El Filibusterismo Kabanata 31: Ang Mataas na Kawani (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 31 Ang Mataas na Kawani Buod, Tauhan at Aral

Sa kabanatang ito ng El Filibusterismo, titipon natin ang mga mahahalagang pangyayari na nagpapakita ng laban sa pagitan ng katarungan at kapangyarihan.

Sa Kabanata 31: Ang Mataas na Kawani, masusuri natin ang mga hamon na hinarap ni Basilio, ang pagtanggi ng Mataas na Kawani sa hindi makatarungang pamamalakad ng Heneral, at ang kanyang matapang na desisyon na magbitiw sa tungkulin.

Alamin natin ang iba’t ibang mensahe at aral na hatid ng kabanatang ito.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 31: Ang Mataas na Kawani

Sa Kabanata 31 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Ang Mataas na Kawani,” nalaman natin na hindi tinanggap ng mga pahayagan ang trahedya ni Juli.

Sa halip, ang natanggap na balita ay ang kabutihan ng isang Heneral. Bagaman sina Makaraig at Isagani ay nakalaya na, si Basilio, ang batang estudyante ng medisina, ay nanatiling nakakulong.

Ang isang Mataas na Kawani, na nakakakilala kay Basilio bilang mabuting estudyante, ay naglakas-loob na ipagtanggol siya.

Ngunit ito’y nagdulot lamang ng dagdag na kapahamakan para kay Basilio dahil sa hindi pagsang-ayon ng Heneral. Para sa Heneral, dapat magsilbing babala ang kaso ni Basilio – ang pag-aresto sa kanya dahil sa kanyang hangarin na magdulot ng pagbabago at ang kanyang paggamit ng bawal na aklat para sa kanyang pag-aaral ng medisina.

Tinangka ng Kawani na balaan ang Heneral sa potensyal na galit ng mga mamamayan. Subalit, hindi ito pinansin ng Heneral dahil sa kanyang paniniwalang ang kapangyarihan na kanyang hawak ay mula sa Espanya at hindi mula sa Pilipinas.

Ayon sa Heneral, kung hindi mabibigyan ng liwanag, tahanan, katarungan, at kalayaan ang isang bayan, ituturing sila ng bayan na magnanakaw.

Paglipas ng dalawang oras, nagpasya ang Kawani na umalis sa kanyang posisyon. Nagpasya siyang bumalik sa Espanya at sumakay sa susunod na barko papunta doon.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 31: Ang Mataas na Kawani

Ang mga tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 31: “Ang Mataas na Kawani” ay ang mga sumusunod:

 1. Ang Mataas na Kawani – Isang mataas na opisyal na nagtanggol kay Basilio at nagpahayag ng kanyang saloobin hinggil sa sitwasyon. Sa huli, nagpasya siyang magbitiw sa kanyang posisyon at bumalik sa Espanya.

 2. Ang Heneral – Isang heneral na hindi sumang-ayon sa mga sinabi ng Mataas na Kawani. Sa kanyang pananaw, si Basilio ay dapat parusahan para magsilbing halimbawa sa iba.

 3. Basilio – Isang estudyante ng medisina na nananatiling nakakulong. Kahit na nagpapakita siya ng mabuting pag-uugali at malapit na siyang makapagtapos ng kanyang pag-aaral, hindi siya pinakawalan.

 4. Makaraig at Isagani – Mga kababayan ni Basilio na nakalaya na mula sa kulungan.

Maaaring may mga karagdagang tauhan na binanggit sa kabanata, ngunit ang mga ito ang mga pangunahing tauhan.

El Filibusterismo Kabanata 31: Ang Mataas na Kawani

Ang Kabanata 31 ng “El Filibusterismo” ay naglalaman ng iba’t ibang mga aral at mensahe:

 1. Ang Halaga ng Pagtutol: Ang Mataas na Kawani ay nagpakita ng katapangan sa pagtutol sa pananaw ng Heneral hinggil sa pagtrato kay Basilio.

  Ipinakita nito ang kahalagahan ng pagiging matapang sa pagpapahayag ng ating saloobin, lalo na kung ito’y para sa katarungan.

 2. Katarungan laban sa Kapangyarihan: Sa kabanatang ito, ibinida ng may-akda ang laban ng katarungan laban sa kapangyarihan. Sa kabila ng mabuting rekord ni Basilio bilang estudyante, pinili pa rin ng Heneral na parusahan siya bilang halimbawa, na nagpapakita ng pag-abuso ng kapangyarihan.

 3. Ang Kahalagahan ng Pagkilala sa Katotohanan: Binigyang-diin din ng kabanata ang kahalagahan ng pagkilala sa katotohanan at pagtanggap ng mga kamalian.

  Sa sitwasyong ito, hindi pinansin ng Heneral ang mga pagkakamali ng pamahalaan na nagdulot ng paghihirap sa bayan.

 4. Sakripisyo para sa Paninindigan: Sa huli, pinili ng Mataas na Kawani na magbitiw sa kanyang posisyon bilang protesta sa kasamaan na nagaganap.

  Sa pagkilos na ito, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagsasakripisyo para sa ating mga paninindigan.

Ang implikasyon ng kabanata ay malalim at malawak. Ito ay nagpapakita ng mga isyu na nauugnay sa korupsyon, abuso ng kapangyarihan, at kawalan ng katarungan na nakikita hindi lamang sa panahon ni Rizal, kundi maaaring magpatuloy hanggang sa kasalukuyan.