig at maging mga lahi ng sangkatauhan.

Tauhan ng Mashya at Mashayana

Sa mitolohiyang Persiyano na ito, ang mga pangunahing tauhan ay ang sumusunod:

 1. Ahura Ohrmuzd – Ang mabuting diyos na lumikha ng lahat ng bagay at may-akda ng ikaanim na paglikha mula kay Gayomart. Siya ang nagsisilbing pinakamataas na pinagmulan ng kabutihan sa mitolohiyang ito.
 2. Ahriman Mainyu – Ang espiritu ng kasamaan at kadiliman na nais sirain ang lahat ng nilikha ni Ahura Ohrmuzd. Siya ang pinakamataas na pinagmulan ng kasamaan at kaaway ni Ahura Ohrmuzd.
 3. Gayomart – Ang primebal na hayop na hindi lalaki at babae, at pinagmulan ng ikaanim na paglikha ni Ahura Ohrmuzd.
 4. Jeh – Ang demonesa na ipinadala ni Ahriman Mainyu upang patayin si Gayomart.
 5. Mah – Ang buwan na nakapagbihag kay Jeh matapos nitong patayin si Gayomart.
 6. Mashya – Ang isa sa unang mag-asawang tao, na lumitaw mula sa puno na tumubo mula sa bangkay ni Gayomart.
 7. Mashayana – Ang isa pang bahagi ng unang mag-asawang tao, na lumitaw mula sa puno na tumubo mula sa bangkay ni Gayomart.

Ang mga tauhang ito ay may kanya-kanyang papel sa kuwento ng mitolohiya, na nagpapakita ng pakikipaglaban sa kasamaan at pag-usbong ng sangkatauhan mula sa pinagmulang puno.

Banghay ng Mashya at Mashayana

Ang banghay ng mitolohiyang Persiyano na ito ay maaaring maipaloob sa mga sumusunod na yugto:

 1. Ang Paglikha ni Ahura Ohrmuzd – Sa simula ng kuwento, gumawa si Ahura Ohrmuzd ng ikaanim na paglikha mula sa primebal na hayop na si Gayomart.
 2. Ang Pagtugis ni Ahriman Mainyu – Habang nililikha ni Ahura Ohrmuzd ang mga bagay, nais naman sirain ni Ahriman Mainyu ang lahat ng ito. Ipinakita dito ang labanan ng kabutihan at kasamaan.
 3. Ang Pagpatay kay Gayomart – Para patayin si Gayomart, ipinadala ni Ahura Ohrmuzd si Jeh, ang demonesa. Nagtagumpay si Jeh sa kaniyang misyon, ngunit nabihag siya ni Mah, ang buwan.
 4. Ang Pagtubo ng Puno mula kay Gayomart – Matapos mamatay si Gayomart, tumubo ang isang puno mula sa kaniyang bangkay. Ito ang pinagmulan ng lahat ng buhay na halaman at ang paglitaw nina Mashya at Mashayana.
 5. Ang Laban nina Mashya at Mashayana – Bilang unang mag-asawang tao, sina Mashya at Mashayana ay tumulong sa pakikipaglaban kay Ahriman Mainyu. Ipinakita dito ang kanilang kagitingan at tapang.
 6. Ang Pagpaparami ng Sangkatauhan – Nagkaroon ng mga anak sina Mashya at Mashayana na tig-15 kambal. Ang kanilang mga anak ay kumalat sa iba’t ibang sulok ng mundo at naging mga lahi ng sangkatauhan.

Sa pagkakasunod-sunod ng mga yugtong ito, ipinakita ang pag-usbong ng sangkatauhan at ang kanilang pakikipaglaban sa kasamaan. Ang mitolohiyang ito ay nagsilbing simbolo ng pag-asa at katatagan ng tao sa pagharap sa mga pagsubok.

Aral sa Mashya at Mashayana

Ang mitolohiyang Persiyano na ito ay nagbibigay ng maraming aral at mensahe na maaari nating isa-puso at isa-isip sa ating pang-araw-araw na buhay:

 • Labanan ang kasamaan – Sa pakikipaglaban nina Ahura Ohrmuzd at Ahriman Mainyu, ipinapakita ang kahalagahan ng paglaban sa kasamaan at pagtataguyod ng kabutihan sa mundo.
 • Pagkakaisa at pagtutulungan – Ang pagtulong nina Mashya at Mashayana sa pakikipaglaban kay Ahriman Mainyu ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang mapagtagumpayan ang anumang hamon na ating kinakaharap.
 • Pagpapahalaga sa buhay at kalikasan – Ang pagtubo ng puno mula sa bangkay ni Gayomart ay nagsisilbing paalala sa atin na pahalagahan ang buhay at kalikasan, dahil ang lahat ng ito ay magkakaugnay at mahalaga sa ating pag-iral.
 • Sakripisyo at pagmamahal – Ang kuwento nina Mashya at Mashayana ay nagpapakita ng sakripisyo at pagmamahal na kinakailangan upang protektahan ang ating pamilya at komunidad mula sa anumang panganib.
 • Pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng sangkatauhan – Ang pagkakaroon ng iba’t ibang lahi ng sangkatauhan mula sa mga anak nina Mashya at Mashayana ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng bawat isa at ang pagtanggap sa ating mga pinagmulan.
 • Pag-asa at katatagan – Sa gitna ng pakikidigma laban sa kasamaan, ang mitolohiya ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa at katatagan, na ipinapakita ng ating kakayahan na manatiling matatag at magtiwala sa ating sarili at sa isa’t isa.

Sa pag-aaral ng mitolohiyang ito, maaari nating masuri ang ating sarili at ang ating pag-unawa sa mga aral na ibinabahagi nito. Ang mga aral na ito ay maaaring magsilbing inspirasyon at gabay sa ating buhay at sa pagharap sa mga pagsubok na ating kinakaharap.

Mga Karaniwang Tanong Tungkol sa Mashya ta Mashayana

Narito ang karaniwang tanong at sagot sa mitolohiyang ito.

Ano ang naging paksa ng mitolohiya?

 • Ang mitolohiyang Persiyano na ito, na tumatalakay sa kuwento nina Mashya at Mashayana, ay may ilang mahahalagang paksa na sumasalamin sa mga paniniwala, kultura, at tradisyon ng sinaunang Persiya:
 • Paglikha at Pinagmulan – Ang mitolohiya ay tumutukoy sa paglikha ng sangkatauhan at ang kanilang pinagmulan mula sa puno na tumubo mula sa bangkay ni Gayomart. Ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng buhay at ang koneksyon nito sa kalikasan.
 • Kabutihan at Kasamaan – Isa pang mahalagang paksa ng mitolohiya ay ang labanan ng kabutihan at kasamaan, na kinakatawan nina Ahura Ohrmuzd at Ahriman Mainyu. Ito ay nagpapakita ng walang-hanggang pakikibaka sa pagitan ng mabubuting at masasamang puwersa sa mundo.
 • Pagkakaisa at Pagtutulungan – Ang pakikipaglaban nina Mashya at Mashayana kay Ahriman Mainyu ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang maprotektahan ang sarili at ang komunidad mula sa kasamaan.
 • Pag-asa at Katatagan – Ang mitolohiya ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa at katatagan sa gitna ng pakikipaglaban sa kasamaan. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng sangkatauhan na harapin ang anumang pagsubok at magtagumpay sa kabila ng mga hamon.
 • Pagkakaiba-iba ng Sangkatauhan – Ang pagkakaroon ng iba’t ibang lahi ng sangkatauhan mula sa mga anak nina Mashya at Mashayana ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng bawat isa at ang pagtanggap sa ating mga pinagmulan.

Ano ang pagkakaiba sa hangarin ni Ahriman Mainyu at ni Ahura Ohrmuzd?

Ang pagkakaiba sa hangarin nina Ahriman Mainyu at Ahura Ohrmuzd ay makikita sa kanilang mga kagustuhan at layunin sa mitolohiyang Persiyano:

 • Ahura Ohrmuzd – Si Ahura Ohrmuzd ay ang diyos ng kabutihan, liwanag, at kaayusan. Ang kaniyang hangarin ay lumikha ng isang daigdig na puno ng kabutihan, kagandahan, at buhay. Siya ay gumawa ng iba’t ibang nilikha, kabilang ang tao, upang pamahalaan at protektahan ang mundo. Ang layunin ni Ahura Ohrmuzd ay mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, at labanan ang kasamaan na kinakatawan ni Ahriman Mainyu.
 • Ahriman Mainyu – Si Ahriman Mainyu ay ang diyos ng kasamaan, kadiliman, at kaguluhan. Ang kaniyang hangarin ay wasakin ang lahat ng nilikha ni Ahura Ohrmuzd at palaganapin ang kaniyang impluwensya ng kasamaan sa mundo. Siya ay lumalaban kay Ahura Ohrmuzd at nagpapadala ng mga demonyo at puwersa ng kasamaan upang sirain ang mga nilikha at maghasik ng kaguluhan. Ang layunin ni Ahriman Mainyu ay magapi ang kabutihan at magtanghal ng kaniyang kapangyarihan sa mundo.

Ano ang dahilan kung bakit nagpasyang tumulong sa pakikipaglaban sina Mashya at Mashyana kontra kay Ahriman Mainyu?

Sa mitolohiyang Persiyano na ito, sina Mashya at Mashayana ay ang unang mag-asawang tao na lumitaw mula sa puno na tumubo mula sa bangkay ni Gayomart. Bilang mga nilikha ni Ahura Ohrmuzd at ang pinagmulan ng sangkatauhan, mayroon silang malaking papel sa pagprotektahan ng kanilang mundo at kinabukasan ng lahi ng tao.

Nagpasya sina Mashya at Mashayana na tumulong sa pakikipaglaban kontra kay Ahriman Mainyu dahil sa mga sumusunod na dahilan:

 • Tungkulin at Responsibilidad – Bilang unang mag-asawang tao, sina Mashya at Mashayana ay may tungkulin at responsibilidad na pangalagaan at protektahan ang kanilang mga anak, pamilya, at ang sangkatauhan laban sa kasamaan na kinakatawan ni Ahriman Mainyu.
 • Katapatan kay Ahura Ohrmuzd – Bilang mga nilikha ni Ahura Ohrmuzd, sina Mashya at Mashayana ay may katapatan sa diyos ng kabutihan. Sila ay nagpasyang makiisa sa pakikipaglaban upang ipagtanggol ang kanilang pinagmulan at ang kabutihan na pinahahalagahan ni Ahura Ohrmuzd.
 • Pagpapahalaga sa Kabutihan – Sina Mashya at Mashayana ay naniniwala sa kahalagahan ng kabutihan at ang paglaban sa kasamaan. Sa kanilang pakikipaglaban kay Ahriman Mainyu, ipinapakita nila ang kanilang pagtitiwala sa kabutihan at ang kanilang determinasyon na labanan ang anumang puwersa ng kasamaan.
 • Pag-asa at Katatagan – Sa pamamagitan ng kanilang pakikipaglaban, sina Mashya at Mashayana ay nagpapakita ng pag-asa at katatagan sa mukha ng kasamaan. Ito ay nagbibigay-diin sa kanilang kagitingan at tapang sa pakikipaglaban para sa kinabukasan ng sangkatauhan.

Konklusyon

Sa pagtatapos, ang mitolohiyang Persiyano na tumatalakay sa kuwento nina Mashya at Mashayana ay naglalarawan ng walang-hanggang pakikibaka sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, na kinakatawan nina Ahura Ohrmuzd at Ahriman Mainyu. Ang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan, at katapatan sa pagsusulong ng kabutihan at paglaban sa kasamaan.

Bilang unang mag-asawang tao at pinagmulan ng sangkatauhan, sina Mashya at Mashayana ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng tao sa pakikipaglaban para sa ating kinabukasan at sa pagpapanatili ng kabutihan sa mundo.

Ang mitolohiya ay nagbibigay ng mga aral at mensahe na maaring gamitin bilang gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagpapahalaga sa buhay, kalikasan, at pagkakaiba-iba ng sangkatauhan.

Sa pagsusuri ng mitolohiyang ito, maaari nating maunawaan ang kahalagahan ng pagpili sa kabutihan at paglaban sa kasamaan, at paano ang ating mga desisyon at kilos ay makakaapekto sa ating mundo at sa ating mga kinabukasan.

Ang kwento nina Mashya at Mashayana ay nagpapaalala sa atin na ang paglaban para sa kabutihan ay isang kolektibong responsibilidad na dapat nating gampanan upang maitaguyod ang isang mas maunlad at mapayapang lipunan.

Basahin ang iba pang mga aralin: Parabula ng BangaElehiyaTula Tungkol sa PamilyaSaknongAlamat ng RosasTugmang de Gulong, Liongo