Noli Me Tangere Kabanata 19: Karanasan ng Isang Guro (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 19 Karanasan ng Isang Guro Buod at Aral

Sa kabanatang ito ng Noli Me Tangere, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang elemento ng ating lipunan – ang edukasyon. Sa pamamagitan ng mga mata ng isang guro, muling bubuhayin ni Dr. Jose Rizal ang kalagayan ng sistema ng edukasyon noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol.

Ang Kabanata 19, o ‘Karanasan ng Isang Guro,’ ay maglalantad sa atin ng isang malalim at mapanuring pagsipat sa mga hamon, pagsubok, at mga kalokohan na kinakaharap ng mga guro at mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Sumama sa amin sa paglalakbay patungo sa nakaraan.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 19

Sa Kabanata 19 ng Noli Me Tangere, matatagpuan sina Crisostomo Ibarra at ang isang guro sa tabi ng lawa, kung saan naibulalas ng guro ang kanyang mga karanasan sa pagtuturo sa San Diego. Sa simula, minahal niya ang kanyang trabaho, lalo na dahil sa tulong ni Don Rafael, ang ama ni Ibarra. Ngunit nang mamatay ito, nagbago ang lahat.

Nagpahayag ang guro ng kanyang saloobin patungkol sa mga balakid na kanyang kinakaharap bilang isang guro. Isang malaking problema ang kakulangan ng suporta mula sa komunidad, pati na rin ang kawalan ng sapat na gusali para sa pagtuturo. Nagpahiwatig din siya ng kanyang hindi pagsang-ayon sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo na naglalagay ng diin sa pagsasaulo kaysa sa pag-unawa.

Ipinaliwanag ng guro kung paano niya binago ang kanyang paraan ng pagtuturo, ginawang mas kaaya-aya at nagbibigay diin sa pag-unawa. Ngunit ito’y hindi nagustuhan ng pari at ng mga magulang, kaya napilitan siyang bumalik sa lumang paraan ng pagtuturo na nagdulot ng takot at kawalang-gana sa mga bata.

Sa huli, nagkasakit ang guro dahil sa kanyang mga pinagdaraanan at nang siya’y gumaling, mas kaunti na ang mga batang nag-aaral sa kanya. Sa kabila nito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Nang malipat si Padre Damaso, nagpatuloy siya sa kanyang mga pagbabago at pinabasa niya ang kanyang mga estudyante ng mga akda sa Tagalog, na mas madali nilang naiintindihan kaysa sa Kastila.

Bagamat hindi ito nagustuhan ng bagong kura, patuloy pa rin siyang nagturo, sa pag-asang makatulong sa kanyang mga estudyante na makasabay sa mabilis na pag-unlad ng Europa. Sa huli, nagpahiwatig si Ibarra na itataguyod niya ang mga isyu ng edukasyon sa isang darating na pulong.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 19

Ang mga tauhan sa Kabanata 19 ng Noli Me Tangere ay ang mga sumusunod:

 1. Crisostomo Ibarra – Ang binatang nag-aral sa Europa at nagbalik sa Pilipinas. Anak ni Don Rafael Ibarra. Sa kabanatang ito, nagkaroon siya ng mahalagang usapan sa guro tungkol sa mga balakid sa edukasyon sa kanilang bayan.

 2. Guro – Isang hindi pinangalanang guro sa San Diego. Kaibigan siya ng yumaong ama ni Ibarra, na tumulong sa kanya nang siya’y bago pa lamang sa bayan. Sa kabanatang ito, inilahad niya ang kanyang mga karanasan at ang mga problema na kanyang kinahaharap bilang isang guro.

 3. Padre Damaso – Isa sa mga paring prayle na pinapatakbo ang bayan ng San Diego. Isa siya sa mga nagpahirap sa guro, at hindi siya sumang-ayon sa mga pagbabagong ginawa ng guro sa kanyang mga paraan ng pagtuturo.

 4. Mga Magulang ng mga Estudyante – Kahit hindi direktang nabanggit sa kabanata, sila’y nabanggit bilang mga taong hindi sumang-ayon sa mga pagbabagong ginawa ng guro sa kanyang paraan ng pagtuturo. Ang kanilang mga reaksiyon at mga desisyon ay naging malaking impluwensiya sa karanasan ng guro.

 5. Bagong Kura – Ang hindi tinukoy na kura na pumalit kay Padre Damaso. Kahit hindi siya direktang nagpakita sa kabanata, ang kanyang mga aksyon at desisyon ay nagdulot ng mga problema sa guro.

Aral, Mensahe at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 19

Ang Kabanata 19 ng Noli Me Tangere ay naglalaman ng maraming aral, mensahe, at implikasyon. Ang mga ito ay ang sumusunod:

 1. Halaga ng Edukasyon: Mahalaga ang edukasyon para sa kaunlaran ng isang bansa. Sinasalamin ng kabanatang ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at makabuluhang sistema ng edukasyon.

 2. Alokasyon ng mga Resources: Sa mga salaysay ng guro, nabanggit niya na ang kakulangan ng mga resources o kasangkapan sa edukasyon tulad ng mga silid-aralan, libro, at iba pang materyales ay malaking hadlang sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon.

 3. Impakt ng kolonisasyon sa edukasyon: Malinaw sa kabanatang ito ang negatibong epekto ng kolonisasyon sa edukasyon ng mga Pilipino. Ang pagpilit sa wikang Kastila, ang maling mga sistema ng pagtuturo, at ang di-pagkilala sa mga lokal na kultura at wika ay nagdulot ng maraming problema sa edukasyon.

 4. Pang-aabuso ng Kapangyarihan: Ipinakikita rin ng kabanata ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga prayle at mga nasa katungkulan. Ginagamit nila ang kanilang posisyon upang ipilit ang kanilang mga paniniwala at kontrolin ang edukasyon, na nagdudulot ng malaking hadlang sa mga pagbabago at kaunlaran.

 5. Pagpapahalaga sa Sariling Wika: Ipinapakita rin ng kabanata na mahalagang maunawaan at mapahalagahan ng mga mag-aaral ang kanilang sariling wika. Sa paggamit ng Tagalog sa mga libro na binasa ng mga estudyante, nais ng guro na mas maintindihan ng mga ito ang kanilang mga leksyon at maipahayag ang kanilang mga saloobin nang mas malaya at epektibo.

 6. Kahalagahan ng Mabuting Pamamahala: Ang kabanata rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng mabuting pamamahala at pagiging maunawaing lider. Ang mga problema na hinaharap ng edukasyon sa kabanatang ito ay nagpapakita ng kawalan ng mabuting pamamahala at liderato sa sistema ng edukasyon.

 7. Pag-asa at Pagbabago: Sa kabila ng lahat ng mga problema, ipinapakita rin ng kabanata na mayroon pa ring pag-asa para sa pagbabago. Sa mga plano ni Ibarra at sa determinasyon ng guro, ipinapakita na mayroon pa ring pag-asa para sa isang mas mabuting sistema ng edukasyon at isang mas maunlad na bansa.