Noli Me Tangere Kabanata 30: Sa Simbahan (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 30 Sa Simbahan Buod at Aral

Sa makapal na kasaysayan ng Pilipinas, wala na sigurong mas makapangyarihan at makapigil-hiningang kabanata sa “Noli Me Tangere” kaysa sa Kabanata 30, na pinamagatang “Sa Simbahan”. Samahan ninyo ako habang ibabahagi ko ang mga pangyayari sa kabanata na ito, kung saan ang pinakamataas na haligi ng simbahan, si Padre Damaso, ay nagbigay ng sermon na nagniningning sa kasalimuotan at kumplikasyon ng lipunang Pilipino sa panahong iyon.

Sa blog post na ito, ating susuriin ang impluwensya ng simbahan, ang papel ng karangalan, at ang tunay na halaga ng pagmamalasakit sa kapwa.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 30: Sa Simbahan

Sa ika-30 kabanata ng “Noli Me Tangere”, na may pamagat na “Sa Simbahan,” binuksan ang eksena sa isang napupuno at maingay na simbahan kung saan ang mga tao ay nagtutulakan para makakuha ng agua bendita. Ang init at masangsang na amoy ay hindi makapigil sa mga deboto na pakinggan ang sermon, na may halaga ng 250 piso, na pinaghandaan ng bayan.

Nasa isang sulok si Crisostomo Ibarra habang nasa isang reserbadong upuan malapit sa altar mayor si Maria Clara. Naroon din si Kapitan Tiago na nakaupo sa hanay ng mga mahalagang personalidad. Ang alkalde, na nakagala at mayroong limang medalya bilang karangalan, ay dumating na kasama ang kanyang mga kagawad.

Nagsimula ang misa at lahat ay tumayo sa tunog ng kampana at sa awit ng koro. Inabangan ng lahat ang sermon ni Padre Damaso. Nang nasa pulpito na siya, sumulyap siya sa mga deboto, at binigyan ng kahalagahang tingin si Ibarra at ng isang despektibong tingin naman si Padre Martin na nagsermon noong nakaraang araw.

Sa pagtatapos, inutos ni Padre Damaso na buksan ang kuwaderno ng isang kasamang prayle na nagdala ng kanyang sermon.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 30: Sa Simbahan

Ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 30 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Sa Simbahan” ay ang mga sumusunod:

 1. Padre Damaso: Ang prayle na maghahatid ng sermon sa misa.
 2. Crisostomo Ibarra: Nasa isang sulok ng simbahan at inaabangan ang sermon ni Padre Damaso.
 3. Maria Clara: Nasa isang reserbadong upuan malapit sa altar mayor.
 4. Kapitan Tiago: Nakaupo sa hanay ng mga mayayamang indibidwal at mga makapangyarihang tao sa bayan.
 5. Alkalde: Dumating na nakasuot ng mga medalya at kasama ang kanyang mga kagawad.
 6. Mang Tasyo: Nagpahayag ng kanyang opinyon tungkol sa halaga ng sermon.
 7. Padre Martin: Nagsermon noong nakaraang araw at binigyan ng despektibong tingin ni Padre Damaso.
 8. Prayle: Nagdala ng kuwaderno ng sermon ni Padre Damaso.

Ang mga karakter na ito ay nagbibigay ng mga magkakaibang pananaw at interaksiyon na nagpapalakas sa naratibo ng kabanata.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 30

Sa Kabanata 30 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Sa Simbahan”, maaaring makita ang iba’t ibang aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Ang Poder ng Simbahan: Ang simbahan sa panahong iyon ay may malakas na impluwensya sa lipunan. Ang sermon na gagawin ng isang prayle tulad ni Padre Damaso ay may kapangyarihan na mabago ang pananaw ng mga tao tungkol sa iba’t ibang bagay, maging ito man ay tungkol sa relihiyon o sa politika.

 2. Pagpapahalaga sa Karangalan: Ang pagpapakita ng mga medalya ng Alkalde ay nagpapakita ng kahalagahan ng karangalan at respeto sa panahong iyon. Gayunpaman, ito rin ay nagpapakita ng implikasyon na ang respeto at karangalan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga materyal na bagay.

 3. Pagmamalasakit sa Kapwa: Ang sinabi ni Mang Tasyo na sana’y gamitin na lamang ang halagang ginugol para sa sermon sa iba pang mga mahahalagang bagay, tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan, ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa kapwa. Ito rin ay nagbibigay ng mensahe na mahalaga ang pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba.

 4. Pagpapakita ng Hindi Magandang Ugali: Ang despektibong tingin na ibinigay ni Padre Damaso kay Padre Martin ay isang halimbawa ng hindi magandang asal na hindi dapat tularan. Ito ay nagpapakita rin ng pagkakabahagi ng simbahan, na sa halip na magkaisa ay nagiging sanhi pa ng hindi pagkakasunduan.

Ang mga ito ay ilan lamang sa mga aral, mensahe, at implikasyon na maaaring makuha sa Kabanata 30 ng “Noli Me Tangere”.