El Filibusterismo Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang Kutsero (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 5 Ang Noche Buena ng Isang Kutsero Buod, Tauhan at Aral

Ang Kabanata 5 ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal ay nagpapakita ng mga pangyayari sa gabi ng Noche Buena sa bayan ng San Diego.

Sa kabanatang ito, nasaksihan natin ang pagdating ni Basilio at ang kanyang pakikipagsapalaran sa mga Guardia Civil at sa prusisyon.

Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, nanatili pa rin ang pag-asa at pananampalataya ng mga tauhan sa kwento. Samahan ninyo ako habang tatalakayin natin ang mga detalye at aral na maaaring makuha mula sa kabanatang ito.

El Filibusterismo Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang Kutsero

Dumating si Basilio sa San Diego sa gabi ng Noche Buena at nasaksihan niya ang prusisyon. Naabala sila dahil binugbog ng mga Guardia Civil ang isang kutserong si Sinong dahil nalimutan niya ang kanyang sedula.

Pagkatapos ay napag-usapan nila ang rebulto ni Metusalem, ang pinakamatandang taong namalagi sa daigdig.

Nahuli muli si Sinong dahil namatay ang ilaw ng kanyang kalesa at dinala siya sa presinto. Si Basilio ay naglakad na lamang at napansin niyang tahimik ang bayan kahit Pasko na.

Dumalaw si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago at naisalaysay ang pangyayari kay Kabesang Tales at Juli.

Sa bahay ni Kapitan Basilio, nakita ni Basilio na nakikipag-usap si Kapitan sa Kura, Alperes, at kay Simoun tungkol sa mga alahas.

Nagbilin din ng isang relo ang Alperes at isang pares na hikaw naman ang ipinakikibili ng Kura.

Sa bahay ni Kapitan Tiago, iginagalang si Basilio lalo na ng matandang utusan dahil nakita nila siyang tumistis ng isang maysakit.

Ibinigay din ng mga utusan ang mga ulat tungkol sa mga kalabaw na namatay at mga katulong na napipiit at namatay.

Nalungkot si Basilio nang malaman niya na namatay sa katandaan ang matandang nagbabantay sa gubat. Ang huling balita ay tungkol sa pagdukot ng mga tulisan kay Kabesang Tales.

Hindi nakakain ng hapunan si Basilio.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang Kutsero

Narito ang mga tauhan at ang kanilang papel sa Kabanata 5 ng El Filibusterismo na may pamagat na “Ang Noche Buena ng Isang Kutsero”:

 1. Basilio – Siya ay isang estudyante na dumating sa San Diego sa gabi ng Noche Buena at nasaksihan niya ang prusisyon at ang pangyayari kay Sinong. Dumalaw din siya sa bahay ni Kapitan Tiago at naisalaysay ang pangyayari kay Kabesang Tales at Juli.
 2. Sinong – Siya ay isang kutsero na binugbog ng mga Guardia Civil dahil nalimutan niya ang kanyang sedula. Nahuli din siya muli dahil namatay ang ilaw ng kanyang kalesa at dinala siya sa presinto.
 3. Mga Guardia Civil – Sila ay mga sundalo na nagpapatupad ng batas at nagpaparusa kay Sinong dahil sa kanyang mga pagkakamali.
 4. Kapitan Basilio – Siya ay nakikipag-usap kay Kura, Alperes, at Simoun tungkol sa mga alahas.
 5. Kura – Siya ay nakikipag-usap kay Kapitan Basilio tungkol sa mga alahas at nagpapakiusap na bilhin niya ang isang pares na hikaw.
 6. Alperes – Siya ay nakikipag-usap kay Kapitan Basilio tungkol sa mga alahas at nagpapakiusap na bilhin niya ang isang relo.
 7. Simoun – Siya ay nakikipag-usap kay Kapitan Basilio tungkol sa mga alahas.
 8. Kapitan Tiago – Siya ay may-ari ng bahay kung saan dumalaw si Basilio at naisalaysay ang pangyayari kay Kabesang Tales at Juli.
 9. Kabesang Tales – Siya ay nabanggit lamang sa kwento dahil naisalaysay ni Basilio ang pangyayari tungkol sa kanya.
 10. Juli – Siya ay anak ni Kabesang Tales at nabanggit lamang dahil naisalaysay ni Basilio ang pangyayari tungkol sa kanya.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 5

Maaaring makita ang iba’t ibang aral sa Kabanata 5 ng El Filibusterismo:

 1. Abuso ng Kapangyarihan ng mga Sibil: Ang mga Guwardiya Sibil na nagpapahirap sa kutsero ay nagpapakita ng abuso sa kanilang kapangyarihan.

  Ito ay nagpapahiwatig na ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan ay hindi palaging gumagamit ng kanilang awtoridad sa mabuting paraan, at may mga pagkakataong ginagamit nila ito para sa pang-aabuso.

 2. Kahirapan ng mga Mahihirap: Ang mga kalagayan ni Basilio at ng ibang mga mahihirap na nabanggit sa kabanata ay nagpapakita ng hirap na dinaranas ng mga taong nasa ilalim ng lipunan.

  Ito ay nagbibigay ng paalala na ang mga tao sa lipunan ay may kanya-kanyang pakikibaka na kailangan nating maunawaan at igalang.

 3. Pang-aabuso sa mga Manggagawa: Sa mga balitang ibinigay ng mga utusan tungkol sa mga namatay na kalabaw at mga katulong, makikita natin ang pang-aabuso sa mga manggagawa.

  Ito ay nagpapakita ng kakulangan ng hustisya at katarungan para sa mga manggagawa.

 4. Kalakaran ng Lipunan: Ang mga pangyayari sa bahay ni Kapitan Basilio, lalo na ang pag-uusap ni Kapitan Basilio, Kura, Alperes, at Simoun, ay nagpapakita ng kalakaran ng lipunan sa panahong iyon.

  Ang mga taong may kapangyarihan at yaman ay nag-uusap at nagkakasunduan, habang ang mga mahihirap ay nagdurusa sa kahirapan at kawalan ng hustisya.

 5. Kahalagahan ng Edukasyon: Sa huling bahagi ng kabanata, ibinigay ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon sa pamamagitan ng pagtingin ng mga tao kay Basilio na may respeto dahil sa kanyang kakayahan bilang mediko.

  Ito ay nagpapahiwatig na ang edukasyon ay isang paraan para sa isang tao na magkaroon ng paggalang at pagkilala sa lipunan.