Ang Aso at Ang Uwak

Ang Aso at Ang Uwak

Nakakita ang isang uwak ng karne na natutuyo sa ilalim ng araw. Agad niyang kinuha ang karne at lumipad patungo sa malayong lugar. Sa dulo ng isang sanga ng puno, sinubukan niyang kumain ng karne.

Subalit narinig niya ang malakas na tinig ng isang aso na nagsasabing, “sa lahat ng mga ibon, ang uwak ang pinakamahusay. Wala itong katulad!”

Napangiti ang uwak at nagbukas ng kanyang bibig upang tumawa. Sa kasamaang palad, ang karne ay nahulog mula sa kanyang bibig at bumagsak sa lupa. Agad itong pinagsaluhan ng aso.

Tanging mapanood na lamang ng uwak ang aso habang kinakain ang kanyang karne. Mula noon, hindi na nagpaloko si Uwak kay Aso.

Mga Aral sa Pabula na Ang Aso at Ang Uwak

Mula sa pabula na Ang Aso at Ang Uwak, maaari nating makuha ang mga sumusunod na aral:

  • Huwag palaging magpadala sa papuri – Hindi lahat ng papuri ay totoo, at maaaring gamitin ito ng iba upang manipulahin tayo. Dapat maging mapanuri at mapag-isip bago tanggapin ang papuri.
  • Maging alisto sa mga pakana ng iba – Ang iba ay maaaring magkaroon ng masamang intensyon sa likod ng kanilang mga kilos. Kailangan maging maingat at mapagmatyag upang hindi maloko.
  • Pag-ingatan ang ating mga ari-arian o tagumpay – Hindi natin dapat ipagkatiwala sa iba ang ating mga bagay o tagumpay. Ang pagkakaroon ng labis na kumpiyansa sa iba ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng ating pinaghirapan.
  • Ang pagkakamali ay isang pagkakataon upang matuto – Sa pagkakataong nagkamali si Uwak, natutunan niya ang kahalagahan ng pagiging maingat at ang pagkakaroon ng tiyaga sa pag-aaral mula sa kanyang mga pagkakamali. Maaari nating gamitin ang ating mga pagkakamali bilang mga aral upang maging mas mabuting tao.