Ang Asong Bundok at ang Tagak

Ang Asong Bundok at Ang Tagak

Isang araw, habang gutom na gutom ang isang asong bundok, natigil ang kanyang pagkain dahil sa butong naipit sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaghinga at malapit nang mamatay dahil sa kahirapang dinaranas.

Sa aksidenteng pagkakataon, isang tagak ang dumaan habang namamasyal. Humingi ng tulong ang asong bundok sa tagak.

“Tagak, pakitulong sa akin na tanggalin ang buto sa aking lalamunan. Kung magawa mo ito, bibigyan kita ng gantimpala,” pakiusap ng aso sa tagak.

Kahit nag-aalinlangan, pinagbigyan ng tagak ang aso. Sa tulong ng mahabang tuka ng tagak, madali niyang natanggal ang butong nakabara sa lalamunan ng asong bundok. Ngunit nang hingin ng tagak ang ipinangakong gantimpala, tumanggi ang asong bundok.

“Hindi ba sapat na hinayaan kong gamitin mo ang iyong ulo sa aking bibig?”

“Alam ko na,” sa sarili ng tagak. “Kung tutulong ka sa isang taksil, huwag mong asahan ang gantimpala.”

Aral sa Pabula na Ang Asong Bundok at ang Tagak

Narito ang mga aral na makukuha natin sa pabula na Ang Asong Bundok at ang Tagak:

  • Ang pagtulong ay hindi laging kinakailangan ng kapalit o gantimpala. Magbigay tayo ng tulong dahil sa kabutihan ng ating puso at hindi dahil sa makukuha nating gantimpala.
  • Huwag magtiwala sa basta-basta sa mga taong kilala sa pagiging taksil o masama. Maaaring hindi sila magbigay ng tamang pagkilala o gantimpala sa iyong pagtulong.
  • Maging maingat sa pagpili ng mga taong ating tutulungan at kasama sa buhay. Ang pagkakaroon ng mabubuting kasama ay magbubunga ng mas magagandang resulta at karanasan.
  • Ang pag-asa sa gantimpala mula sa isang tao na kilala sa pagiging taksil ay maaaring maging sanhi ng kabiguan at pagkadismaya. Huwag umasa sa mga bagay na hindi sigurado at maging handa sa posibilidad na hindi matupad ang inaasahan.
  • Ang pag-unawa sa katangian ng iba’t ibang uri ng tao ay mahalaga sa pagbuo ng ating relasyon sa kanila. Kung kilala natin ang ugali ng isang tao, mas madali nating maiiwasan ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon at maprotektahan ang ating sarili.