El Filibusterismo Kabanata 7: Si Simoun (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 7 Si Simoun Buod, Tauhan at Aral

Maligayang pagbati, mga mambabasa! Sa ating patuloy na paglalakbay sa klasikong obra maestra ni Dr. Jose Rizal na “El Filibusterismo,” tayo’y tututok ngayon sa Kabanata 7, “Si Simoun.”

Dito, ang nagbabalik na tauhan na dati’y kilala natin bilang si Crisostomo Ibarra, ay ipinakilala sa atin na parang bago, nagbago at puno ng misteryo.

Siya’y tumutungo sa landas ng paghihiganti, nagnanais ng malawakang pagbabago sa lipunan. Samahan niyo ako sa detalyadong pagbabalik-tanaw sa kabanata na ito at sa mga mensahe, aral, at implikasyon na dala nito.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 7: Si Simoun

Sa ika-pitong kabanata ng “El Filibusterismo”, tayo’y sinasamahan sa isang makasaysayang tagpo kung saan natuklasan ni Basilio ang tunay na pagkakakilanlan ni Simoun.

Pauwi na sana si Basilio nang bigla niyang marinig ang yabag at liwanag mula sa kabilang direksyon. Natakot siya at nagtago sa likod ng isang puno ng baliti kung saan niya nakita si Simoun, ang tanyag na mag-aalahas, na abalang nagbubungkal sa lupa.

Nang matanto ni Basilio kung sino ang kanyang kaharap, nag-alok siya ng tulong, bilang ganti sa tulong na natanggap niya mula kay Simoun 13 taon na ang nakalipas.

Subalit, hindi agad tinanggap ni Simoun ang kanyang alok. Sa halip, itinanong niya si Basilio kung sino sa palagay niya siya.

Sa kabila ng panganib na kanyang harapin, matapang na sinagot ni Basilio na para sa kanya, si Simoun ay isang taong mahalaga sa kanya at ang mga kawalan sa buhay ay madalas niyang ikinalulungkot.

Sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay, sinabi ni Simoun kay Basilio na siya ay hindi niya papatayin. Inamin din niya na siya nga ang dating kilalang si Ibarra na matapos maglibot sa iba’t ibang panig ng mundo ay nagbalik sa Pilipinas upang maghasik ng rebolusyon laban sa korupt na pamahalaan.

Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng magkaibang pananaw ni Basilio at Simoun ukol sa pagbabago. Habang nagnanais si Simoun na maghasik ng rebolusyon sa bansa, nagnanais naman si Basilio na magbigay ng pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapalaganap ng wikang Kastila.

Sinabi ni Simoun na ang wikang Kastila ay hindi magiging pangkalahatang wika sa bansa at ito ay magiging sanhi ng pagkakabukod-bukod ng mga Pilipino.

Sa bandang huli ng kabanata, sinabi ni Simoun na hindi niya pinipigilan si Basilio sa kanyang mga layunin at siya ay malugod na tatanggapin sa kanyang opisina sa Escolta kung kailangan niya ng tulong.

Muli, lumitaw ang konsepto ng paghihiganti sa kabanatang ito, na nagpapakita ng malalim na damdamin ng mga karakter at ang kani-kanilang pananaw sa mga nangyayari sa kanilang lipunan.

Sa kabila ng kanilang magkaibang pananaw, pareho silang mayroong malasakit sa bayan, na nagnanais na magdala ng makabuluhang pagbabago sa kanilang mga kababayan.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 7: Si Simoun

Sa Kabanata 7 ng “El Filibusterismo” na pinamagatang “Si Simoun”, ang mga tauhang kasangkot ay ang mga sumusunod:

 1. Simoun – Ang mayaman at maimpluwensyang mag-aalahas na nakapaligid sa mga maykapangyarihan sa Pilipinas. Siya ay ang pinagbago at nagbalik na si Crisostomo Ibarra mula sa “Noli Me Tangere”.

 2. Basilio – Isa sa mga pangunahing tauhan ng nobela na ngayon ay isang estudyante ng medisina. Siya ay lumaki sa pag-aalaga ni Kapitan Tiago at umasang matugunan ang kanyang layunin na maging doktor. Sa kabanatang ito, nakakita siya kay Simoun na nagtatago ng kahon sa ilalim ng lupa, na kalaunan niya palang malalaman na naglalaman ng mga alahas at pera.

Tanging ang dalawang ito ang mga tauhang lumabas at nagkaroon ng interaksyon sa Kabanata 7 ng “El Filibusterismo”. Sa kabuuan ng kabanata, ang kanilang mga talakayan at palitan ng saloobin ukol sa mga isyu ng lipunan, mga plano, at hangarin sa hinaharap ang nakasentro.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 7: Si Simoun

Ang Kabanata 7 ng “El Filibusterismo” na pinamagatang “Si Simoun” ay naglalaman ng ilang mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Pagbabago at Pagpapanggap: Si Simoun, na kilala bilang Crisostomo Ibarra noong “Noli Me Tangere,” ay nagbalik sa Filipinas na may ibang katauhan.

  Ito ay nagpapakita ng kanyang adaptasyon sa mga pagbabago sa kanyang buhay at pagpapanggap bilang taktika para sa kanyang mga plano. Ito ay nagpapahiwatig ng ideya na minsan, ang mga tao ay napipilitang magbago at magpanggap upang mabuhay at maisakatuparan ang kanilang mga hangarin.

 2. Ang Kahalagahan ng Sariling Wika: Ang isa pang mahalagang tema sa kabanata na ito ay ang kahalagahan ng sariling wika. Sa kanilang talakayan, tinutulan ni Simoun ang pagtuturo ng wikang Kastila sa Pilipinas.

  Sa halip, naniniwala siya na ang pagpapaunlad sa katutubong wika ang makapagbubuklod sa mga Pilipino.

 3. Paghihiganti bilang Motibasyon: Malinaw na nagbibigay-diin ang kabanatang ito sa paghihiganti bilang isang motibasyon. Simoun, nagtatanim ng sama ng loob dahil sa mga nangyari kay Maria Clara at sa kanya mismo, ay nakatuon sa paghihiganti laban sa mga nang-api sa kanya.

  Ngunit, si Basilio naman ay nagpapakita ng kahalagahan ng kapatawaran at pagiging praktikal sa buhay.

 4. Mga Hamon ng Lipunan at Politika: Sa talakayan nina Simoun at Basilio, lumalabas ang mga tema ng kahirapan, pagsasamantala, at kawalan ng hustisya sa lipunan.

  Ipinapakita rin ng kabanata ang mga hamon at kumplikasyon ng politika sa bansa, kasama na ang mga panganib na dala ng kawalan ng pantay-pantay na karapatan.

 5. Pangarap at Aspirasyon: Ipinapakita rin sa kabanata na ito ang kontrast ng pangarap at aspirasyon ni Simoun at ni Basilio.

  Habang si Simoun ay nagnanais ng radikal na pagbabago sa lipunan, si Basilio naman ay nagnanais ng isang payapang buhay at ang maging isang doktor para makatulong sa kanyang komunidad.