Ang ponema: Pag-unawa sa Pinakamaliit na Yunit ng Tunog sa Wika

Ano ang Ponemang Suprasegmental at Segmental

Sa ating paglalakbay upang lubos na maunawaan at maapresyahan ang kagandahan ng wika, isang mahalagang yunit ang ating tatalakayin – ang ponema. Tatalakaying nating ang ponemang suprasegmental at segmental.

Ang ponema, mula sa salitang Espanyol na ‘Fonema,’ ay ang pinakamaliit na yunit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa isa pang salita ng partikular na wika. Sa madaling salita, ito ang pundasyon kung saan itinatayo ang lahat ng iba pang elemento ng wika.

Subalit, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng ponema? Paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na komunikasyon? At paano natin ito mapapansin at magagamit upang mapabuti ang ating kasanayan sa wika?

Sa blog post na ito, sasagutin natin ang mga katanungang ito habang tinalakay ang mga iba’t ibang aspeto ng ponema, tulad ng ponemang segmental at suprasegmental, at ang kanilang mga halimbawa.

Ano ang Ponema?

Ang ponema (mula sa Espanyol na Fonema) ay isa sa mga yunit ng tunog na nagpapakita ng pagkakaiba ng isang salita mula sa iba pang mga salita sa isang partikular na wika. Ang pagkakaibang kahulugan ng mga salitang “baha” at “bahay” sa Filipino ay dulot ng pagkakaroon ng karagdagang ponemang /y/ sa salitang “bahay”.

Sa gayon, ang ponema ay ang pangunahing at teoretikong yunit ng tunog na nagbubuklod ng mga salita. Nagkakaroon ng ibang kahulugan ang isang salita kapag pinalitan ang isa sa mga ponema nito.

Ang ponema ay may dalawang uri. Ito ang ponemang segmental at ponemang suprasegmental

Ano ang ponemang segmental?

Ang mga ponemang segmental ay mga yunit ng tunog na makikita sa iba’t ibang letra o simbolo ng isang wika. Ito ay nagpapakita ng mga pagbabago sa tunog na maaaring makaapekto sa kahulugan ng isang salita.

May dalawang uri ng ponemang segmental: ang mga katinig (consonants) at patinig (vowels). Ang mga katinig ay karaniwang kinakatawan ng mga tunog na nagaganap kapag may sagabal sa daloy ng hangin sa loob ng ating bibig o lalamunan, samantalang ang mga patinig ay ang mga tunog na nagaganap kapag walang sagabal sa daloy ng hangin.

Halimbawa, sa salitang Filipino na “bahay”, ang mga letrang b, a, h, a, at y ay kinakatawan ng mga ponemang segmental. Ang pagbabago sa alinman sa mga ito (halimbawa, pagpapalit ng “b” sa “m” upang maging “mahay”) ay magdudulot ng pagbabago sa kahulugan ng salita.

Ang mga ponemang segmental ay mahalaga sa estruktura ng mga salita at sa pagbuo ng mga pangungusap dahil nagbibigay sila ng estruktura at kahulugan sa ating mga salita.

Ano ang Ponemang Suprasegmental

Ang mga ponemang suprasegmental ay mga tunog o elemento ng tunog na hindi kinakatawan ng mga tiyak na letra o simbolo, ngunit may malaking epekto sa kahulugan at bigkas ng isang salita o pangungusap. Ito ay nagsasama ng mga aspeto tulad ng tono, diin at antala.

Diin (Stress)

Ito ay tumutukoy sa lakas o bigat ng pagbigkas ng isang salita o pantig. Sa Filipino, ang diin ay maaaring magpalit ng kahulugan ng isang salita.

Halimbawa:

 1. BÁka: Kapag ang diin ay nasa unang pantig (BÁ-ka), ang ibig sabihin nito ay isang uri ng hayop na karaniwang ginagamit para sa agrikultura at sa pagkakakitaan, tulad ng paggawa ng karne at gatas. Halimbawa: “May alaga kaming BÁka sa aming bukid.”

 2. baka: Kapag walang partikular na diin o pantay ang bigkas sa parehong pantig (ba-ka), ang ibig sabihin nito ay “maaaring” o “marahil,” isang salitang ginagamit para ipahayag ang posibilidad o hindi katiyakan. Halimbawa: “Baka umulan mamaya, kaya’t magdala ka ng payong.”

 3. BUhay: Kapag ang diin ay nasa unang pantig (BU-hay), ang ibig sabihin nito ay ang estado ng pagiging buhay o hindi patay, o kaya’y ang mismong proseso ng pagiging may buhay. Halimbawa: “Ang BUhay ay puno ng hamon.”

 4. buHAY: Kapag ang diin ay nasa ikalawang pantig (bu-HAY), ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng buhay o ang pagiging buhay. Ito ay karaniwang ginagamit bilang isang verb sa Filipino. Halimbawa: “Ang halamang ito ay buHAY pa.”

 5. Hapon: Kapag ang diin ay nasa unang pantig (HA-pon), ang ibig sabihin nito ay ang oras pagkatapos ng tanghali hanggang sa dapit-hapon o late afternoon sa Ingles. Halimbawa: “Maganda ang panahon tuwing Hapon.”

 6. Hapón: Kapag ang diin ay nasa ikalawang pantig (ha-PON), ang ibig sabihin nito ay isang tao na mula sa bansang Japan o Japanese sa Ingles. Halimbawa: “Siya ay isang Hapón na naninirahan sa Pilipinas.”

Tono (Pitch)

Ito ay tumutukoy sa taas o baba ng tunog sa pagbigkas ng isang salita. Sa ilang wika, ang tono ay maaaring magbago ng kahulugan ng isang salita.

Halimbawa:

 1. Nagpapahayag: “Madali lang ito.” – Sa halimbawang ito, ang tono o pitch ay pantay o pababa sa dulo. Ito ay isang pahayag na nagsasabing madali lang ang isang bagay o sitwasyon. Ang tono ay karaniwang neutral at diretso, na nagpapakita ng katiyakan.

 2. Nagtatanong: “Madali lang ito?” – Sa halimbawang ito, ang tono o pitch ay tataas sa dulo ng pangungusap. Ito ay nagpapahiwatig na ang pahayag ay isang tanong at hindi katiyakan. Ang taas ng tono sa dulo ay nagbibigay ng indikasyon na inaasahan ng nagsasalita ang isang tugon.

 3. Nagbubunyi: “Madali lang ito!” – Sa halimbawang ito, ang tono o pitch ay tataas sa dulo ng pangungusap, at karaniwang may mas matinding bigkas kaysa sa normal na pangungusap. Ang taas at lakas ng tono ay nagpapahiwatig ng kasiyahan, excitement, o pagdiriwang. Ang eksklamasyon na marka (!) sa dulo ng pangungusap ay nagbibigay rin ng karagdagang diin sa emosyon na ito.

Antala (Juncture)

Ito ay tumutukoy sa saglit na pagtigil o paghinto sa pagsasalita. Ito ay makatutulong sa pagbibigay-linaw sa kahulugan ng isang pangungusap, lalo na sa mga sitwasyon na magkaiba ang kahulugan depende sa kung saan ilalagay ang paghinto.

 1. “Hindi siya si Juan.” – Sa pangungusap na ito, walang antala o pause. Ang pangungusap ay nagpapahiwatig na ang taong tinutukoy ay hindi si Juan. Ito ay diretsong pahayag na naglalayong itama ang maling pagkakakilala.

 2. “Hindi, siya si Juan.” – Sa pangungusap na ito, may antala pagkatapos ng salitang “Hindi,”. Ang antala ay nagpapabago ng kahulugan ng pangungusap. Ito ay nagpapahiwatig na ang nagsasalita ay tumututol sa isang naunang pahayag at nagpapatunay na ang taong tinutukoy ay talagang si Juan.

 3. “Hindi siya, si Juan.” – Sa pangungusap na ito, may antala o hinto pagkatapos ng salitang “sya,”. Ang antala ay nagpapalakas ng kahulugan na ang taong tinutukoy ng nagsasalita ay hindi ibang tao kundi si Juan.

Kahalagahan ng Ponemang Suprasegmental

Ang mga ponemang suprasegmental ay hindi lamang basta-basta mga detalye sa wika. Ang kanilang mga epekto sa kahulugan, damdamin, at tono ng isang salita o pangungusap ay mahalaga sa komunikasyon.

Sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, ginagamit natin ang mga ponemang suprasegmental nang hindi natin namamalayan. Ang iba’t ibang tono, diin, at antala ay nagbibigay ng dagdag na konteksto at kahulugan na hindi kayang ipahayag ng mga salita lamang.

Konklusyon

Sa ating pagsusuri sa konsepto ng ponema, nakita natin kung paano ang pinakamaliit na yunit ng tunog sa isang wika ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa kahulugan ng mga salita at pangungusap.

Mula sa ponemang segmental hanggang sa ponemang suprasegmental, tayo ay nabigyan ng isang mas malalim at mas malawak na pananaw sa kung paano binubuo ang ating mga salita at pangungusap.

Nakita rin natin ang kahalagahan ng tamang paggamit ng ponema, hindi lamang sa aspeto ng pagbigkas, kundi pati na rin sa pagpapahayag ng iba’t ibang diin, tono, at antala.

Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay-kulay sa ating pananalita, kundi nagpapalawak din sa ating kakayahang magpahayag at magkaunawaan.

Sa huli, ang ating pag-aaral tungkol sa ponema ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa pinakamaliit na detalye ng wika. Sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ating kaalaman, tayo ay nagiging mas epektibo at mas malasakit na mga tagapagpahayag.

Sa susunod na marinig mo ang isang salita o pangungusap, alalahanin mo ang ponema – ang maliliit na yunit ng tunog na nagbibigay ng malaking kahulugan sa ating wika.

Basahin ang iba pang mga aralin: Pang-abay na PanlunanTalinghaga Tungkol sa May-ari ng UbasanTulaTekstong NaratiboAkasya o KalabasaPagsasalaysaySimuno at Panag-uriSawikain, Tulang Panudyo