Noli Me Tangere Kabanata 37: Ang Kapitan Heneral (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 37 Ang Kapitan Heneral Buod Tauhan at Aral

Maligayang pagdating, mga mambabasa! Sa post na ito, ating bibigyang pansin ang isa sa pinakamakapangyarihang karakter sa “Noli Me Tangere” – ang Kapitan Heneral.

Sa Kabanata 37, nakakita tayo ng iba’t ibang aspeto ng kanyang karakter na nagpapakita ng katarungan, integridad, at kasiguruhan.

Sa kabila ng pagiging isang dayuhan at mataas na opisyal, nagpakita siya ng paggalang sa mga tao ng Pilipinas. Samahan niyo ako habang tinalakay natin ang mga pangyayari, mga tauhan, mga aral, mensahe, at implikasyon ng Kabanata 37 ng nobelang “Noli Me Tangere”.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 37: Ang Kapitan Heneral

Sa Kabanata 37 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Ang Kapitan Heneral,” unang naghahanap ng Kapitan Heneral ang binatang si Ibarra pagkaabot niya.

Inakala ni Ibarra na ikakagalit siya ng Kapitan Heneral, ngunit naipakita nito ang isang ngiti at kilala siya sa pagkakaroon ng katarungan.

Sumunod na kausap ng Kapitan Heneral ang mga prayle at iba pang mga tao sa kanyang presensya, kabilang ang Kapitan Tiyago at Maria Clara. Pinuri ng Heneral si Maria Clara sa kanyang katapangan.

Sa kasunod na pagdating ni Ibarra, hindi pinahalagahan ng Kapitan Heneral ang babala ni Padre Salvi na ekskomunikado ang binata, na nagdulot ng hindi kasiyahan sa mga pari.

Bumilib ang Kapitan Heneral sa pagtatanggol ni Ibarra sa kanyang ama at ipinahayag niyang kakausapin niya ang Arsobispo.

Napansin rin niya ang kabalisahan ni Maria Clara at nagpahayag ng nais na makaharap ito bago siya umalis papuntang Espanya.

Kilala pala ni Ibarra ang pamilya ng Kapitan Heneral sa Espanya, at iminungkahi ng Heneral na ibenta na ang ari-arian ni Ibarra sa Pilipinas at mamuhay na lamang sa Espanya.

Hindi ito sinang-ayunan ni Ibarra, na nagpahayag na mas masarap ang mamuhay sa sariling bayan. Bago sila naghiwalay, ipinakiusap ng Heneral na kausapin ni Ibarra si Maria Clara.

Pinakiusapan ng Kapitan Heneral ang Alkalde Mayor na protektahan si Ibarra. Pagkatapos, dumating si Kapitan Tiyago, at sinabi ng Kapitan Heneral na nais niyang maging ninong sa kasal.

Samantala, hinahanap na ni Ibarra si Maria Clara, ngunit pinakiusapan siya ni Sinang na isulat na lamang ang mensahe nito sa dalaga.

Mga Tauhan ng Noli Me Tangere Kabanata 37: Ang Kapitan Heneral

Sa Kabanata 37 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Ang Kapitan Heneral,” ang mga tauhan na lumabas ay:

 1. Kapitan Heneral – Siya ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Sa kabanatang ito, kinausap niya si Ibarra at iba pang mga tauhan, at pinuri siya sa kanyang pagiging makatarungan.

 2. Crisostomo Ibarra – Ang pangunahing tauhan ng nobela, si Ibarra ay binatang edukado na bagong balik mula sa Europa. Sa kabanatang ito, ipinagtanggol niya ang kanyang ama at tinanggihan ang mungkahi ng Kapitan Heneral na ibenta ang kanyang mga ari-arian at lumipat sa Espanya.

 3. Padre Salvi – Isang prayle na nagbabala sa Kapitan Heneral na ekskomunikado si Ibarra.

 4. Padre Sibyla – Isa pang prayle na kinausap ng Kapitan Heneral.

 5. Maria Clara – Ang kasintahan ni Ibarra, na pinuri ng Kapitan Heneral sa kanyang katapangan.

 6. Kapitan Tiyago – Ang ama-amahan ni Maria Clara, na pumunta sa opisina ng Kapitan Heneral.

 7. Alkalde Mayor – Binanggit lang sa kabanata, ipinakiusap ng Kapitan Heneral sa kanya na protektahan si Ibarra.

 8. Sinang – Kaibigan ni Maria Clara na nag-abot ng mensahe ni Ibarra sa dalaga.

 9. Padre Damaso – Bagamat hindi direkta na nabanggit sa kabanata, sinabi na nagkaroon siya ng karamdaman kaya hindi siya nakadalo.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 37

Ang Kabanata 37 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Ang Kapitan Heneral” ay nagbibigay ng mga sumusunod na aral, mensahe at implikasyon:

 1. Mahalaga ang katarungan at hindi lamang sa posisyon sa lipunan: Sa kabanatang ito, ginanap ng Kapitan Heneral ang kanyang tungkulin na maging patas at makatarungan. Pinakita niya na hindi niya pinipili ang panig batay sa posisyon o estado sa lipunan, kahit pa ang isang tao ay ekskomunikado.

 2. Patriotismo at pagmamahal sa sariling bayan: Ang katapangan ni Ibarra na manindigan para sa kanyang bayan ay malinaw na ipinakita. Bagamat iminungkahi ng Kapitan Heneral na ibenta niya ang kanyang mga ari-arian at mamuhay na lamang sa Espanya, tinanggihan ni Ibarra ito dahil sa kanyang paninindigan na mas matamis ang buhay sa sariling bayan.

 3. Ang implikasyon ng korupsiyon at abuso sa relihiyon: Sa kabanatang ito, ipinakita ang kapangyarihan ng simbahan at ang posibilidad ng mga pari na mag-abuso nito, tulad ng paggamit sa ekskomunikasyon bilang pambubuska. Sa kabilang banda, ipinakita rin ng Kapitan Heneral na hindi niya hahayaang maabuso ang kanyang posisyon, na nagpapakita ng kanyang integridad.

 4. Ang mahalagang papel ng kababaihan: Sa kabanatang ito, pinuri ng Kapitan Heneral si Maria Clara sa kanyang katapangan. Ito ay nagbibigay-diin sa katapangan at kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan.

 5. Ang kahalagahan ng proteksyon mula sa mga may mataas na katungkulan: Sa pagpapakita ng Kapitan Heneral na protektahan si Ibarra, ipinapakita ang kahalagahan ng proteksyon mula sa mga may mataas na katungkulan, lalo na sa mga hindi maprotektahan ang kanilang sarili.