El Filibusterismo Kabanata 26: Mga Paskil (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 26 Mga Paskil Buod, Tauhan at Aral

Ang Kabanata 26: “Mga Paskil” ng “El Filibusterismo” ay naglalantad ng kapangyarihan ng malayang pamamahayag at ang kahalagahan ng katapangan sa harap ng panganib.

Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan at paniniil, ang mga pangunahing tauhan ay napilitang magdesisyon sa ilalim ng presyon.

Sa kabila ng mga hamon, nananatili silang matatag, handang harapin ang anumang banta sa kanilang prinsipyo at kahalagahan. Samahan natin si Basilio at Makaraig sa kanilang pakikibaka sa kabanatang ito.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 26: Mga Paskil

Nagsimula ang Kabanata 26 ng El Filibusterismo, na pinamagatang “Mga Paskil,” sa paggising ni Basilio ng maaga upang dalawin ang kanyang pasyente at magpatuloy sa kanyang pag-aaral.

Napagpasyahan niyang mangutang kay Makaraig upang suportahan ang kanyang pangangailangan. Sa kanyang paglakad, nakaharap niya ang kanyang guro na nagpayo sa kanya na umuwi at itapon ang anumang dokumento na maaaring maglagay sa kanya sa alanganin.

Kasunod ng kanyang guro, tinukoy ni Basilio si Simoun na wala raw koneksyon sa mga pangyayari. Tinanong niya kung may mga tulisan ba na kasangkot, ngunit itinanggi ito ng kanyang guro, na nagsasabing puro estudyante ang sangkot.

Sa kanyang pagdating sa unibersidad, nadatnan niya ang mga paskil na nagtataguyod ng rebelyon.

Sa kanyang paglalakad, nalaman ni Basilio na marami sa mga kapwa niya estudyante ang bantaan ng bitay, pagkakakulong, at pagpapabagsak sa kanilang mga kurso.

Nagduda si Basilio na may kinalaman si Simoun sa mga paskil. Nakasalubong din niya si Isagani na sinabi na hindi mahalaga kung sino ang sumulat ng mga paskil, dahil dapat na mga pari ang managot sa kanila.

Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumang-ayon si Basilio at nagpatuloy sa paghahanap kay Makaraig. Ngunit, nang humarap siya sa mga guwardya, agad siyang inaresto kasama si Makaraig.

Sa kanilang paglalakbay, ibinahagi ni Basilio ang kanyang mga layunin kay Makaraig, na sumang-ayon na tutulungan siya.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 26: Mga Paskil

Ang mga tauhan na lumabas sa Kabanata 26: Mga Paskil ng El Filibusterismo ay ang mga sumusunod:

 1. Basilio – Ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Siya ay isang estudyanteng medisina na nagising ng maaga upang dalawin ang kanyang mga pasyente at magpatuloy sa kanyang pag-aaral.

 2. Makaraig – Isa sa mga kaibigan ni Basilio na estudyante rin. Pinuntahan siya ni Basilio upang humiram ng pera.

 3. Isagani – Isa ring estudyante na nakasalubong ni Basilio. Pinagtanggol niya ang mga nagpakalat ng mapanghimagsik na mga paskil.

 4. Propesor ni Basilio – Nagbigay ng babala kay Basilio na mag-ingat at sirain ang anumang dokumento na maaaring magdawit sa kanya sa mga pangyayari.

 5. Mga Tanod – Sila ang nag-aresto kay Basilio at Makaraig.

 6. Simoun – Bagaman hindi direktang nabanggit sa mismong eksena, tinukoy siya ni Basilio bilang posible sa likod ng mga pangyayari.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 26

Ang Kabanata 26: Mga Paskil ng “El Filibusterismo” ay naglalaman ng iba’t ibang aral, mensahe at implikasyon:

 1. Ang Pagtindig sa Katotohanan: Kahit na hindi malinaw kung sino ang may gawa ng mga mapanghimagsik na paskil, hinikayat ng kabanatang ito ang mga mambabasa na magpatuloy sa pakikipaglaban para sa katotohanan at hustisya.

 2. Ang Kapangyarihan ng Pamamahayag: Sa pamamagitan ng mga paskil, napalaganap ang mga ideya na naglalayong hamunin ang kasalukuyang sistema. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng malayang pamamahayag at ang kapangyarihan nito na magdulot ng pagbabago.

 3. Ang Peligro ng Pag-asaasam ng Kalayaan: Sa pagnanais na ipahayag ang kanilang saloobin, pinahamak ng mga estudyante ang kanilang mga sarili. Nagpapakita ito ng realidad na ang paghahangad ng kalayaan ay maaaring magdala ng peligro.

 4. Pagkakaroon ng Pagdududa: Ang kabanata rin ay nagpapakita ng pagkakaroon ng pagdududa. Halimbawa, pinagdudahan ni Basilio si Simoun sa likod ng mga kaganapan. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagdududa ay natural na reaksiyon sa mga sitwasyon na puno ng kawalan ng katiyakan.

 5. Ang Hindi Pag-iwas sa Problema: Makikita rin sa kabanata ang hindi pag-iwas sa mga problema. Sa kabila ng panganib na dala ng mga paskil, nagpasya pa rin si Basilio na harapin ang mga ito.

Ang mga aral, mensahe, at implikasyon na ito ay hindi lamang limitado sa konteksto ng nobela kundi maari rin itong i-aplay sa kasalukuyang panahon at mga sitwasyon.