El Filibusterismo Kabanata 8: Maligayang Pasko (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 8: Maligayang Pasko (Buod, Tauhan at Aral)

Sa kabila ng kumikislap na mga ilaw at kasiyahan ng Kapaskuhan, may mga pusong puno ng kalungkutan at pighati.

Sa Kabanata 8 ng El Filibusterismo na pinamagatang ‘Maligayang Pasko,’ tunghayan natin ang isang karaniwang araw na naging hindi pangkaraniwan para kay Juli at Tandang Selo.

Salamin ito ng masalimuot na realidad ng buhay, na sa kabila ng mga malulungkot na pangyayari, patuloy ang buhay.

Halina’t sariwain ang isa sa mga pinakamapait at mapangahas na kabanata na isinulat ni Dr. Jose Rizal, at hanapin natin ang mga aral na maaaring makuha mula rito.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 8: Maligayang pasko

Sa Kabanata 8 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Maligayang Pasko,” inilarawan ni Rizal ang isang marubdob na eksena kung saan si Juli, ang apo ng matandang si Selo, ay nagising sa umaga ng Pasko na puno ng kaba.

Inaasahan niyang makakakuha ng himala mula sa Birheng Maria – ang kaniyang inaasam na 250 pesos para mabayaran ang ransom ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang mga dasal, walang milagro na dumating.

Kahit na napalunok sa kalungkutan, pinili ni Juli na magpatuloy at lumisan, iniwanan ang kanyang lolo at ang kanilang tahanan. Sa kanyang paglisan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pag-iisa at ang sakit ng kawalan.

Sa kanyang huling pagtingin sa kanilang tahanan, bumaha ang kanyang mga luha, at siya’y umiyak na walang panghihinayang.

Sa ibang banda, ang matandang Selo ay nagmamasid mula sa bintana, pinapanood ang mga tao na pumupunta sa simbahan para sa misa mayor.

Nakakita siya ng mga bata na kasama ng kanilang mga magulang na naka-bihis pang-pista. Ngunit sa pagdating ng mga kamag-anak na may dala-dalang mga bata upang batiin siya, hindi siya makapagsalita.

Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi siya makapaglabas ng tunog. Ang mga tao sa paligid ay natakot at nagsigawan na siya’y naging pipi. Ang kabanatang ito ay nagtatapos na puno ng kalungkutan at pag-asa.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 8: Maligayang pasko

Ang mga tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 8: Maligayang Pasko ay ang mga sumusunod:

 1. Juli – Si Juli (o JulĂ®) ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Siya ay isang babaeng nag-aalala tungkol sa kalagayan ng kanyang ama, na nasa kamay ng mga tulisan at nangangailangan ng pera para sa kanyang kalayaan. Nagpapasya siyang magtrabaho para makalikom ng pera.

 2. Tandang Selo – Si Tandang Selo ay ang lolo ni Juli. Isang matandang lalaki na namumuhay sa pag-aalala sa kanyang apo at anak na si Kabesang Tales. Sa kabanatang ito, nalaman niyang siya’y nawalan ng kakayahang magsalita.

 3. Mga Pariente at Kaibigan ni Tandang Selo – Sila ang mga taong dumalaw sa tahanan ni Tandang Selo upang batiin siya ng “Maligayang Pasko”. Sila rin ang mga taong unang nakapansin na si Tandang Selo ay nawalan ng boses.

 4. Mga Bata – Sila ang mga bata na kasama ng kanilang mga magulang na nagsusuot ng mga bago at mamahaling damit para sa selebrasyon ng Pasko. Nagpapakita sila ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino tuwing Pasko, pati na rin ang mga hirap na dinaranas ng mga bata sa mga oras na ito.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 8

Ang El Filibusterismo Kabanata 8: Maligayang Pasko ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral at mensahe.

 1. Sakripisyo at Pagmamahal para sa Pamilya: Sa kabanatang ito, ipinapakita ni Juli ang kanyang handang mag-sakripisyo para sa kanyang ama.

  Sa kabila ng kanyang kalungkutan at takot, pumapayag siyang magtrabaho para makalikom ng sapat na pera para sa kalayaan ng kanyang ama.

  Ipinapakita rin ng karakter ni Tandang Selo ang kanyang pagmamahal para sa kanyang apo at anak, kahit pa siya ay nawalan na ng kakayahang magsalita.

 2. Kahirapan ng Buhay: Ang kabanatang ito ay nagpapakita rin ng kahirapan na dinaranas ng mga mahihirap na Pilipino.

  Ang pagpapautang na may mataas na interes, ang kawalan ng oportunidad para sa edukasyon, at ang pagsasamantala ng mga mayayaman at makapangyarihan, lahat ng ito ay nagdudulot ng hirap sa buhay ng mga mahihirap na Pilipino.

 3. Implikasyon sa Lipunan at Gobyerno: Sa pamamagitan ng karanasan ni Juli at Tandang Selo, ipinapakita ng El Filibusterismo ang kahalagahan ng hustisya at katarungan sa lipunan.

  Pinapakita rin nito ang kawalan ng hustisya na dinaranas ng mga mahihirap na Pilipino, at ang pangangailangan para sa isang gobyerno na makakapagbigay ng pantay na oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga mahihirap.

 4. Tradisyon at Kultura: Ang mga eksena ng pagdiriwang ng Pasko ay nagpapakita rin ng iba’t ibang tradisyon at kultura ng mga Pilipino.

  Sa kabila ng kahirapan, nagpapatuloy pa rin ang mga Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko, na nagpapakita ng kanilang kalakasan at positibong pananaw sa buhay.