Ang Agila at Ang Salagubang

Ang Agila at Ang Salagubang

Gutom na gutom ang Agila kaya naman naghahanap siya ng mabibiktima para sa kanyang tanghalian. Sa kanyang mataas na pagmamasid, nakita niya ang isang masayahing Kuneho na naglalakad sa kagubatan.

Nang mapansin ng Kuneho ang Agila, alam niyang pupuntiryahin siya ng Hari ng mga Ibon. Upang makaiwas sa panganib, tumakbo ito upang magtago. Nakita ng Salagubang ang paghabol ng Agila sa Kuneho. Nang magkatinginan ang Kuneho at Salagubang, humingi ng tulong ang Kuneho sa kanya.

“Salagubang! Salagubang! Saklolohan mo ako! Tiyak na hahabulin at lulunukin ako ni Haring Agila bilang pananghalian!”

Mabilis tumakbo ang Kuneho, ngunit mas mabilis humabol ang Agila.

Naaawa ang Salagubang sa hindi pantay na labanan ng dalawa.

“Oy, Agila! Ikahiya mo ang ginagawa mo! Hari ka ng mga ibon pero hinahabol mo ang isang maliit na kuneho!”

Ngunit hindi pinansin ng gutom na Agila ang pagsigaw ng Salagubang. Ang nasa isip niya ay ang kumakalam niyang tiyan at ang masarap na Kunehong may matabang katawan.

Naganap ang mabilis na habulan, ngunit kahit anong bilis ng takbo at talon ng Kuneho, naabutan pa rin siya ng gutom na gutom na Agila.

“Kawawang Kuneho,” bulong ng Salagubang habang pinagmamasdan ang sumisigaw na kaibigan na gawing pananghalian ng walang awang Agila.

Naisip ng Salagubang na gumanti sa mapang-api na Agila.

Mula nang mawala ang kaibigan, lagi na niyang sinusundan ang Agila. Natuklasan niyang ang Agila ay nangingitlog sa tuktok ng bundok. Sinundan niya ito. Habang wala ang Agila, nilipad ng Salagubang ang pugad ng Hari ng mga Ibon. Isa-isa niyang itinulak ang mga itlog mula sa pugad. Nabasag ang mga itlog nang malaglag sa lupa. Galit na galit ang Agila at nagsumbong kay Jupiter.

“Kamahalan, sinisira po ni Salagubang ang mga itlog sa aking pugad. Tulungan po ninyo ako.”

Upang hindi na maulit ang pagkabasag ng mga itlog, pumayag si Jupiter na sa kanyang kandungan mamugad ang Agila. Ito ang ginawa ng Agila, at nagsilbing pugad ang kandungan ni Jupiter.

Nang malaman ito ni Salagubang, nag-isip siya ng paraan upang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Habang tulog si Jupiter, ibinuhos niya ang maraming lupa sa kandungan ng Diyos. Nang magising Jupiter at alisin ang lupa, kasama ng lupa ang mga itlog na nabasag nang malaglag sa lupa.

Mula noon, palaging naghahanap ang mga Agila kung saan sila magtatago ng kanilang mga pugad na pinangingitlugan. Ayon sa kuwento, patuloy na ipinaghihiganti ng Salagubang ang matalik niyang kaibigang Kuneho.

Aral sa Pabulang Ang Agila at Ang Salagubang

Ang pabula na ang agila at ang salagubang ay naglalaman ng ilang mahahalagang aral na maaaring mapulot ng mga mambabasa:

  1. Ang pagtulong sa nangangailangan: Ang Salagubang ay nagpakita ng pagtulong sa Kuneho kahit na alam niyang may peligro sa kanyang sarili. Ito ay isang paalala na maging handang tumulong sa iba lalo na sa oras ng pangangailangan.
  2. Ang pagkakaisa laban sa pang-aapi: Ang pagkakaisa ng Salagubang at Kuneho laban sa mapang-api na Agila ay nagpapakita na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay maaaring magkaisa upang labanan ang pang-aapi.
  3. Huwag abusuhin ang kapangyarihan: Ang Agila, bilang Hari ng mga Ibon, ay nagpakita ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan sa paghahabol sa Kuneho para gawing pagkain. Ang kuwento ay nagpapaalala na huwag gamitin ang kapangyarihan para apihin ang iba.
  4. Ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan: Ang Salagubang ay hindi sumuko sa paghihiganti para sa kanyang kaibigang Kuneho. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating mga kaibigan at pagsusumikap na protektahan ang kanilang interes.
  5. Ang pagiging matalino at maparaan: Sa kabila ng kanyang maliit na katawan, nagpakita ang Salagubang ng pagiging matalino at maparaan sa paglaban sa Agila. Ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng paggamit ng ating talino at diskarte upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay.
  6. Ang kahalagahan ng pagtitiyaga: Sa kabila ng mga pagkabigo, ang Salagubang ay hindi sumuko at patuloy na ginawa ang lahat upang maipaglaban ang kanyang kaibigan. Ito ay isang paalala na maging matiyaga sa pagharap sa mga pagsubok at labanan ang mga mapang-api.