Noli Me Tangere Kabanata 47: Ang Dalawang Donya (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 47 Ang Dalawang Donya Buod, Tauhan at Aral

Sa ating pag-usad sa pinakamakulay na sulok ng ‘Noli Me Tangere’, darating tayo sa Kabanata 47: ‘Ang Dalawang Donya’.

Sa kabanatang ito, magsasalpukan ang dalawang masidhing personalidad na nagpapakita ng iba’t ibang mukha ng lipunan noong panahon ng Kastila.

Ang away sa pagitan nina Donya Victorina at Donya Consolacion ay hindi lamang pagsasalungat ng kanilang mga pananaw, ngunit higit sa lahat, isang makabuluhang salamin na nagpapakita ng kultura, pag-uugali at mga problema ng ating lipunan.

Mag-ingat, dahil magiging maingay ang pagkakabanggaan ng dalawang ito!

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 47: Ang Dalawang Donya

Sa Kabanata 47 ng Noli Me Tangere, pinamagatang “Ang Dalawang Donya,” magkakaroon tayo ng silip sa makukulay na pangyayari na kinasasangkutan ng mag-asawa na sina Donya Victorina at Don Tiburcio, at Donya Consolacion.

Sa kagustuhan ng mag-asawang Donya Victorina at Don Tiburcio na obserbahan ang pamumuhay ng mga indio, napaikot sila sa bayan at napadaan sa bahay ng isang opisyal kung saan si Donya Consolacion ay nakadungaw. Nagkatinginan ang dalawang donya at nagkaroon ng tensyon na nauwi sa isang mainit na pagtatalo.

Nangamba ang mga tao sa paligid dahil sa eksena at tinawag ang kura upang tumulong, ngunit hindi rin ito nakaiwas sa panlalait ni Donya Consolacion. Kahit na gusto ni Donya Victorina na hamunin ang alperes sa isang barilan, hindi pumayag si Don Tiburcio dahil sa takot.

Sa huli, ang mag-asawang de EspadaƱa ay nagtungo sa bahay ni Kapitan Tiyago, kung saan patuloy na inudyok ni Donya Victorina si Linares na hamunin si Alperes, sa puntong itinago na ni Maria Clara ang kanyang sarili. Sa pagtatapos ng kabanata, nakita natin si Linares na nag-iisip at nag-aalala sa kanyang sitwasyon.

Mga Tauhan ng Noli Me Tangere Kabanata 47: Ang Dalawang Donya

Mga tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 47: Ang Dalawang Donya:

 1. Donya Victorina – Isang Filipina na nagpapanggap na Espanyola. Kilala rin siya sa kanyang maarte at palengkerong kilos at salita. Sa kabanatang ito, makikita natin ang kanyang katigasan ng ulo at ang kanyang hilig sa gulo.

 2. Don Tiburcio – Ang pilay na asawa ni Donya Victorina. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang kondisyon, ginawa niyang protektahan ang kanyang asawa sa kahit na anong gulo.

 3. Donya Consolacion – Ang asawa ng Alperes na tinaguriang “musa ng guardia civil.” Sa kabanatang ito, lumalabas ang kanyang ugaling palaban at masama.

 4. Alperes – Ang asawa ni Donya Consolacion na humarang sa kanyang asawa upang hindi matuloy ang away.

 5. Padre Salvi – Ang Kura na tinawag ng mga tao upang humadlang sa away. Sa kabila ng kanyang posisyon, hindi siya nakaiwas sa panlalait ni Donya Consolacion.

 6. Linares – Nakapag-aral ng abogasya at inaasahang manliligaw ni Maria Clara. Sa kabanatang ito, nahihirapan siyang lutasin ang kanyang loob hinggil sa paghamon sa Alperes.

 7. Kapitan Tiyago – Siya ang may-ari ng bahay kung saan nagtungo ang mag-asawang de EspadaƱa matapos ang mainit na pagtatalo.

 8. Maria Clara – Ang minamahal na nobya ni Crisostomo Ibarra na anak ni Kapitan Tiyago. Sa kabanatang ito, nagpahatid na siya sa kanyang silid dahil sa mga salitang marinig mula kay Donya Victorina.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 47

Ang Noli Me Tangere Kabanata 47: Ang Dalawang Donya ay nagbibigay ng iba’t ibang aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Impormasyon tungkol sa Status at Privilehiyo: Ang away sa pagitan nina Donya Victorina at Donya Consolacion ay isang metafora para sa kumpetisyon sa pagitan ng mga nasa ibaba at nasa itaas ng lipunan. Ang mga taong nasa itaas ng lipunan ay nagpapakita ng kalabisan, kayabangan at minamaliit ang mga nasa ibaba.

 2. Kabulukan ng Lipunan: Sa kabanatang ito, pinapakita ni Rizal ang kabulukan sa lipunan. Ang mga may kapangyarihan, tulad ng Alperes at Donya Consolacion, ay maaaring gamitin ang kanilang posisyon upang malupig at malait ang iba.

 3. Pananatili sa Kalinisan ng Loob: Sa kabila ng mga panlalait at pang-aapi ni Donya Victorina at Donya Consolacion, ipinakita ni Maria Clara ang paggalang sa kanyang sarili sa pamamagitan ng hindi pagpapaapekto at pagpapahatid na sa kanyang silid.

 4. Babae sa Lipunan: Ang kabanatang ito ay nagpapakita rin ng posisyon ng mga babae sa lipunan noong panahon na iyon. Sa kabila ng kanilang kakayahang magpahayag at lumaban para sa kanilang sarili, limitado pa rin ang kanilang mga karapatan at kapangyarihan.

 5. Ang Panganib ng Kababawan at Kal superficialidad: Sa pagsasalita at pagkilos ni Donya Victorina, makikita ang kawalang kaalaman at kahalagahan ng tunay na edukasyon. Ang kanyang pagnanais na maging Espanyola ay sumisimbolo ng kanyang hindi pagtanggap sa kanyang tunay na pagkatao bilang Filipina, at ang kanyang kababawan at superficialidad ay nagdulot ng hindi pagpapahalaga at paghanga mula sa mga taong nakapaligid sa kanya.

 6. Ang Kapangyarihan ng Pananakot: Sa kabanatang ito, ginamit ni Lucas ang pananakot para maakit ang mga tao na sumama sa kanyang mga plano. Ito ay nagpapakita ng kung paano ginagamit ng ibang tao ang kanilang kapangyarihan para manipulahin at kontrolin ang iba.