Noli Me Tangere Kabanata 31: Ang Sermon (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 31 Ang Sermon Buod at Aral

Sa likod ng sagrado’t banal na pader ng simbahan, nagmumula ang isang di-makatarungang atakeng salitang pinukaw ni Padre Damaso. Sa Kabanata 31 ng ‘Noli Me Tangere’ na pinamagatang ‘Ang Sermon’, masisilip natin ang kahalagahan ng wika bilang isang sandata, ang pag-abuso sa kapangyarihan, at ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanilang mga kasalukuyang kalagayan.

Sa ating paglalakbay sa mga linya ng kabanatang ito, tutuklasin natin kung paano ginamit ni Rizal ang sermon bilang isang malakas na instrumento upang ibulgar ang mga abuso ng mga Kastila.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 31: Ang Sermon

Sa Kabanata 31 ng “Noli Me Tangere”, pinamagatang “Ang Sermon”, itinatampok ang matapang na pagpuna ni Padre Damaso sa lipunan. Sa kanyang sermon, nagpuri si Padre Damaso sa mga santo at ibinahagi ang mga kuwento ng Biblikal na mga bayani. Sa kabaligtaran, ininsulto niya ang mga Pilipino, at inilatag ang kanyang saloobin sa wikang Kastila, na hindi nauunawaan ng maraming Pilipino.

Ang mga tao ay inantok habang nakikinig kay Padre Damaso dahil hindi nila maunawaan ang mga salitang binibitiwan ng pari.

Nagtuloy siya sa kanyang sermon na tila diretso at hindi kinikilala ang tradisyonal na batas ng simbahan. Kahit na hindi niya direktang binanggit si Ibarra, tinutukoy niya ang binata sa kanyang mga pagpuna.

Sa gitna ng sermon, ang misteryosong Elias ay lumapit kay Ibarra at binigyan siya ng babala na hindi maglapit sa bato upang hindi siya mapahamak. Sa pagtatapos ng kabanata, umalis si Elias nang hindi pinapansin, at nagpatuloy ang sermon ni Padre Damaso sa kabila ng senyales na tapusin na ito ni Padre Salvi, ang kasalukuyang kura paroko.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 31: Ang Sermon

Ang mga tauhan na lumitaw sa Kabanata 31 ng “Noli Me Tangere”, na pinamagatang “Ang Sermon”, ay ang mga sumusunod:

 1. Padre Damaso – Ang prayleng nagsermon at nakapagbigay ng kritisismo sa mga Pilipino at direktang tumukoy sa karakter ni Ibarra.

 2. Crisostomo Ibarra – Binata na itinuro ni Padre Damaso sa kanyang sermon.

 3. Padre Salvi – Ang kasalukuyang kura paroko na hindi natuwa sa sermon ni Padre Damaso at nagpatuloy sa paggawa ng senyas para ito’y tapusin na.

 4. Elias – Ang misteryosong lalaki na nagbigay ng babala kay Ibarra.

 5. Maria Clara – Ang kasintahan ni Ibarra na nakikinig rin sa sermon ni Padre Damaso.

 6. Kapitan Tiago – Ama ni Maria Clara na nasa simbahan din habang nagaganap ang sermon.

 7. Ang mga mamamayan – Mga nakikinig sa sermon ni Padre Damaso, kahit na hindi nila ito ganap na nauunawaan dahil ito ay sa wikang Kastila.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 31: Ang Sermon

Ang Kabanata 31 na “Ang Sermon” sa “Noli Me Tangere” ni Dr. Jose Rizal ay nagbibigay ng iba’t ibang mga aral, mensahe, at implikasyon. Narito ang ilan sa mga ito:

 1. Pag-abuso sa Kapangyarihan: Ang sermon ni Padre Damaso ay isang halimbawa ng pag-abuso sa kapangyarihan. Gamit ang kanyang posisyon bilang isang pari, nagamit niya ang kanyang plataporma hindi para sa espiritwal na pagpapalakas ng kanyang mga kababayan, kundi para sa kanyang sariling interes, na para siraan si Ibarra.

 2. Diskriminasyon at Pagkamalabis: Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng diskriminasyon at pagkamalabis ng mga Kastila sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng sermon ni Padre Damaso, ipinakita ni Rizal ang hindi paggalang ng mga Kastila sa mga Pilipino at ang kanilang pang-aabuso sa kanilang posisyon.

 3. Pagtutol sa Pang-aabuso: Ang papel ni Elias sa kabanatang ito ay nagpapakita ng pagtutol sa pang-aabuso. Sa kabila ng kanyang mababang estado sa lipunan, hindi siya natakot na lumapit kay Ibarra at babalaan siya laban sa posibleng panganib.

 4. Kawalan ng Kalayaan sa Pagpapahayag: Ang sermon ni Padre Damaso ay isang patunay ng kawalan ng kalayaan ng mga Pilipino na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Ang takot ng mga tao na tumutol o magreklamo laban sa sermon ay nagpapakita ng kanilang pagkakasakop sa mga Kastila.

 5. Pang-aapi at Maling Pagtingin sa Sariling Lahi: Ang sermon ay hindi lamang isang personal na atake kay Ibarra, kundi pati na rin sa mga Pilipino. Pinapakita dito ang pang-aapi at maling pagtingin ng mga Kastila sa mga Pilipino, at sa kabilang banda, ang mababang pagtingin ng mga Pilipino sa kanilang sariling lahi.

Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng malalim na mga problema sa lipunan na umaabot hanggang sa mga institusyon ng relihiyon. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kalayaan, respeto, at katarungan.