Noli Me Tangere Kabanata 29: Ang Kapistahan (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 29: Ang Kapistahan (Buod at Aral)

Ang kabanatang ito ng “Noli Me Tangere”, pinamagatang “Ang Kapistahan”, ay humihimay sa iba’t ibang aspeto ng tradisyonal na pista sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Sa gitna ng malalaking hapunan, masasayang prusisyon, at mga makulay na kasuotan, nagbabakasakali tayong masilip ang mga tunay na kulay ng ating mga karakter – mula sa kanilang mga di-nasasabi na hinaing, mga personal na hangarin, hanggang sa kanilang mga tungkuling ginagampanan sa lipunan.

Tunghayan natin kung paano nagbabanggaan ang mga tradisyon, realidad, at mga hangarin sa isang araw na puno ng pagdiriwang.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 29: Ang Kapistahan

Ang Kabanata 29 ng Noli Me Tangere, o “Ang Kapistahan,” ay naglalarawan sa ibayong kasayahan sa pista ng San Diego. Sa araw na ito, ang mamamayan ay nagbihis sa kanilang pinakamagandang kasuotan at ipinagmalaki ang kanilang mga alahas. Sa kabilang banda, nagpatuloy si Pilosopo Tasyo sa kanyang pang-araw-araw na kasuotan, nagpakita ng isang malalim na kontrast sa kasiyahan ng iba.

Nagpatuloy ang usapan sa pagitan ni Don Filipo at Pilosopo Tasyo tungkol sa mga suliranin ng lipunan, kasama na ang kawalan ng hustisya, ang hindi pagkakapantay-pantay, at ang pang-aabuso sa mga mahihirap. Ipinakita ni Pilosopo Tasyo ang kanyang mga pangamba tungkol sa kahalagahan ng kalayaan at ang pangangailangan ng tunay na pagbabago sa lipunan.

Samantala, nagpatuloy ang prusisyon sa ilalim ng tolda, na inilawan ng mga matatandang dalaga na kabilang sa kapatiran ni San Francisco. Ang karo ni San Diego de Alcala ay naging sentro ng prusisyon, na sinusundan ng karo ni San Francisco at ang Birhen de la Paz. Ang nakapagtataka ay si Padre Salvi ang nasa lilim ng palyo, hindi si Padre Sibyla.

Sa isang pangyayari, natigil ang prusisyon sa harap ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang Alkalde, Kapitan Tiago, Maria Clara, Ibarra, at ilan pang mga Kastila ay nakadungaw sa bintana. Sa kabila ng kanilang presensya, hindi sila tiningnan ni Padre Salvi, na nagpapahiwatig ng ilang mga hindi pa tiyak na tensyon sa pagitan ng mga tauhan.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 29: Ang Kapistahan

Sa Kabanata 29 ng Noli Me Tangere, na pinamagatang “Ang Kapistahan,” ang mga sumusunod na tauhan ang lumabas:

 1. Pilosopo Tasyo: Kilala rin bilang Don Anastacio, siya ay isang matandang pilosopo na hindi sumunod sa karaniwang kasuotan ng kapistahan at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na kasuotan. Nagpakita siya ng pagsusuri sa mga sosyal na kondisyon ng lipunan at pinagdebatehan ang mga suliranin ng kahirapan at kawalan ng hustisya sa kasamaang palad na kinasasangkutan ng marami.

 2. Don Filipo: Ang pangalawang alkalde ng bayan, kahit na siya ay nagtataguyod ng kasiyahan ng pista, kasama niya si Pilosopo Tasyo sa usapang may kinalaman sa mga problema sa lipunan.

 3. Padre Salvi: Ang kura paroko ng San Diego, siya ay naging pangunahing tauhan sa prusisyon sa halip na si Padre Sibyla. May isang halata na kakaibang tensyon sa kanya at sa iba pang mga tauhan, lalo na nang hindi niya tiningnan ang mga tao sa bintana ng bahay ni Kapitan Tiago.

 4. Kapitan Tiago: Ang may-ari ng isa sa pinaka-respetadong bahay sa San Diego, na nasa harap ng simbahan. Siya at ang iba pang mga Kastila ay nakadungaw sa bintana habang natigil ang prusisyon sa harap ng kanyang bahay.

 5. Maria Clara: Ang pinakamamahal na kasintahan ni Ibarra, kasama rin siya sa bintana ng bahay ni Kapitan Tiago.

 6. Crisostomo Ibarra: Ang pangunahing tauhan ng nobela, kasama rin siya sa mga tao na nakadungaw sa bintana ng bahay ni Kapitan Tiago.

 7. Alkalde: Ang pinakamataas na opisyal ng bayan, siya ay kasama sa mga tao na nakadungaw sa bintana ng bahay ni Kapitan Tiago.

Sa kabuuan, ang mga tauhan sa kabanatang ito ay nagpakita ng iba’t ibang aspekto ng lipunan sa panahon ng Espanyol, kasama na ang mga sosyal na di-pagkakapantay-pantay, kawalan ng hustisya, at ang impluwensya ng Simbahan.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 29

Ang Kabanata 29 ng “Noli Me Tangere”, pinamagatang “Ang Kapistahan”, ay nagbibigay ng mga mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon hinggil sa lipunan ng Pilipinas noong panahon ng Espanyol.

 1. Kritisismo sa Mga Kaganapan sa Lipunan: Ang usapan nina Pilosopo Tasyo at Don Filipo tungkol sa kahirapan at di-katarungan ay nagbibigay ng malalim na pagtingin sa mga problema ng lipunan. Nagbibigay ito ng aral na maaaring makita ang mga isyu sa lipunan sa mga pangyayari tulad ng mga pista, at dapat tayong maging mapanuri sa mga ganitong okasyon.

 2. Ang Pagkapanggap ng mga Namumuno: Ang karakter ni Padre Salvi na nasa gitna ng prusisyon ay nagpapakita ng papel ng Simbahan bilang isang mapanggap at mapaniil na institusyon. Sa kabila ng kanilang posisyon bilang mga espiritwal na lider, ipinakita sa nobela na maaaring ang mga pari ay may mga personal na hangarin at hindi laging naglilingkod sa pinakamabuting interes ng kanilang mga sinasakupan.

 3. Ang Kapangyarihan ng Panonood: Ang mga eksena ng mga tao na nakadungaw sa bintana ng bahay ni Kapitan Tiago habang ang prusisyon ay nagdaraan ay nagbibigay ng mensahe tungkol sa kapangyarihan ng panonood. Ito ay nagpapakita na ang mga nakatataas sa lipunan ay may kapangyarihan na masaksihan ang mga kaganapan mula sa isang ligtas at komportableng posisyon, habang ang mga nasa ibaba ng lipunan ay nanonood mula sa malayo.

 4. Pagpapahalaga sa mga Tradisyon at Ritual: Sa kabila ng kritisismo, ipinakita rin sa kabanatang ito ang kahalagahan ng mga tradisyon at ritwal sa pagbubuo ng komunidad. Kahit na may mga problema, ang mga pista ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga tao na magsama-sama at magdiwang.

Sa kabuuan, ang Kabanata 29 ay nagpapakita ng malalim na kritikal na pagsusuri sa lipunan ng Pilipinas noong panahon ng Espanyol, at nagbibigay ito ng mga mahahalagang aral hinggil sa mga isyu ng kahirapan, di-katarungan, at ang papel ng Simbahan at mga tradisyon sa lipunan.