Noli Me Tangere Kabanata 36: Ang Unang Suliranin (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 36: Ang Unang Suliranin (Buod, Tauhan at Aral)

Sa mundong puno ng palaisipan at salungatan, minsan ang ating mga damdamin ang maaaring maging unang suliranin.

Sa Kabanata 36 ng Noli Me Tangere, nakasentro tayo sa isang larawan ng lumbay, pangamba, at hindi maiwasang pagbabago na humahamon sa ating mga tauhan.

Sa mga sandaling nakabibingi ang katahimikan at masaklap ang katotohanan, paano nga ba natin masusukat ang lakas ng isang damdamin? Halina’t tunghayan ang buhay ni Maria Clara at ang kanyang pakikibaka sa unang suliranin na bumungad sa kanya.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 36: Ang Unang Suliranin

Nang walang pasabi, dumating ang Kapitan Heneral sa tahanan ni Kapitan Tiyago, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga tao sa bahay. Ang lahat ay nagmamadali para ihanda ang kanilang sarili, maliban kay Maria Clara na lugmok sa kalungkutan dahil sa ipinagbabawal na pagkikita nila ni Ibarra.

Sinabi ng Tia Isabel, ang tiya ni Maria Clara, na maaaring sumulat sa Papa sa Roma at mag-alay ng malaking donasyon para maalis ang ekskomunikasyon kay Ibarra.

Nagpunta si Kapitan Tiyago sa kumbento upang ibahagi ang desisyon ni Padre Damaso na hadlangan ang kasal nina Ibarra at Maria Clara.

Si Padre Sibyla, sa kabilang banda, ay nag-utos na huwag nang tanggapin si Ibarra sa kanilang tahanan at huwag nang bayaran ang utang na limampung libong piso dahil ito ay magdudulot ng eternal na kapahamakan.

Lalo pang lumalim ang kalungkutan ni Maria Clara sa mga narinig niya. Sinubukan ni Kapitan Tiyago na aliwin si Maria Clara sa pamamagitan ng pagsasabing may isang binatang galing sa Europa na ipapakilala ni Padre Damaso sa kanya bilang bagong kasintahan.

Natatakot si Maria Clara sa balitang ito habang nagalit si Tia Isabel kay Kapitan Tiyago dahil sa kanyang pangungutya na tila ang isang kasintahan ay madaling palitan tulad ng isang damit.

Hindi rin sang-ayon si Kapitan Tiyago sa mungkahi ni Tia Isabel na sulatan ang Arsobispo. Sa paniniwala ni Kapitan Tiyago, hindi sila pakikinggan ng Arsobispo at tanging ang mga paring tulad ni Padre Damaso lamang ang kanyang pinaniniwalaan.

Pagkatapos ng usapan, nagpatuloy si Kapitan Tiyago sa kanyang mga gawain para sa nalalapit na pagdating ng Kapitan Heneral habang si Maria Clara naman ay pumasok na sa kanyang silid.

Hindi nagtagal, dumating na rin ang Kapitan Heneral at dagsa na rin ang mga panauhin sa bahay. Habang taimtim na nananalangin si Maria Clara, sinabi ni Tia Isabel sa kanya na kailangan siya ng Kapitan Heneral. Sumunod si Maria Clara.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 36: Ang Unang Suliranin

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 36: Ang Unang Suliranin

 1. Kapitan Heneral – Ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas na dumating sa tahanan ni Kapitan Tiyago.
 2. Kapitan Tiyago – Isa sa mga pinakamayaman at iginagalang na tao sa San Diego na ama ni Maria Clara.
 3. Maria Clara – Ang magandang dalaga at anak ni Kapitan Tiyago na nagdadalamhati dahil sa pagbabawal ng kanyang ama na makipagkita sa binatang si Ibarra hanggang hindi ito ekskomunikado.
 4. Tia Isabel – Ang tiyahin ni Maria Clara na nag-alok ng payo na sulatan ang Papa upang maalis ang ekskomunikasyon kay Ibarra.
 5. Padre Damaso – Ang dating kura paroko ng San Diego na nagnanais na pigilan ang kasal nina Ibarra at Maria Clara.
 6. Padre Sibyla – Ang kura paroko ng Binondo na nag-utos na huwag nang tanggapin si Ibarra sa kanilang tahanan.
 7. Andeng – Ang katiwala ng tahanan na nagbabalak na gumawa ng paraan para magkita sina Ibarra at Maria Clara.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 36

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 36: Ang Unang Suliranin:

 1. Ang Kapangyarihan ng Simbahan: Sa kabanatang ito, makikita natin ang malaking impluwensya ng Simbahan sa mga pangyayari. Sa pagpapasya ni Padre Damaso na pigilan ang kasal nina Ibarra at Maria Clara, nagpakita ito ng kanilang kontrol hindi lamang sa usapin ng relihiyon kundi pati na rin sa mga personal na buhay ng mga tao.

 2. Ang Kamangmangan sa Tunay na Kalagayan: Isa pang aral na maaring makuha sa kabanatang ito ay ang kamangmangan ng mga tao tulad ni Kapitan Tiyago sa kanilang tunay na kalagayan. Sa kabila ng pagsusumamo ni Maria Clara at Tia Isabel, nanatili siyang sunud-sunuran sa gusto ng mga pari.

 3. Pagpapahalaga sa Dignidad at Damdamin: Sa kabanatang ito, ipinakita ni Tia Isabel ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa dignidad at damdamin ng isang tao. Sa kanyang pagsabing hindi dapat palitan ng madali ang katipan na tulad ng damit, ipinapahayag niya ang kahalagahan ng pagsusumikap at paggalang sa damdamin ng iba.

 4. Ang Impluwensya ng Maykapangyarihan: Sa pagdating ng Kapitan Heneral, nagkaroon ng biglang pagbabago sa atmospera. Ipinapakita lamang ito na ang pagdating ng mga may kapangyarihan ay may malaking epekto sa mga tao.

 5. Kahalagahan ng Pananampalataya: Sa kabila ng lahat ng suliranin, si Maria Clara ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Ito ay nagpakita ng kahalagahan ng pananampalataya sa gitna ng mga hamon at suliranin sa buhay.