El Filibusterismo Kabanata 33: Ang Huling Matuwid (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 33 Ang Huling Matuwid Buod, Tauhan at Aral

Sa gitna ng mga nagaganap na krisis at di-makatarungang pangyayari, may mga pangyayaring nagdudulot ng radikal na pagbabago sa kaisipan ng mga tauhan.

Sa Kabanata 33 ng El Filibusterismo, isang di-inaasahang pag-uusap ang nagbubukas sa isang bagong yugto ng pakikibaka.

Sa ating paglalakbay patungo sa “Huling Matuwid”, ating matutuklasan kung paano hinubog ng mga pangyayari ang karakter ni Basilio at ang kanyang papel sa inaasam na rebolusyon.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 33: Ang Huling Matuwid

Sa ika-33 na kabanata ng El Filibusterismo, sumusuong tayo sa isang bahagi ng kuwento kung saan si Simoun ay nagpaplano na umalis kasama ng Kapitan Heneral.

Marami ang naniniwala na hindi na siya mananatili dahil sa potensyal na panganib mula sa kanyang mga kaaway at sa bagong Heneral. Sa kanyang kuwarto, si Simoun ay naghihintay kay Basilio, na sa kanyang pagdating ay nagdulot ng pagkabigla dahil sa matinding pagbabago ng kanyang hitsura.

Inihayag ni Basilio ang kanyang kalungkutan at pagsisisi sa pagiging hindi mabuting anak, dahil sa kanyang kabiguan na ipaghiganti ang kanyang ina at kapatid.

Sinabi niya na handa na siya na sumapi kay Simoun. Sa kabilang dako, sinabi ni Simoun na ang kanyang misyon ay para sa mga taong api at nasa ilalim ng paghihirap tulad ni Basilio.

Sa wakas, nagpasya si Basilio na itutuloy na ang himagsikan dahil wala na siyang anumang pag-aalinlangan.

Pinakita ni Simoun kay Basilio ang isang granada, at tinalakay nila kung paano ito gagamitin sa isang malaking pista.

Ang plano ay sisikapin ni Kabesang Tales at Simoun na kunin ang mga nakatagong armas na itinago ni Simoun sa tindahan ni Quiroga.

Samantala, si Basilio ang mananagot sa pagpapalaganap ng himagsikan at sa pagkakamit ng kontrol sa mga tulay, bukod sa pagtulong sa kanilang mga kasamahan.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 33: Ang Huling Matuwid

Ang mga tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 33: Ang Huling Matuwid ay ang mga sumusunod:

 1. Simoun – ang mayamang alahero na kilala rin bilang si Crisostomo Ibarra. Siya ay ang pangunahing karakter ng nobela na naglunsad ng mga plano ng rebolusyon.

 2. Basilio – ang estudyante ng medisina na naging alipin ni Kapitan Tiago. Sa kabanatang ito, nagpapakita siya ng desisyon na sumama sa rebolusyon ni Simoun.

 3. Kabesang Tales – Hindi direktang nabanggit sa kabanata, ngunit kasama sa plano ni Simoun. Isa siyang dating magsasaka na naghirap at nagbalik-loob sa pagiging tulisan dahil sa kawalan ng hustisya.

 4. Kapitan Heneral – Ang pinakamataas na opisyal ng Espanya sa Pilipinas. Sinasabi sa kabanata na si Simoun ay sumusunod sa kanya.

 5. Quiroga – Ang negosyanteng Intsik na nagtayo ng isang tindahan sa lugar ng mga Intsik. Sa kanyang tindahan itinago ni Simoun ang mga armas para sa himagsikan.

Tandaan na hindi lahat ng mga tauhan na nabanggit ay direktang lumabas sa mismong kabanata, ngunit binanggit sila bilang bahagi ng plano para sa himagsikan.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 33: Ang Huling Matuwid

Sa Kabanata 33 ng El Filibusterismo, ang mga sumusunod na aral, mensahe at implikasyon ang maaring makuha:

 1. Desperasyon at Radikal na Aksyon: Ang kabanata na ito ay nagpapakita ng kung ano ang maaaring mangyari kapag ang isang tao, tulad ni Basilio, ay napuno na ng galit, desperasyon, at pagkasuklam sa umiiral na sistema.

  Maaaring humantong ito sa radikal na aksyon, tulad ng pagrerebelde, bilang paraan upang makamit ang hustisya at kalayaan.

 2. Pagbubuklod bilang Isang Bayan: Ang pagpaplano ni Simoun at Basilio sa himagsikan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagbubuklod bilang isang bayan upang mapalayas ang mga mananakop at maipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

 3. Ang Pangako ng Himagsikan: Sinasalamin ng kabanata na ito ang pangako ng himagsikan na nagbigay ng pag-asa sa mga tauhan tulad ni Basilio na maaaring magbago ang kanilang kasalukuyang kalagayan.

  Gayunpaman, ito rin ay nagpapakita ng mga panganib na kaakibat ng ganitong radikal na aksyon.

 4. Kapangyarihan ng Damdamin: Pinapakita rin ng kabanata na ito kung paano ang mga damdamin tulad ng galit, paghihiganti, at desperasyon ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa isang tao at sa kanyang mga desisyon sa buhay.

 5. Ang Panganib ng Sekreto: Sa kabila ng kanilang pagpaplano, mayroong panganib na maaring mabunyag ang kanilang mga sekreto na magdudulot ng panganib sa kanilang buhay at sa buhay ng iba.