Noli Me Tangere Kabanata 18: Ang mga Nagdurusang Kaluluwa (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 18: Ang mga Nagdurusang Kaluluwa (Buod at Aral)

Sa Kabanata 18 ng ‘Noli Me Tangere’, makakasaksi tayo ng isang nakakalungkot na paglalakbay ng isang ina na naghahanap ng katarungan para sa kanyang anak. Si Sisa, sa kabila ng kanyang katapatan at kabaitan, ay makakaranas ng kalupitang dala ng maling akusasyon at pang-aabuso sa kapangyarihan.

Sa gitna ng mga usaping puno ng debosyon at pamahiin, tatalakayin natin kung paano hinaharap ng isang ina ang kawalang-katarungan at kaapihan. Samahan ninyo ako na mas lalong maunawaan ang kuwento ni Sisa sa ‘Noli Me Tangere’ Kabanata 18: ‘Ang mga Nagdurusang Kaluluwa’.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 18

Sa Kabanata 18 ng Noli Me Tangere, makikita natin ang kalagayan ni Padre Salvi na malungkot at mukhang may sakit pagkatapos niyang magmisa. Sa kabila ng mga manong at manang na nagkakagulo upang makahalik sa kanyang kamay, hindi niya pinapansin ang mga ito at ipinapakita ang kanyang pagkayamot.

Nagkasalo ang mga manong at manang sa usapan tungkol sa plenarya, ang indulhensya na makapagliligtas sa kaluluwa mula sa purgatoryo. Napunta rin sa usapan ang kanilang mga kagustuhan kung sino ang nais nilang magsermon sa nalalapit na kapistahan ng bayan.

Dumating si Sisa na may bitbit na bakol at tuloy-tuloy na umakyat sa kumbento. Nakaramdam siya ng kabang-kaba dahil hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang anak at paano niya papalubagin ang galit ng pari. Nang hindi pinapansin ng mga utusan at sakristan, ipinatong niya ang dalang gulay sa hapag.

Nang malaman ni Sisa na inakusahan ang kanyang anak na si Crispin ng pagnanakaw at posibleng hinahanap na ng mga guwardiya sibil, hindi siya makapagsalita. Matapos maturuan na ang kanyang mga anak ay masasama tulad ng kanilang ama, napaiyak si Sisa at kinailangang tulakin pa bago bumaba mula sa hagdanan. Nagmamadali siyang umalis na parang may nais pa siyang gawin.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 18

Sa Kabanata 18 ng “Noli Me Tangere,” ang mga tauhan na lumabas ay ang mga sumusunod:

  1. Padre Salvi – Ang kura paroko ng San Diego na tila malungkot at may sakit sa kabanatang ito.

  2. Mga Manong at Manang – Ang mga matatandang deboto sa simbahan na nagsasagutan tungkol sa plenarya at indulhensiya. Ang mga ito rin ay nagkakagulo upang makahalik sa kamay ni Padre Salvi.

  3. Sisa – Ang ina nina Basilio at Crispin. Sa kabanatang ito, nagdadala siya ng sariwang gulay at umaakyat sa kumbento para sana makausap ang kanyang anak na si Crispin. Ngunit nalaman niya na inakusahan ito ng pagnanakaw at baka hinahanap na ng mga guwardiya sibil.

  4. Matandang Babae – Isa sa mga tagapaglingkod sa simbahan. Siya ang nagbalita kay Sisa na si Crispin ay nagtanan matapos makapagnakaw at baka hinahanap na ng mga guwardiya sibil.

Ang mga tauhang ito ay mahalaga sa paglalarawan ng pangyayari at mga isyung panlipunan sa kabanatang ito ng nobela.

Aral, Mensahe, at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 18

Ang Kabanata 18 ng “Noli Me Tangere” ay nagpapakita ng iba’t ibang aral, mensahe, at implikasyon:

  1. Ang Kapangyarihan ng Simbahan: Sa kabanatang ito, makikita ang malawak na impluwensya at kapangyarihan ng simbahan. Ang debosyon ng mga manong at manang sa simbahan ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang pananampalataya, kundi rin ng kontrol ng simbahan sa buhay ng mga tao.

  2. Maling Akusasyon at Pang-aabuso sa Kapangyarihan: Ang pangyayari kay Crispin, na iniakusa ng pagnanakaw, ay nagpapakita ng pang-aabuso sa kapangyarihan at maling pag-aakusa. Ito ay nagdudulot ng malaking trauma at pinsala hindi lamang sa mismong bata, kundi pati na rin sa kanyang ina, si Sisa.

  3. Ang Kalagayan ng mga Mahihirap: Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng malaking kaapihan ng mga mahihirap. Si Sisa, na isang mahirap na ina, ay walang kakayahang ipagtanggol ang kanyang anak laban sa mga maling akusasyon at pang-aabuso.

  4. Kawalan ng Katarungan: Ang kalagayan ni Sisa at Crispin ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan sa panahon na iyon. Sa kabila ng kanyang kahalagahan bilang ina, hindi pinakinggan ang panig ni Sisa, at agad na inakusahan ang kanyang anak na walang sapat na ebidensya.

Ang mga aral at mensahe na ito ay naglalarawan ng mga isyung panlipunan na nakapaloob sa “Noli Me Tangere” at nagpapahiwatig ng mga pangyayari at kalagayan sa panahong isinulat ang nobela.