Noli Me Tangere Kabanata 45: Ang mga Pinag-uusig (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 45 Ang mga Pinag-uusig Buod, Tauhan at Aral

Sa Kabanata 45 ng Noli Me Tangere na pinamagatang “Ang mga Pinag-uusig,” saksi tayo sa isang makabuluhang pag-uusap sa pagitan nina Elias at Kapitan Pablo.

Sa gitna ng kagubatan, bubuksan nila sa atin ang kuwento ng isang pamilyang nabiktima ng inhustisya at karahasan. Samahan natin silang alamin ang iba’t ibang mukha ng karahasan, kapalit ng katarungan, at ang kahalagahan ng pagtutulungan.

Ito’y isang kabanata na magbubunyag ng maraming mukha ng paghihirap at laban ng ating mga ninuno.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 45: Ang mga Pinag-uusig

Sa gitna ng kagubatan, sa loob ng isang yungib, nagkikita si Elias at Kapitan Pablo matapos ang anim na buwan na hindi nagtagpo. Dalawang linggo na rin ang lumipas mula nang mabalitaan ni Elias ang mga trahedyang nangyari sa pamilya ng Kapitan.

Dahil malapit na ang puso nila sa isa’t isa, iminungkahi ni Elias sa Kapitan na sumama sa kanya para mabuhay ng payapa. Subalit, iginigiit ni Kapitan Pablo na ipaghihiganti niya ang mga nangyari sa kanyang mga anak.

Tatlo ang anak ni Kapitan Pablo—dalawang lalaki at isang babae. Ang kanyang dalagang anak ay ginahasa, at ang kanyang anak na lalaki ay nagtangkang imbestigahan ang krimen.

Ang anak na lalaki, sa kasamaang palad, ay naakusahan ng pagnanakaw sa kumbento. Habang ang kanyang anak ay ginigipit, si Kapitan Pablo ay walang nagawa, takot na baka mawala ang kanilang kapayapaan.

Hindi rin nagpatuloy ang hustisya laban sa pari, na sa halip ay inilipat lamang sa ibang parokya.

Ang isa pang anak ni Kapitan Pablo ay inakusahan ng paghihiganti dahil sa sedula na hindi niya naiwan. Pinahirapan din ito hanggang sa umabot sa puntong kinansela niya ang sarili niyang buhay.

Para kay Kapitan Pablo, wala nang mahalaga sa kanya kundi ang paghihiganti para sa kanyang mga anak. Kahit nagkakaintindihan sila ni Elias, pinili nitong manahimik na lamang.

Inilahad din ni Elias sa Kapitan ang kanyang pagkakakilala at pagkakaibigan kay Ibarra, pati na rin ang mga pinagdaanan ng pamilya nito dahil sa mga pari.

Sumang-ayon si Kapitan Pablo sa mga sinabi ni Elias tungkol kay Ibarra. Balak ng mga tauhan ni Kapitan na makipagkita kay Elias upang makuha ang tugon ni Ibarra.

Kung pumayag si Ibarra, magkakaroon sila ng hustisya sa kanilang mga kahilingan. Kung hindi, nangako si Elias na sasama siya sa mga plano ni Kapitan.

Mga Tauhan ng Noli Me Tangere Kabanata 45: Ang mga Pinag-uusig

Ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 45: Ang mga Pinag-uusig ng Noli Me Tangere ay ang sumusunod:

  1. Elias – Isang misteriosong tao na may malalim na poot sa mga Espanyol dahil sa masalimuot na nakaraan ng kanyang pamilya. Sa kabanatang ito, kausap niya si Kapitan Pablo tungkol sa kanilang magkakaibang mga plano sa kung paano maghahanting ng hustisya.

  2. Kapitan Pablo – Ang lider ng mga tulisan sa gubat. May malalim siyang galit sa mga Espanyol dahil sa mga naranasan ng kanyang mga anak na inhustisya.

  3. Mga Anak ni Kapitan Pablo – Binanggit sa kabanata na tatlo sila: dalawang lalaki at isang babae. Ang dalagang anak ay ginahasa, isang anak na lalaki ay naakusahan ng pagnanakaw sa kumbento, at ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa inhustisyang natamo dahil sa sedula.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 45

Narito ang mga aral, mensahe at implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 45:

  1. Hindi Sagot ang Karahasan sa Karahasan: Ipinapakita ng mga pangyayari sa buhay ni Kapitan Pablo at sa kanyang mga anak na ang karahasan ay hindi nagdudulot ng magandang resulta. Sa halip, ito ay nagpapalala lang ng sitwasyon at nagdudulot ng mas matinding poot at sakit.

  2. Epekto ng Inhustisya: Mahalaga rin ang kabanatang ito dahil nagpapakita ito ng epekto ng inhustisya sa mga tao at sa lipunan. Ito rin ay isang kritiko sa pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa panahon na iyon.

  3. Kahalagahan ng Pagtutulungan at Pagkakaisa: Sa pag-uusap nina Elias at Kapitan Pablo, makikita rin natin ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa upang makamit ang isang layunin. Kung magkakaisa ang mga Pilipino, malaki ang kanilang magagawa para sa kanilang sarili at para sa kanilang bansa.

  4. Konsepto ng Paghihiganti at Pagsuko sa Kapalaran: Sa kabanata rin na ito, tinalakay ang dalawang konsepto na ito. Si Kapitan Pablo ay halimbawa ng taong nagpapalakas ng poot at galit sa kanyang puso at ang kanyang pangunahing motibo sa buhay ay paghihiganti. Samantala, si Elias, bagaman nakakaranas din ng sama ng loob at galit sa mga Espanyol, ay nagpapakita ng pagpipigil sa kanyang mga damdamin. Siya ay nagpapakita ng mas malawak na pagkaunawa at pagpipili na huwag sumabay sa agos ng kanyang galit.