Ang Anino ng Buriko

Ang Anino ng Buriko

Isang umaga, isang manlalakbay ang nag-upa sa Buriko ng isang magsasaka.

Paglabas ng Buriko sa kulungan, sumakay agad ang manlalakbay habang sinusundan naman ng magsasaka sa likod. Upang mapabilis ang paglalakad, ang magsasaka ay patuloy na pumapalo sa likod ng Buriko.

Sobrang init ang kapaligiran kaya pawis na pawis ang tatlo. Kapag natatapakan ng Buriko ang malalaking bato, nawawalan ito ng balanse, at ang manlalakbay ay naiistabil sa pagkakasakay sa ibabaw.

Tulakan dito, hila-hila doon.

Pawis na pawis ang manlalakbay at humihingal naman ang magsasaka sa likod. Ang Buriko? Pawis din at hihingal-hingal, at may mga palo pa sa kanyang likod. Kaawa-awa talaga ang sitwasyon ng Buriko.

Mabuti at naisip ng manlalakbay na magpahinga muna. Dahil sa disyertong kapaligiran, wala silang mapagpapahingahang puno.

Nang mapansin ng magsasaka at manlalakbay na tanging anino ng Buriko lang ang kanilang mapagtataguan, nag-agawan ang dalawa sa maliit na silungan.

“Sandali, akin ang pahingahang iyan,” sabi ng manlalakbay, “ako ang nagbayad para sa Buriko.”

“Hintay!” sigaw ng magsasaka. “Akin ang Buriko, kaya’t akin din ang anino nito.”

“Akin ito!” sabi ng manlalakbay.

“Hindi, akin ito,” galit na sagot ng magsasaka.

Sinuntok ng magsasaka ang manlalakbay na ikinadapa nito. Hinalikan naman ng manlalakbay ang paa ng magsasaka na ikinagulo nito sa buhanginan.

Buntalan na walang tigil. Suntukan na puno ng galit. Pagmumurahan, pagsigawan. Nang makita ng Burikong duguan ang mga mukha ng galit na galit na nag-aaway, ito ay tumakbong may takot. Walang dala ang Buriko kundi ang aninong pinag-aawayan ng dalawang sakim na tao.

Aral sa Pabulang Ang Anino ng Buriko

Ang pabula na Anino ng Buriko ay nagbibigay ng mga mahalagang aral na maaaring makuha ng mga mambabasa:

  • Ang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga: Sa halip na mag-away sa isang bagay na pansamantala lamang, tulad ng anino ng Buriko, ang mga tauhan ay dapat na nagtuon sa mga bagay na mas mahalaga, tulad ng kaligtasan at kapakanan ng isa’t isa at ng Buriko.
  • Ang pag-iwas sa kasakiman: Ang pag-aaway ng magsasaka at manlalakbay ay nagmula sa kanilang kasakiman sa pag-angkin ng anino ng Buriko. Ang kwento ay nagpapaalala na ang kasakiman ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at kaguluhan.
  • Ang pagiging mapagkumbaba at pagiging bukas sa kompromiso: Ang magsasaka at manlalakbay ay nagpumilit na angkinin ang anino ng Buriko nang walang pag-aalala sa isa’t isa. Kung sila ay nagpakumbaba at naging bukas sa kompromiso, maaari silang lahat na nagkaroon ng pagkakataon na magpahinga at hindi mag-away.
  • Ang pagpapahalaga sa buhay ng mga hayop: Sa kwentong ito, ang Buriko ay inabuso at hindi pinahalagahan ng dalawang tauhan. Ang kuwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalaga at paggalang sa buhay ng mga hayop.
  • Ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan: Kung ang magsasaka at manlalakbay ay nagtulungan at nagkaisa sa halip na mag-away, maaari nilang lahat na napagtagumpayan ang mga pagsubok na dala ng mainit na kapaligiran. Ang kwento ay nagpapahiwatig na ang pagkakaisa at pagtutulungan ay mas makapangyarihan kaysa sa pag-aaway at paghihiwalay.