El Filibusterismo Kabanata 24: Mga Pangarap (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 24: Mga Pangarap

Sa ating pagpapatuloy na paglalakbay sa mundo ng El Filibusterismo, tayo ay dadalhin sa Kabanata 24, na pinamagatang “Mga Pangarap.”

Dito, ating nasaksihan ang malalim na pag-uusap nina Isagani at Paulita sa Luneta, at ang kanilang mga personal na pangarap para sa hinaharap.

Ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita ng mga kontrastante na pangarap at aspirasyon, na sumasalamin sa mga panlipunang isyu ng panahon. Ngayon, ating susuriin ang kabanata na ito at ang kahalagahan ng mga aral na ating mapupulot mula rito.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 24: Mga Pangarap

Sa Kabanata 24 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Mga Pangarap,” makikita natin sina Isagani at Paulita na nag-uusap sa Luneta.

Napuno ng selos si Isagani nang makita niya si Paulita na kasama si Juanito sa dulaan. Subalit, nalaman niya na ito pala ay pakana ni Donya Victorina, na may gusto kay Juanito, at nagdulot ito ng kasiyahan sa pagitan nilang dalawa.

Sa kanilang usapan, nagpalitan sila ng kanilang mga pangarap para sa hinaharap.

Ang kagustuhan ni Isagani ay manirahan sa kanayunan, na kanyang naging kaligayahan bago pa man makilala si Paulita.

Ngunit alam niya na may kulang sa kanyang bayan at ito ay ang pagmamahal ni Paulita. Subalit, tutol si Paulita sa ideya na ito, dahil hindi siya mahilig sa buhay sa bundok at mas gugustuhin niyang maglakbay gamit ang tren.

Sa kabanatang ito, pinagninilay-nilay rin ni Isagani ang mga hindi pantay na pagtingin sa mga mayayaman at mahihirap sa lipunan.

Sa kabila ng mga sugatang kawal, walang nag-aalala, samantalang para kay Simoun, marami ang nagpapakita ng pag-aalala.

Habang dumarating si Paulita, isang malasakit na ngiti ang ipinakita ni Isagani sa kanya. Bigla namang nagtanong si Donya Victorina kung sa kanayunan ba nagtatago si Don Tiburcio, ngunit sinabi ni Isagani na hindi niya alam.

Nang tanungin muli ni Donya Victorina si Isagani kung ano kaya ang mangyayari kung ikakasal siya kay Juanito, hindi nagbago ang pananaw ni Isagani at pinuri pa rin niya si Juanito.

Sa huli, nagbigay ng pagkakataon si Donya Victorina para magkausap nang masinsinan sina Paulita at Isagani.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 24: Mga Pangarap

Ang mga tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 24: Mga Pangarap ay ang mga sumusunod:

 1. Isagani – Isa sa mga estudyante na nagnanais na magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Siya rin ang kasintahan ni Paulita.

 2. Paulita Gomez – Ang kasintahan ni Isagani na kilala sa kanyang kagandahan. Gusto niya maglakbay sa tren at hindi sang-ayon sa ideya ni Isagani na manirahan sa kanayunan.

 3. Donya Victorina – Ang babaeng nais maging Kastila at kasalukuyang nag-aalaga kay Paulita. May gusto siya para kay Juanito at nagbibigay siya ng pagkakataon para magkausap sina Isagani at Paulita.

 4. Juanito Pelaez – Isa ring estudyante na mayaman at palaging kasama ni Paulita. Bagaman hindi siya tuwing binabanggit, siya ay mahalagang parte ng usapan at ang dahilan kung bakit nag-uusap sina Isagani at Paulita.

 5. Don Tiburcio – Ang asawa ni Donya Victorina na hindi mismong lumabas sa kabanata na ito, subalit nabanggit dahil sa kanyang pagkawala.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 24

Ang Kabanata 24 ng El Filibusterismo, na pinamagatang “Mga Pangarap,” ay nagbibigay ng mga sumusunod na aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Pagpapahalaga sa sariling kultura at tradisyon – Ang pagnanais ni Isagani na manirahan sa kanayunan ay isang representasyon ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang kultura at tradisyon. Nagpapakita ito ng halaga ng pagsasabuhay sa mga gawi at tradisyon na ating sarili.

 2. Ang mga hindi pantay na pagtrato sa mga mayayaman at mahihirap – Ang kabanata ay nagpapakita ng malalim na kritikal na pagtingin sa mga hindi pantay na pagtrato sa mayayaman at mahihirap, kung saan ang mga mayayaman ay nabibigyan ng higit na pagpapahalaga at pagkalinga.

 3. Ang pagmamahal at pagsasakripisyo – Ang pagnanais ni Isagani na manirahan sa nayon kasama si Paulita, kahit pa ito ay kontra sa kagustuhan nito, ay nagpapakita ng kanyang handang magsakripisyo para sa kanyang mahal sa buhay.

 4. Pag-asa at Pangarap – Ipinakita sa kabanata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga pangarap at aspirasyon sa buhay. Ang mga pangarap ay nagbibigay sa atin ng direksyon at layunin sa buhay.

 5. Hindi lahat ng gusto natin ay maaaring mangyari – Sa kabila ng mga pangarap ni Isagani para sa kanyang kinabukasan kasama si Paulita, hindi lahat ng ito ay natupad dahil sa kanyang mga personal na kagustuhan. Ipinapakita nito na hindi lahat ng gusto natin ay maaaring mangyari, at kailangan nating matutong mag-adjust at mag-adapt sa mga pagbabagong ito.

 6. Ang kalayaan sa pagpili ng taong mamahalin – Ang relasyon nina Paulita, Isagani, at Juanito ay nagpapakita ng kalayaan ng isang tao na pumili ng kanyang mamahalin, kahit pa ito ay magdulot ng sakit sa iba.