El Filibusterismo Kabanata 4: Si Kabesang Tales (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 4: Si Kabesang Tales (Buod, Tauhan at Aral)

Mga kaibigan, sumasabak tayo sa isa sa pinakamabigat na kabanata ng “El Filibusterismo” – ang Kabanata 4 na may pamagat na “Si Kabesang Tales.”

Sa kabanatang ito, saksi tayo sa pait at hirap na dinanas ng ating bayani, si Kabesang Tales, sa kanyang pakikibaka sa mapang-aping sistemang kolonyal.

Hindi lang ito isang kuwento ng sakripisyo at paghihirap, kundi isang salamin na nagpapakita ng masalimuot na kalagayan ng ating mga ninuno.

Sumama at maglakbay tayo sa panahon ng pananakop at magtanong: Hanggang saan ang kaya mong ibigay para sa iyong pamilya at karapatan?

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 4: Si Kabesang Tales (Buod, Tauhan at Aral)

Ang Kabanata 4 ng El Filibusterismo na may titulong “Si Kabesang Tales” ay tungkol sa buhay ng pamilya ni Tandang Selo, partikular na sa kanyang anak na si Kabesang Tales.

Si Tandang Selo na tumulong kay Basilio noong bata pa ito, ay matanda na. Ang anak niyang si Tales ay naging Kabesa de Barangay at may tatlong anak na sina Lucia, Tano, at Juli.

Namatay sina Lucia at ang asawa ni Tales dahil sa malaria kaya sina Tano at Juli na lamang ang natira sa kanila.

Nagpayaman si Tales dahil sa kanyang industriya sa pagtatanim sa isang hindi pa natutuklasang lupa sa gubat.

Sa kanyang kagustuhang maitaguyod ang kanyang natirang anak na si Juli, pinlano niya itong ipadala sa kolehiyo para makasabay kay Basilio, ang kasintahan ni Juli.

Subalit, nang ang lupa ni Tales ay mapansin at mapagkakitaan, nagkaroon siya ng problema sa mga prayle na inangkin ang lupa at pinatawan siya ng mataas na buwis.

Sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa korte, siya ay natalo dahil sa malaking impluwensya ng mga prayle sa gobyerno.

Nang siya ay hindi na makapagbayad ng buwis, sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa mga prayle sa pamamagitan ng pagbabantay sa kanyang lupa.

Ngunit, sa huli, siya ay dinakip ng mga tulisan at pinagbayad ng pantubos na 500.

Sa kagustuhan ni Juli na mabayaran ang pantubos para sa kanyang ama, ibinenta niya ang kanyang mga alahas maliban sa regalo ng kanyang nobyo.

Dahil kulang pa rin ang pera, nagtrabaho siya bilang kasambahay kay Hermana Penchang na nagresulta sa hindi niya pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 4: Si Kabesang Tales

Ang mga tauhan sa Kabanata 4 ng “El Filibusterismo” na pinamagatang “Si Kabesang Tales” ay ang mga sumusunod:

 1. Kabesang Tales (Tales) – Ang dating magsasaka na naging Kabesa de Barangay, siya ang pangunahing karakter sa kabanatang ito. Isa siyang masipag at matiyagang tao na naghangad ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nagpayaman siya ngunit naunsyami dahil sa pang-aabuso ng mga prayle.

 2. Tandang Selo – Ang matandang ama ni Tales na nakilala rin natin sa “Noli Me Tangere” bilang tagapag-alaga kay Basilio.

 3. Juli (Juliana) – Ang natatanging anak na babae ni Tales na naging nobya ni Basilio. Sa kabanatang ito, siya ay nagpapakita ng matinding pagsasakripisyo para sa kanyang ama.

 4. Tano (Antonio) – Anak ni Tales at kapatid ni Juli, hindi siya gaano nabanggit sa kabanatang ito.

 5. Basilio – Ang dating alagang bata ni Tandang Selo at ngayo’y kasintahan ni Juli.

 6. Mga Prayle – Sila ang naging dahilan ng mga suliranin ni Tales dahil sa kanilang pang-aabuso sa kanyang lupa.

 7. Mga Tulisan – Sila ang nagkidnap kay Kabesang Tales at hiningan siya ng pantubos.

 8. Hermana Penchang – Ang maybahay kung saan nagtrabaho si Juli upang mabayaran ang pantubos para sa kanyang ama.

Sa kabanatang ito, ang mga tauhang ito ay nagdala ng mga temang pangunahin sa akda ni Rizal tulad ng pang-aabuso ng mga prayle, ang di patas na sistema ng gobyerno, at ang katapangan at sakripisyo ng mga pangkaraniwang mamamayan.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 4

Ang Kabanata 4 ng “El Filibusterismo” na pinamagatang “Si Kabesang Tales” ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral, mensahe at implikasyon:

 1. Kahalagahan ng Sipag at Tiyaga: Isa sa mga pangunahing aral na maaaring makuha sa kabanatang ito ay ang halaga ng sipag at tiyaga.

  Ipinakita ito ni Kabesang Tales na nagsikap para yumaman at maitaguyod ang kanyang pamilya.

 2. Pang-aabuso ng Mga Nasa Kapangyarihan: Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin nakaligtas si Kabesang Tales sa pang-aabuso ng mga prayle na nagpakita ng korupsyon at pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan.

  Ito ay nagpapahiwatig na mayroong sistema ng hindi patas na lipunan na kung saan ang mga mahihirap ay walang kakayahang lumaban sa pang-aabuso ng mga nasa itaas.

 3. Pagsasakripisyo para sa Pamilya: Ipinakita rin ng kabanata ang tema ng pagsasakripisyo para sa pamilya.

  Si Juli, na nagpapakita ng pagsasakripisyo sa kanyang ama, ay sumisimbolo ng lakas at kagitingan ng mga Pilipino sa harap ng mga pagsubok.

 4. Hindi Pagpapahalaga sa Karapatan ng Mga Mahihirap: Isa pang mahalagang implikasyon ng kabanatang ito ay ang hindi pagpapahalaga ng mga nasa kapangyarihan sa karapatan ng mga mahihirap.

  Sa pagkatalo ni Kabesang Tales sa korte, ipinakita na ang katarungan ay tila hindi naa-access ng mga nasa ibaba ng lipunan.

 5. Epekto ng Kahirapan at Pang-aabuso sa Edukasyon: Ang pangarap ni Juli na makapag-aral ay naunsyami dahil sa pangangailangan niyang tumulong sa kanyang ama.

  Ito ay nagpapakita ng epekto ng kahirapan at pang-aabuso sa mga oportunidad para sa edukasyon ng mga mahihirap.

Sa kabuuan, ang Kabanata 4 ay isang malalim na pagtingin sa mga problema ng lipunan na may malaking implikasyon sa ating kasaysayan at kultura. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na magpatuloy sa paglaban para sa katarungan at pantay na karapatan.