El Filibusterismo Kabanata 27: Ang Prayle at ang Estudyante (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 27 Ang Prayle at ang Estudyante Buod, Tauhan at Aral

Maaaring matapos ang lahat ng mga kabanata ng isang libro, ngunit hindi matatapos ang mga isyung ipinapakita nito sa ating lipunan.

Ang Kabanata 27 ng El Filibusterismo, ‘Ang Prayle at ang Estudyante’, ay isang ehemplo ng ganitong kaisipan.

Sa kabanatang ito, nagbunyag si Dr. Jose Rizal ng isang nakababagabag na larawan ng mga prayle at ng kanilang papel sa edukasyon noong panahon ng kolonyalismong Espanyol.

Higit sa lahat, ito ay isang salaysay na nagpapakita ng lakas ng loob at paninindigan ng isang estudyante, si Isagani, na umusad laban sa sistemang mapang-abuso at mapang-api.

Sa blog post na ito, susuriin natin ang mga kaganapan at ibabahagi ang mga mahahalagang aral na maaaring kunin mula sa kabanatang ito.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 27: Ang Prayle at ang Estudyante

Naganap ang isang makahulugang talakayan sa pagitan nina Padre Fernandez at Isagani sa Kabanata 27 ng El Filibusterismo, na may pamagat na “Ang Prayle at ang Estudyante.”

Buong tapang na ibinahagi ni Isagani ang kanyang mga hinaing laban sa mga prayle, lalo na ang mga Dominikano sa akademya.

Inilarawan niya ang mga ito bilang mga nagmamay-ari ng karunungan, nagdidikta kung sino ang karapat-dapat na mag-aral, at nagpapatahimik sa mga Pilipinong gustong magsalita laban sa kanila.

Sa kabila ng pagpapaliwanag ni Padre Fernandez na ang edukasyon ay dapat naipagkaloob lamang sa mga karapat-dapat, iginiit ni Isagani na ang mga prayle ang nasa likod ng kanilang kasalukuyang sitwasyon.

Sa dulo, bagaman kinilala ni Padre Fernandez ang kanyang pagkatalo sa talakayan, ipinahiwatig ni Isagani na hindi maaaring maging kanlungan ng mga prayle ang pamahalaan para sa kanilang mga gawa.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 27: Ang Prayle at ang Estudyante

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 27: Ang Prayle at ang Estudyante:

  1. Padre Fernandez – Siya ang prayleng nakausap ni Isagani at nakinig sa mga saloobin at hinaing ng huli tungkol sa mga prayle.

  2. Isagani – Isang estudyante at kasintahan ni Paulita Gomez. Nagpakita siya ng tapang at paninindigan sa kanyang pag-uusap kay Padre Fernandez tungkol sa mga prayle.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 27

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 27: Ang Prayle at ang Estudyante:

  1. Padre Fernandez – Siya ang prayleng nakausap ni Isagani at nakinig sa mga saloobin at hinaing ng huli tungkol sa mga prayle.

  2. Isagani – Isang estudyante at kasintahan ni Paulita Gomez. Nagpakita siya ng tapang at paninindigan sa kanyang pag-uusap kay Padre Fernandez tungkol sa mga prayle.