El Filibusterismo Kabanata 32: Ang Bunga ng mga Paskil (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 32 Ang Bunga ng mga Paskil Buod, Tauhan at Aral

Sa pananaliksik natin sa mga kabanata ng El Filibusterismo, ating pag-aaralan ang Kabanata 32 na pinamagatang “Ang Bunga ng mga Paskil”.

Dito, tatalakayin natin ang nakababagabag na kahihinatnan ng mga mag-aaral sa harap ng mga banta ng pamahalaan, pati na rin ang kanilang iba’t ibang mga landas na tinahak.

Humanda at sama-sama nating tuklasin ang masalimuot na takbo ng buhay nila sa gitna ng isang lipunang puno ng takot, pang-aabuso ng kapangyarihan, at kawalan ng hustisya.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 32: Ang Bunga ng mga Paskil

Sa Kabanata 32 ng El Filibusterismo, masasaksihan natin ang kalungkutan at hagupit ng mga paskil sa mga mag-aaral.

Dito, natuklasan natin na hindi marami ang nagtagumpay na makapasa sa kanilang mga kurso at eksamen. Sa mga mag-aaral na kilala natin, sina Isagani at Sandoval lamang ang nagwagi, samantalang sina Tadeo, Makaraig, Pecson, at Juanito Pelaez ay hindi pinalad.

Lalong hindi swerte si Basilio, na hindi lamang nakapag-eksamen dahil sa pagkakabilanggo, kundi napag-alaman din niya ang mga trahedyang nangyari kay Tandang Selo at Juli.

Samantala, nakita natin ang pagbabago sa buhay ni Juanito Pelaez, na ngayon ay naging kasosyo na sa negosyo ng kanyang ama.

Ang iba pang mga balita na ibinahagi sa kabanatang ito ay ang pagiging mas malapit ni Simoun kay Don Timoteo Pelaez at ang nalalapit na kasal ni Juanito at Paulita.

Sa buong Maynila, lahat ay abala at naghihintay sa pangyayaring ito, na inaasahan nilang magiging malaki at marangya dahil sa paghahanda ni Simoun.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 32: Ang Bunga ng mga Paskil

Narito ang mga tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 32 – Ang Bunga ng mga Paskil:

 1. Tadeo – Isang mag-aaral na naging masaya sa kabila ng kanyang pagbagsak at sinunog ang kanyang mga aklat.

 2. Juanito Pelaez – Isang mag-aaral na hindi rin pumasa, ngunit naging kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. Siya rin ang papapakasalan ni Paulita.

 3. Makaraig – Isa pang mag-aaral na bumagsak sa kanyang eksamen. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa Europa.

 4. Pecson – Isa pang mag-aaral na hindi rin pumasa sa kanyang mga eksamen.

 5. Isagani – Isa sa dalawang mag-aaral na pumasa sa kanilang eksamen. Siya ang kasintahan ni Paulita.

 6. Sandoval – Isa pang mag-aaral na pumasa sa kanyang mga eksamen.

 7. Basilio – Ang mag-aaral na hindi nakapag-eksamen dahil sa kanyang pagkakabilanggo.

 8. Sinong – Ang kutsero na nagbibigay ng balita kay Basilio.

 9. Simoun – Ang mayaman at makapangyarihang mangangalakal na naging malapit kay Don Timoteo Pelaez at naging madalas sa tindahan nito.

 10. Don Timoteo Pelaez – Ang ama ni Juanito Pelaez na naging kaibigan ni Simoun.

 11. Paulita – Ang dalagang ikakasal kay Juanito Pelaez.

El Filibusterismo Kabanata 32: Ang Bunga ng mga Paskil

Ang El Filibusterismo Kabanata 32, na may pamagat na “Ang Bunga ng mga Paskil,” ay naglalaman ng maraming mahahalagang aral, mensahe at implikasyon. Narito ang ilan sa mga ito:

 1. Resulta ng Takot at Apatiya: Ang kabanata ay nagpapakita ng malungkot na katotohanan na dahil sa takot at apatya ng mga tao, ang sistema ng edukasyon at ang mga mag-aaral ay nagdusa.

  Ang mga magulang ay tinigil ang pagpapaaral sa kanilang mga anak dahil sa takot sa represyon mula sa pamahalaan.

 2. Halaga ng Edukasyon: Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, mahalaga pa rin ang edukasyon. Ito ang makikita sa mga karakter na tulad ni Isagani at Sandoval na patuloy na nagpursige at nagtagumpay sa kanilang pag-aaral.

 3. Kapangyarihan at Pag-abuso nito: Makikita din ang tema ng kapangyarihan at pang-aabuso nito sa kabanata.

  Si Simoun, na isang mayaman at makapangyarihang tao, ay nagagamit ang kanyang impluwensya para makamit ang kanyang mga layunin.

 4. Kritikal na Pananaw sa Lipunan: Ang kabanata ay nagpapakita ng kritikal na pananaw sa lipunan. Halimbawa, ang pagpapakasal nina Juanito at Paulita ay ipinakita bilang isang halimbawa ng pangkaraniwang mga relasyon na nakabatay sa status at hindi sa tunay na pagmamahal o respeto.

 5. Kabiguan ng Hustisya: Ang pagkakapiit kay Basilio, na hindi nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa medisina, ay isang malinaw na halimbawa ng kabiguan ng sistema ng hustisya sa lipunan.

Ang mga aral at mensahe na ito ay mahalaga hindi lamang sa konteksto ng nobela, kundi rin sa totoong buhay. Ito ay nagpapakita ng mga isyu at problema sa lipunan na hanggang ngayon ay kinakaharap pa rin natin.