El Filibusterismo Kabanata 25: Tawanan at Iyakan (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 25 Tawanan at Iyakan Buod, Tauhan at Aral

Sa Kabanata 25 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Tawanan at Iyakan,” hinimay natin ang mga mag-aaral na nagdiriwang sa isang piging sa Panciteris Macanista de Buen Gusto.

Sa kabila ng mga halakhak at tawanan, bubusisiin natin ang kanilang mapanuring mga pahayag at kung paano nila tinatalakay ang mga suliraning panglipunan at pampulitika ng kanilang panahon.

Saluhan natin sila at tuklasin ang kanilang mga pananaw at hinanakit na pumapaloob sa bawat tawa at biruan.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 25: Tawanan at Iyakan

Sa Kabanata 25 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Tawanan at Iyakan,” ang mga estudyante ay nagtipon-tipon para sa isang piging sa Panciteris Macanista de Buen Gusto.

Sa kasamaang palad, kahit na nagpapatawaan sila, hindi nila maiwasang maipahayag ang kanilang sama ng loob sa mga nangyayari sa kanilang lipunan. Isagani, na isa rin sa mga estudyante, ay dumalo rin sa piging, subalit hindi sumama si Pelaez.

Mayroong mga komento na sana ay inimbitahan na lamang nila si Basilio kesa kay Juanito, baka sakaling mapaamin nila si Basilio tungkol sa mga lihim na kanyang alam.

Sa kabilang banda, pinag-usapan din nila ang iba’t ibang pagkain na inihain sa piging, na bawat isa’y may kahulugang simboliko na tumutukoy sa mga tao na malaki ang impluwensiya sa kanilang lipunan.

Pinuna rin nila ang mga pari at ang papel na ginagampanan ng mga ito sa kanilang buhay mula pagkabata hanggang sa kanilang kamatayan. Sa bandang huli, natuklasan nila na mayroong isang tao na nagmamanman sa kanila na kabilang sa kampo ng mga pari, na nagdulot ng galit lalo na kay Makaraig.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 25: Tawanan at Iyakan

Narito ang mga tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 25 na pinamagatang “Tawanan at Iyakan”:

 1. Mga Mag-aaral – Sila ang mga estudyante na nagdaos ng piging sa Panciteris Macanista de Buen Gusto. Nakilahok sila sa mga talakayan at pambibigay kahulugan sa iba’t ibang pagkain na inihanda sa piging.

 2. Isagani – Isa rin siya sa mga mag-aaral na nagdaos ng piging. Nakibahagi rin siya sa mga usapan at diskusyon sa loob ng piging.

 3. Sandoval – Isa siya sa mga mag-aaral na dumalo sa piging at kasama rin sa mga talakayan.

 4. Tadeo – Isa rin siyang estudyante na dumalo sa piging. Siya ay aktibo sa talakayan at may mga pahayag tungkol sa mga usapin.

 5. Pecson – Isa sa mga estudyante na dumalo sa piging, at nagbigay siya ng talumpati na kumukuwestiyon sa papel ng mga pari sa kanilang buhay.

 6. Makaraig – Isa rin sa mga estudyante na aktibo sa mga talakayan, at siya ang nagpakita ng galit nang malaman nila na mayroong utusan ng pari na nagmamanman sa kanila.

 7. Utusan ni Padre Sibyla – Siya ang natuklasang nagmamanman sa mga mag-aaral sa utos ni Padre Sibyla.

Hindi man sila direktang nabanggit sa kabanata, na-impisyo rin ang mga taong ito sa talakayan:

 1. Don Custodio
 2. Padre Irene
 3. Mga Prayle
 4. Pelaez
 5. Basilio
 6. Juanito
 7. Padre Sibyla

Pakatandaan na ang mga karakter na ito ay bahagi ng diskusyon ng mga estudyante at hindi lahat ay aktwal na naroroon sa piging.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 25

Ang Kabanata 25 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Tawanan at Iyakan” ay naglalaman ng mga sumusunod na aral, mensahe at implikasyon:

 1. Matalas na Panlipunang Komentaryo: Sa kabila ng kanilang pagtatawanan, ang mga estudyante ay nangahas na punahin ang mga maling pamamahala ng kanilang bansa.

  Sila ay naglahad ng kanilang mga saloobin hinggil sa kalagayan ng Pilipinas, lalo na ang impluwensya ng mga prayle at ang kahalagahan ng edukasyon.

  Ang kabanatang ito ay nagpapakita na ang bawat tao, kahit ang mga estudyante, ay may kapangyarihang magpahayag ng kritikal na pananaw hinggil sa kanilang lipunan.

 2. Pagpapahalaga sa Kalayaan ng Saloobin at Pag-iisip: Ang mga estudyante, kahit nasa loob sila ng isang okasyong masaya at walang kaugnayan sa pulitika, ay hindi natatakot na ipahayag ang kanilang mga kuro-kuro tungkol sa mga isyu na kanilang kinakaharap.

  Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalayaan sa pagpapahayag ng sariling opinyon at paninindigan.

 3. Kapangyarihan ng mga Prayle: Malinaw na ipinakita sa kabanatang ito na mayroong mataas na impluwensya ang mga prayle sa lipunan.

  Sila ay may kakayahang magpadala ng utusan upang bantayan ang mga estudyante, na nagpapakita ng kanilang malaking kontrol sa mga pangyayari.

 4. Pag-asa sa Kabataan: Sa kabila ng lahat, ang mga estudyante ay nagpapakita ng pag-asa sa kanilang kinabukasan. Sa gitna ng lahat ng kanilang mga pagpupuna, nananatili silang positibo at puno ng pag-asa sa kanilang pangarap para sa Pilipinas.

 5. Mga Suliraning Panglipunan: Ang kabanatang ito ay nagbibigay rin ng komentaryo sa iba’t ibang mga suliranin sa lipunan tulad ng kahirapan, inekwalidad, at korupsyon.

  Ito ay nagpapakita na ang mga suliraning ito ay hindi lamang problema ng mga tao sa itaas ng lipunan kundi ng bawat Pilipino.

Sa kabuuan, ang Kabanata 25 ng El Filibusterismo ay nagpapakita ng malalim na pagpuna sa kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng Espanyol, na kahit hanggang ngayon ay patuloy na nagiging mahalaga at makabuluhan.