Noli Me Tangere Kabanata 46: Ang Sabungan (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 46 Ang Sabungan Buod, Tauhan at Aral

Sa Kabanata 46 ng Noli Me Tangere na pinamagatang “Ang Sabungan,” makikita natin ang masidhing epekto ng sugal sa lipunang Pilipino.

Isang marangyang eksena ng sabungan sa San Diego ang ating sasaksihan, kung saan hahaluan ng intriga, kapangyarihan, at desperasyon ang bawat tagisan ng mga manok.

Sa pagbubunyag ng mga tauhan at kanilang mga motibo, maipapakita ni Rizal kung paano ang pangkaraniwang libangan ng mga Pilipino ay nagiging larangan ng katiwalian at manipulasyon. Handa ka na bang sumaksi sa mga magaganap sa sabungan?

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 46: Ang Sabungan

Sa lahat ng bayan na pinamahalaan ng mga Espanyol, isa sa hindi mawawalang pangyayari ay ang sabong – at hindi naiiba ang San Diego dito.

Ang sabungan ay may tatlong bahagi. Una, ang pintuan kung saan kinokolekta ang bayad ng mga papasok. Pangalawa, ang lagusan na daanan ng tao at ang lugar ng mga nagtitinda ng iba’t ibang klaseng paninda.

At pangatlo, ang ruweda, kung saan nagaganap ang mga labanan ng mga manok. Dito rin nagtitipon ang mga tao na may mataas na posisyon sa lipunan tulad nina Kapitan Tiyago at Kapitan Basilio. Si Lucas ay naroon rin.

Si Kapitan Tiyago ay may dala-dalang manok, habang si Kapitan Basilio naman ay may dala na bulik na manok. Nagkasunduan sila na tig-tatlong daang piso ang kanilang taya, habang sumasali rin ang iba sa pagtaya.

Nababahala ang magkapatid na Tarsilo at Bruno dahil wala silang pera para makipusta. Naisip nilang lumapit kay Lucas. Ito ay nag-alok na pahiramin sila ng pera kapalit ng kanilang pakikilahok sa plano nito na salakayin ang kwartel. Higit na malaki ang kanilang makukuhang pera kung makakapagdala pa sila ng ibang tao.

Sinabi ni Lucas na hindi apektado ang pera na binigay ni Ibarra dahil ito ay isang utang lamang at babalik din kung papayag ang dalawa.

Sa una, hindi pumayag ang magkapatid dahil kilala nila si Ibarra at ang kanyang koneksyon sa Kapitan Heneral. Subalit nang makita nila ang transaksyon nina Lucas at Pablo, hindi na sila nakatiis.

Sa huli, pumayag ang magkapatid. Sinabi ni Lucas na maghanda na sila dahil malapit na rin dumating ang mga armas na kanilang gagamitin.

Mga Tauhan ng Noli Me Tangere Kabanata 46: Ang Sabungan

Mga Tauhan ng Noli Me Tangere Kabanata 46: Ang Sabungan:

 1. Lucas – Nagpapalakad ng plano laban sa mga Espanyol at nagpapautang ng pera sa mga taong gustong sumali sa kanyang plano.
 2. Kapitan Tiyago – May-ari ng isa sa mga manok na naglalaban sa sabungan.
 3. Kapitan Basilio – Kasama ni Kapitan Tiyago sa sabungan na may dala rin ng kanyang manok.
 4. Tarsilo – Isa sa magkapatid na lumapit kay Lucas upang mangutang ng pera para makapusta.
 5. Bruno – Kapatid ni Tarsilo na kasama rin niyang lumapit kay Lucas.
 6. Pablo – Tumanggap ng pera mula kay Lucas, na nagdulot ng panghihinayang sa magkapatid na Tarsilo at Bruno.

Tandaan na kahit hindi direktang nabanggit sa tekstong binasa, ang mga tauhang ito ay bahagi ng malaking kwento na ikinuwento sa kabanatang ito.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 46

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 46: Ang Sabungan:

 1. Ang Diperensya ng Katayuan sa Lipunan: Sa sabungan, makikita ang paghihiwalay ng mga tao base sa kanilang katayuan sa lipunan. Ang mga may mataas na antas sa lipunan ay nasa loob ng ruweda, habang ang mga pangkaraniwang tao ay nasa labas. Ito ay nagpapakita ng malaking diperensya ng katayuan ng mga tao sa lipunan na nagdudulot ng hindi pantay na oportunidad at pagtrato.

 2. Ang Kapangyarihan ng Sugal: Makikita rin sa kabanatang ito ang epekto ng sugal sa mga tao. Ang sugal ay nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan, ngunit ito rin ay nagiging sanhi ng paggawa ng mga maling desisyon, tulad ng pagkakasangkot ni Tarsilo at Bruno sa plano ni Lucas.

 3. Ang Panlilinlang at Pagsamantala: Nagpakita rin ang kabanata ng paggamit ni Lucas ng panlilinlang at pagsamantala upang maabot ang kanyang mga layunin. Sinamantala niya ang kahinaan ng magkapatid na Tarsilo at Bruno upang sila’y maengganyo na sumama sa kanya.

 4. Ang Pagsasakripisyo sa Ngalan ng Katarungan: Sa panghihinayang ni Tarsilo at Bruno na makitang binigyan ni Lucas ng pera si Pablo, nagpasya silang sumama sa plano ni Lucas. Nagpapakita ito ng kahalagahan ng pagsasakripisyo para sa katarungan at kalayaan, kahit pa ito’y maaaring magdulot ng panganib sa kanilang buhay.

 5. Ang Kritika sa Kolonyalismong Espanyol: Sa paglalarawan ng sabungan at ng mga pangyayari sa loob nito, nagpapahayag si Rizal ng kanyang kritisismo sa pamamalakad ng mga Espanyol. Nagpapakita ito ng pang-aabuso, panlilinlang, at pagpapahirap na ginagawa ng mga kolonyalista sa mga katutubong Pilipino.