El Filibusterismo Kabanata 6: Si Basilio (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 6 Ang Noche Buena ng Isang Kutsero Buod, Tauhan at Aral

Mula sa munting tahanan sa San Diego hanggang sa kumbento ng mga Dominican sa Maynila, tayo’y maglalakbay kasama si Basilio, ang batang nagsumikap at nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok.

Sa ika-anim na kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang “Si Basilio”, ating tatalakayin ang kuwento ng kanyang buhay – ang kanyang mga alaala, kanyang mga tagumpay, at ang mga hamon na kanyang hinaharap bilang isang estudyante ng medisina.

Ating aalamin ang mga aral na maibibigay ng kanyang kwento at kung paano ito nagpapakita ng ating lipunan noong ika-19 na siglo.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 6: Si Basilio

Sa ika-anim na kabanata ng El Filibusterismo, tinatalakay ang buhay ni Basilio mula nang siya’y lumisan sa tahanan ni Kapitan Tiago at nagbalik-tanaw sa kanyang nakaraan.

Sa madaling-araw, pumunta si Basilio sa puntod ng kanyang ina sa gubat ng mga Ibarra. Sa kanyang pagmumuni-muni, naalala niya ang kanyang nakalipas na labing-tatlong taon kung saan siya’y naghatid ng kahoy para sa libing ng kanyang ina at isang sugatang lalaki.

Sunod nito, lumuwas si Basilio sa Maynila na kung saan ay dumanas siya ng matinding hirap at gutom. Ngunit, nagbago ang kanyang kapalaran nang siya’y makilala at ampunin ni Kapitan Tiago at Tiya Isabel.

Pinag-aral siya sa Letran at sa kabila ng mga hamon na kanyang kinaharap, tulad ng pangungutya dahil sa kanyang kasuotan at mababang pinagmulan, nagtagumpay si Basilio sa pagpupursigi sa kanyang pag-aaral. Maging ang kanyang mga guro at kaklase ay natuwa nang siya’y magpakita ng kahusayan sa pag-aaral.

Hinihikayat ni Kapitan Tiago si Basilio na mag-aral sa Ateneo Municipal, kung saan napili niyang kumuha ng kurso sa medisina. Sa kanyang ikatlong taon, naging marunong na siyang manggamot at nakapag-ipon para sa kanyang sarili.

Sa kasalukuyan, nasa huling taon na si Basilio ng kanyang pag-aaral sa medisina at may balak siyang magpakasal kay Juli pagkatapos niya makapagtapos.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 6: Si Basilio

Narito ang mga tauhang lumabas sa Kabanata 6 (“Si Basilio”) ng El Filibusterismo:

 1. Basilio – Ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Siya ay isang estudyanteng nasa huling taon ng medisina sa Ateneo Municipal. Inilalarawan siya bilang isang matiyaga at masipag na tao na nagtagumpay sa kabila ng mga hadlang. Balak niyang magpakasal kay Juli pagkatapos niyang makapagtapos ng pag-aaral.

 2. Kapitan Tiago – Ang taong nag-ampon kay Basilio at nagbigay sa kanya ng oportunidad na mag-aral sa Letran. Inengganyo niya si Basilio na mag-aral sa Ateneo Municipal.

 3. Tiya Isabel – Ang kasambahay ni Kapitan Tiaago na nakatulong sa pag-aalaga kay Basilio.

 4. Juli – Ang babaeng minamahal ni Basilio at plano niyang pakasalan pagkatapos ng kanyang pag-aaral.

 5. Dominikong Guro – Ang guro ni Basilio sa Letran na naging dahilan ng kanyang tagumpay dahil sa kanyang tamang sagot sa katanungan ng guro.

 6. Mga kaklase ni Basilio – Sila ay natuwa nang maayos niyang sinagot ang katanungan ng kanilang guro at siya ay naging sobresaliente.

 7. Ina ni Basilio – Hindi man siya lumabas sa mismong kabanata, nabanggit siya sa mga alaala ni Basilio. Sa puntod ng kanyang ina siya nagpunta sa simula ng kabanata.

Hindi man direkta lumabas ang ibang mga tauhan sa mismong kabanata, mahalaga pa rin ang kanilang mga papel dahil sila ay nagbigay ng konteksto at hugis sa kwento ng buhay ni Basilio.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 6: Si Basilio

Ang Kabanata 6 ng El Filibusterismo, na pinamagatang “Si Basilio,” ay naglalaman ng ilang mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Tiyaga at Determinasyon: Isa sa mga pangunahing tema ng kabanatang ito ang kahalagahan ng determinasyon at tiyaga.

  Sa kabila ng kahirapan, paghihirap, at pangungutya, nagpursigi si Basilio at nagpatuloy sa pag-aaral hanggang sa siya’y maging sobresaliente.

  Ito ay nagpapakita ng ideya na may kaya tayong maabot anuman ang ating pinagdaanan kung mayroon tayong determinasyon at tiyaga.

 2. Edukasyon Bilang Daan Tungo sa Tagumpay: Ipinapakita sa kabanata ang mahalagang papel ng edukasyon sa pagkamit ng tagumpay sa buhay.

  Dahil sa kanyang pag-aaral, naging manggagamot si Basilio at may potensyal na umahon mula sa kahirapan.

 3. Kasaysayan at Alala: Ang pagbabalik-tanaw ni Basilio sa kanyang nakaraan—sa kahirapan at pagdurusa ng kanyang ina—ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng kasaysayan at alala.

  Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng motibasyon upang magtagumpay at makapagbigay ng magandang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang magiging pamilya.

 4. Pangangalaga at Pagtulong sa Kapwa: Ang pag-aalaga at pagtulong ni Kapitan Tiaago kay Basilio ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagiging mapagmalasakit at matulungin sa kapwa.

  Sa kabila ng mga limitasyon ni Kapitan Tiaago, siya ay nagbigay ng oportunidad kay Basilio na makapag-aral at makamit ang kanyang mga pangarap.

 5. Sistemang Edukasyonal ng Panahon: Ang karanasan ni Basilio sa Letran ay nagpapakita rin ng implikasyon ng sistemang edukasyonal noong panahon, kung saan ang mga taong mula sa mababang antas ng lipunan ay hinahamak at inaalipusta.

  Sa kabila nito, ipinakita ni Basilio na ang kanyang kakayahan at talino ay hindi nakasalalay sa kanyang pinagmulan.