Ang Aso at Ang Leyon

Ang Aso at Ang Leyon

Maraming hayop sa gubat ang natatakot sa Aso. Ang mga Kuneho ay nanginginig kapag nakatingin ang Aso sa kanila. Hindi alam ng mga Pagong kung ano ang gagawin kapag itinaas na ng Aso ang mga paa nito na may matutulis na kuko.

Ang mga Manok, Pusa, at Bibe ay pinipigil ang kanilang paghinga upang hindi mapansin ng Aso. Dahil alam ng Aso na maraming hayop ang takot sa kanya, lalo niyang ginagalingan ang kanyang pagtahol.

Pinupuno niya ang kanyang dibdib ng hangin para maging malakas ang kanyang tahol. Naniniwala siya na ang mahinang tahol niya ay agad-agad pumapagitna sa mga Isda sa ilog.

Ang malakas na tahol ng Aso ay nagpapakaripas ng takbo sa Kambing, Pabo, at Baboy-damo. Ang sunud-sunod na tahol ay hudyat para magtago sa mga yungib ang mga Unggoy at mga Usa.

Totoong marami ang natatakot sa nakapaninindig balahibong mga tahol ng Aso.

Dahil sa labis na pagmamalaki, sinundan ng Aso ang Leon na noon ay namamasyal sa gubat. Balak din niyang takutin ang Leon. Nang mapalapit sa Leon, nagpakayabang-yabang ang Aso sa kanyang tindig. Huminga ito nang malalim, at nagsimulang magtahol.

Ngunit hindi natinag ang Leon sa mga tahol ng Aso. Nang makita ng Leon ang tumatahol na Aso, nilundag nito ang Aso na napatulala sa kahihiyan. Pinagsasakmal ng Haring Leon ang Aso na sumobra sa kanyang kayabangan.

Mabuti na lang at naawat ng Tigre at Gorilya ang kanilang Haring Leon. Kung hindi, baka naging bangkay ang Aso na lubos na nagyabang. Nang magising sa kanyang kahihiyan, yumukod at humingal-hingal ang Aso, nagbigay galang sa Haring Leon na gusto niyang takutin.

Aral sa Pabula na Ang Aso at Ang Leyon

Ang aral na mapupulot sa pabula na Ang Aso at ang Leyon ay ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at ang pag-iwas sa labis na kayabangan. Hindi palaging makakatulong ang pagiging mayabang, at maaaring ito ay magdulot ng panganib o kahihiyan sa huli.

Dapat tandaan na hindi lahat ng bagay ay kaya nating kontrolin, at maaaring may mas malakas o mas matalino sa atin. Sa halip na magpakayabang, mas mainam na ipakita ang respeto at paggalang sa iba, at tanggapin ang ating mga limitasyon.