El Filibusterismo Kabanata 23: Isang Bangkay (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 23 Isang Bangkay Buod, Tauhan at Aral

Sa mabigat na balatkayo ng kahapon, sa mga lihim na humuhubog sa ating kasaysayan, at sa mga tauhan na may mga kani-kaniyang pinaglalaban, patuloy nating sinusuri ang mga pangyayari sa isa sa mga dakilang obra ni Dr. Jose Rizal – ang El Filibusterismo.

Sa ating patuloy na paglalakbay sa kanyang mundo, dadalhin tayo ng Kabanata 23 sa isang emosyonal na yugto ng buhay ng ating mga karakter.

Ang kabanatang pinamagatang ‘Isang Bangkay’ ay hindi lamang nagtatampok ng mga eksena ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ngunit nagbibigay rin ito ng malalim na pagtingin sa mga realidad ng panahon na iyon na maaring maranasan pa rin hanggang sa ating kasalukuyan.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 23: Isang Bangkay

Sa kabila ng inaasahang pagpunta sa dulaan, sina Simoun at Basilio ay nagpasyang hindi dumalo. Bandang pitong oras ng gabi, lumabas si Simoun mula sa kanyang bahay, kasama ang iba’t ibang kasamahan.

Pagdating ng ikawalong oras, nakita siya ni Makaraig malapit sa isang ospital na malapit sa kumbento ng Sta. Clara. Bandang ikasiyam na oras, nakita naman siya ni Camarroncocido sa tabing-dulaan, kasama ang isang estudyante.

Samantala, hindi rin nagpunta sa teatro si Basilio dahil kinailangan niyang gamutin si Kapitan Tiago sa San Diego.

Sa kabila ng kanyang pagpapagaling, sinumpong si Kapitan Tiago dahil sa sobrang paggamit ng opyo. Nagbilin sina Simoun at Padre Irene kay Basilio na tiyagang alagaan at pagalingin ang maysakit.

Muling dumating si Simoun at nagkita silang muli ni Basilio. Tinanong ni Simoun ang kalagayan ni Kapitan Tiago, at sinabi ni Basilio na ito’y malubha dahil sa pagkalat ng lason sa kanyang katawan.

Muling hinikayat ni Simoun si Basilio na sumama sa rebolusyon laban sa mga Kastila, at sinabing lahat ng hindi kakampi ay ituturing na kaaway na dapat patayin.

Iniutos pa ni Simoun kay Basilio na tulungan si Maria Clara na makatakas mula sa kumbento habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit sinabi ni Basilio na wala na itong silbi dahil nalaman niya na nagpakamatay na si Maria Clara.

Nang bumalik si Basilio, natagpuan niya ang liham na pinadala ni Padre Salvi kay Padre Irene para ipabasa kay Kapitan Tiago. Naging emosyonal si Kapitan Tiago nang malaman niya ang pagkamatay ng kanyang anak.

Nagulantang si Simoun sa balitang ito, ngunit nagpumilit siya na hindi ito totoo at sinabi niya na buhay pa si Maria Clara. Nang magkalma na, umalis siya ng silid at narinig ni Basilio ang kanyang mga hagulgol ng kalungkutan habang umaalis.

Dahil dito, nawalan ng gana si Basilio sa kanyang pag-aaral at naisip niya ang kalagayan ni Simoun.

Mga Tauha ng El Filibusterismo Kabanata 23: Isang Bangkay

Narito ang mga tauhan na lumabas sa El Filibusterismo Kabanata 23, na may pamagat na “Isang Bangkay”:

 1. Simoun – Ang bida ng nobela na hinikayat si Basilio na sumama sa rebolusyon laban sa mga Kastila. Nagulat siya nang malaman ang balitang nagpakamatay na si Maria Clara.

 2. Basilio – Isang estudyante na nagpapagaling kay Kapitan Tiago. Sinumpong ng kalungkutan nang malaman ang pagkamatay ni Maria Clara.

 3. Makaraig – Isang estudyante na nakakita kay Simoun malapit sa isang ospital na malapit sa kumbento ng Sta. Clara.

 4. Camarroncocido – Isang karakter na nakakita kay Simoun sa tabing-dulaan kasama ang isang estudyante.

 5. Kapitan Tiago – Isang may sakit na inaalagaan ni Basilio. Nagdusa ng matinding kalungkutan nang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak na si Maria Clara.

 6. Padre Irene – Isang pari na nagpaalala kay Basilio na alagaan si Kapitan Tiago.

 7. Maria Clara – Ang dati’y kasintahan ni Crisostomo Ibarra (na si Simoun na ngayon) na sinabing nagpakamatay na.

 8. Padre Salvi – Isang pari na nagpadala ng liham kay Padre Irene para ipabasa kay Kapitan Tiago ang tungkol sa pagkamatay ni Maria Clara.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 23

Ang El Filibusterismo Kabanata 23: Isang Bangkay ay naglalaman ng iba’t ibang mga aral, mensahe, at implikasyon.

 1. Ang epekto ng droga: Ang kuwento ni Kapitan Tiago ay nagpapakita ng malubhang epekto ng opyo, isang uri ng droga.

  Sa kanyang adiksyon, nagdulot ito ng masamang epekto sa kanyang kalusugan, na nagpatindi pa ng kanyang mga sakit at nag-ambag sa kanyang pagkasawi.

 2. Ang sakripisyo para sa iba: Basilio, na estudyante na may malasakit, ay handang iwan ang kanyang pag-aaral para alagaan si Kapitan Tiago.

  Nagpapakita ito ng kanyang pagiging mapagbigay at mapag-alaga, na maaring tignan bilang isang halimbawa ng pagpapahalagang Pilipino na “pagmamalasakit sa kapwa.”

 3. Ang panganib ng rebolusyon: Muling hinikayat ni Simoun si Basilio na sumama sa rebolusyon, at sinabing lahat ng hindi kakampi ay ituturing na kaaway na dapat patayin.

  Ito ay nagpapakita ng radikal na pag-iisip ni Simoun, at nagbibigay ng babala sa mga maaaring panganib at kahalagahan ng pagpapasiya na sumama sa isang rebolusyon.

 4. Ang pighati at panghihinayang: Ang reaksyon ni Simoun sa balitang pagkamatay ni Maria Clara ay nagpapakita ng kanyang pighati at panghihinayang.

  Ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating mga mahal sa buhay habang sila’y nasa ating tabi.

 5. Ang implikasyon ng mga sekreto at kasinungalingan: Ang pagkamatay ni Maria Clara at ang pagtatago ng katotohanan tungkol dito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba’t ibang mga tauhan.

  Ito ay nagpapakita ng malalim na implikasyon ng pagtatago ng katotohanan at ang paggamit ng kasinungalingan.

 6. Ang kapangyarihan ng desperasyon: Ang pagkawala ng pag-asa ni Basilio sa pag-aaral ay nagpapakita ng kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng desperasyon.

  Ito ay nagpapakita rin ng kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng pag-asa at pangarap sa buhay ng isang tao.