Noli Me Tangere Kabanata 20: Pulong sa Bayan/ Tribunal (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 20 Pulong sa Bayan o Tribunal Buod at Aral

Sa panahon ng kolonyal na Espanya, ang mga pulong sa bayan ay hindi lamang isang okasyon para sa pamumuno, kundi rin para sa makabuluhang diskusyon. Sa Kabanata 20 ng “Noli Me Tangere,” isang malinaw na larawan ng ganitong sitwasyon ang ibinigay ni Rizal – isang makapal na hibla ng politika, sosyal na mga gawi, at ang walang kapagurang pagsisikap para sa pagbabago.

Sa pagbubukas ng usapin tungkol sa gastos para sa darating na pista, lumulutang ang salungatan ng mga perspektibo at ang maaaring tanganin ng kapangyarihan.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 20

Sa Kabanata 20 ng Noli Me Tangere, tinipon ng Kapitan ang mga kasapi ng dalawang pangkat sa bayan – ang conserbador at ang liberal – para sa isang pulong sa tribunal. Tinalakay ang mga plano para sa nalalapit na pista ng San Diego at ang mga gugugulin dito.

Si Don Filipo, ang pinuno ng mga liberal, ay nagmungkahi na gamitin ang pera para sa isang maringal na pistang bayan na may malaking dulaan, komedya, bomba, at kuwitis. Ngunit, sa kabila ng kanyang mungkahi, pinuna ng Kapitan na ang kura ay may sariling kahilingan para sa pista, na kinabibilangan ng anim na prusisyon, tatlong sermon, tatlong misa mayor, at isang komedya na may awitan sa pagitan ng yugto.

Isang batang kabesa ang nagmungkahi na gumawa ng mga makabagong palabas, isagawa ang mga katutubong palaro, at gamitin ang natitirang pera para sa pagpapatayo ng isang paaralan. Sa kabila ng pagsang-ayon ng mga kasapi ng pulong sa mungkahi ng batang kabesa, hindi pa rin ito pinahintulutan ng Kapitan dahil sa mga kahilingan ng kura.

Sa huli, nagpaalam si Ibarra sa kanyang kasamang guro at ipinaalam na siya ay pupunta sa dulumbayan ng lalawigan para sa kanyang balak. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng komplikadong kalagayan ng pamumuno at mga tungkulin sa lipunan noong panahon ng Espanyol.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 20

Narito ang mga tauhan sa Kabanata 20 ng “Noli Me Tangere,” na pinamagatang “Pulong sa Bayan/Tribunal”:

 1. Don Filipo Lino – Siya ay ang tenyente mayor ng bayan at lider ng mga liberal. Siya ang nagmungkahi ng mga gawain para sa nalalapit na pista.

 2. Mga kasapi ng conserbador at liberal – Sila ay ang mga kasapi ng dalawang pangkat sa bayan na nagpupulong sa tribunal.

 3. Kapitan – Siya ang nanguna sa pulong at nagpakita ng inis dahil sa mga mungkahi ng mga kabataan. Sa huli, ibinunyag niya ang mga kahilingan ng kura para sa nalalapit na pista.

 4. Batang Kabesa – Siya ay isang batang kabesa na nagmungkahi na gamitin ang natitirang pera para sa pagpapatayo ng isang paaralan at isagawa ang mga katutubong palaro.

 5. Kura – Hindi siya direkta na lumabas sa kabanata ngunit nabanggit ang kanyang mga kahilingan para sa pista.

 6. Crisostomo Ibarra – Siya ay dumating sa pulong at nagpaalam sa kanyang kasamang guro sa huli ng pulong, ipinaalam na siya ay pupunta sa dulumbayan ng lalawigan para sa kanyang balak.

 7. Guro – Siya ang kasama ni Ibarra na dumating sa pulong.

Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 20

Ang Kabanata 20 ng “Noli Me Tangere,” na pinamagatang “Pulong sa Bayan/Tribunal,” ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral, mensahe at implikasyon:

 1. Kahalagahan ng Edukasyon – Sa pamamagitan ng mungkahi ng Batang Kabesa na gamitin ang pera para sa pagtatayo ng isang paaralan, inilalarawan ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad ng isang bansa.

 2. Ang Kahalagahan ng Pagiging Makabayan – Ang mungkahi rin ng batang kabesa na huwag palabasin ng bayan ang pera ay nagpapakita ng konsepto ng lokal na ekonomiya na nagpapahalaga sa lokal na produksyon at serbisyo, na may layuning palakasin ang ekonomiya ng bayan.

 3. Kabataan Bilang Pag-asa ng Bayan – Sa mga mungkahi ng mga kabataan, ipinakikita ni Rizal na may kakayahang magdala ng makabuluhang pagbabago ang mga kabataan.

 4. Ang Problema sa Abusadong Kapangyarihan – Ang Kapitan, na sumang-ayon na sa mga kahilingan ng kura bago pa man ang pulong, ay nagpapakita ng problema sa abuso ng kapangyarihan.

 5. Ang Konflikto sa mga Tradisyon at Modernisasyon – Sa mga mungkahi ng conserbador at liberal, ipinapakita ng kabanata ang konflikto sa pagitan ng tradisyon at modernisasyon, at kung paano ito nakakaapekto sa mga desisyon para sa kapakanan ng komunidad.