Ang Agila at Ang Maya

Ang Agila at Ang Maya

Isang Agila ang lumilipad sa kalawakan, mayabang niyang ipinakita ang kanyang malawak na pakpak. Habang naglalakbay siya sa langit, nakasalubong niya ang isang maliit na ibong Maya at hinamon niya ito sa isang paligsahan.

“Hey Maya, gusto mo bang malaman kung sino sa atin ang mas mabilis lumipad?” sabi ng Agila nang mayabang. Kaya naisipan ng Maya na tanggapin ang hamon upang turuan ng leksyon ang Agila.

“Sige! Tanggap ko ang hamon mo. Kailan natin gustong simulan?”

Nagulat ang Agila, hindi niya inakala na tatanggapin ng Maya ang kanyang hamon.

“Sa akin, kahit kailan mo gusto,” mayabang na sagot ng Agila.

Tumingin ang Maya sa langit. Nakita niyang nagdidilim ang kalangitan at alam niyang malakas na pag-ulan ang susunod.

“Sige Agila, nais kong simulan na natin ang karera ngayon. Ngunit, upang mas maging masaya ang ating paligsahan, kailangan nating magdala ng anumang bagay. Halimbawa, dadalhin ko ang asukal habang ikaw ay magdadala ng bulak.”

Natawa ang Agila sa sinabi ni Maya. Sobrang tuwa niya dahil tiyak na mas magaan ang bulak na dadalhin niya kaysa sa mabigat na asukal na dadalhin ng Maya.

“Ano, Agila, pumapayag ka ba?” tanong ni Maya.

“Oo, sang-ayon ako,” sagot ng Agila.

“Sige, umpisahan natin sa ilog doon at magtatapos tayo sa tuktok ng mataas na bundok doon,” sabi ni Maya.

Halos hindi mapigilan ng Agila ang kanyang tawa sa katuwaan dahil sa palagay niya ay tiyak na panalo siya, ngunit hindi niya ito ipinahalata.

At sinimulan nga nila ang paligsahan.

Nang sila ay nasa gitna na ng langit, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nabasa ang bulak na dala-dala ni Agila kaya naging mabigat ito. Nahihirapan si Agila, kaya bumagal ang kanyang paglipad.

Samantala, ang mabigat na asukal na dala-dala ni Maya ay natunaw dahil nabasa rin ng ulan. Dahil dito, napabilis ang lipad ni Maya.

Dahil sa mga pangyayari, unang nakarating si Maya sa tuktok ng mataas na bundok at nalampasan niya ang mayabang na Agila.

Mga Aral sa Pabula na Ang Agila at Ang Maya

Narito ang mga aral na makukuha natin sa pabula na Ang Agila at Ang Maya:

  • Huwag maging mayabang – Ang mayabang na Agila ay natalo ng maliit na Maya dahil sa kanyang kayabangan. Ang pagiging mapagpakumbaba ay isang mahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat isa.
  • Huwag maliitin ang kakayahan ng iba – Bagamat maliit ang Maya, hindi ito naging hadlang para malampasan niya ang Agila. Hindi dapat maliitin ang kakayahan ng iba dahil maaaring magtagumpay sila sa di inaasahang paraan.
  • Maging matalino at maparaan – Ang matalinong Maya ay gumamit ng isang estratehiya upang matalo ang Agila. Ang pagiging matalino at maparaan ay makatutulong upang malampasan ang mga hamon at problema.
  • Huwag balewalain ang sitwasyon – Ang Agila ay hindi inisip ang posibilidad na maaaring maging mabigat ang bulak kapag nabasa ng ulan. Ang pagiging handa at ang pagiging maingat sa bawat sitwasyon ay makatutulong upang makaiwas sa mga hindi kanais-nais na kaganapan.