El Filibusterismo Kabanata 21: Mga Anyo ng Taga-Maynila (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 21 Mga Anyo ng Taga-Maynila Buod, Tauhan at Aral

Sa ating pagpapatuloy na paglalakbay sa mga kabanata ng El Filibusterismo, bibigyang-pansin natin ang Kabanata 21 na “Mga Anyo ng Taga-Maynila”.

Sa kabanatang ito, madarama natin ang iba’t ibang mukha ng lipunan at ang kanilang mga reaksiyon sa isang gabi ng pagtatanghal.

Nakapaloob dito ang pagsusuri sa mga usap-usapan, mga iba’t ibang karanasan, at ang malalim na mga pagkakaiba sa pagtingin sa mundo. Halina at sama-sama nating alamin ang mga nangyari at matutunan ang mga mahahalagang aral na iniwan nito sa atin.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 21: Mga Anyo ng Taga-Maynila

Sa Kabanata 21 ng El Filibusterismo na may pamagat na “Mga Anyo ng Taga-Maynila”, mabibigyan tayo ng malinaw na larawan ng iba’t ibang tao at kanilang mga kilos sa isang gabing puno ng pagtatanghal at usapan sa Teatro de Variendades.

Dito, naubos agad ang mga tiket para sa palabas na Les Cloches de Corneville ng mga Pranses.

Ang pulubing Kastila na si Camarroncocido at isang matanda na si Tiyo Kiko ay naroon din. Nabanggit ni Camarroncocido na ang kikitain sa palabas ay mapupunta sa mga pari.

Ang mga opinyon ng mga taga-Maynila tungkol sa palabas ay hati-hati. Ang iba ay nagsasabing hindi ito naaangkop at labag sa moralidad, samantalang ang iba naman ay nagtatanggol dito.

Nagdulot ito ng iba’t ibang usapan na umabot sa mga pangalan tulad ng Kapitan Heneral, Simoun, Quiroga, at mga artista.

Napansin ni Camarroncocido ang mga tao na hindi sanay sa kanilang mga amerikana at namalayan niya ang isang karwahe na may sakay na si Simoun.

Nadinig niya ang salitang “isang putok”, na nagpapahiwatig na mayroong balak na mangyari.

Naroon rin ang mga usapan ng ilang tao na nagsasabing mas malakas ang mga pari kaysa sa Heneral. Naaawa si Camarroncocido sa kalagayan ng bayan, ngunit hindi niya pinansin ang mga narinig.

Sa ibang banda, si Tadeo, na kilala bilang palabirong estudyante, ay namataan na niloloko ang isang tao sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga kasinungalingan.

Dumating sina Donya Victorina, Paulita Gomez, Padre Irene, at Don Custodio.

Nang dumating ang mga estudyante na sina Makaraig, Pecson, Sandoval, at Isagani, lumapit si Tadeo at sumama sa kanila dahil mayroon silang sobrang tiket para sa palabas.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 21: Mga Anyo ng Taga-Maynila

Ang mga tauhan sa Kabanata 21 ng El Filibusterismo na “Mga Anyo ng Taga-Maynila” ay ang mga sumusunod:

 1. Camarroncocido – Isang pulubing Kastila na nagpapalabas bilang isang ‘propheta’. Nakinig siya sa mga usapan at binabantayan ang mga pangyayari.

 2. Tiyo Kiko – Isang matandang lalaki na naroroon sa gabi ng pagtatanghal.

 3. Kapitan Heneral – Ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ng Espanyol sa Pilipinas. Binanggit lamang ang kanyang pangalan sa mga usapan.

 4. Simoun – Ang bida-kontrabida ng nobela, isang mayamang tao na nais mag-aklas laban sa mga Espanyol. Napansin siya ni Camarroncocido na sumakay sa isang karwahe.

 5. Quiroga – Isang negosyante na nais maging konsulado ng Tsina sa Maynila. Ang pangalan niya ay nabanggit din sa mga usapan.

 6. Tadeo – Isang estudyanteng laging nagpapalabas na tamad kahit na hindi naman.

 7. Donya Victorina – Ang asawa ni Don Tiburcio de EspadaƱa. Siya ay isang Pilipina na nagpapanggap na Espanyola.

 8. Paulita Gomez – Ang pamangkin ni Donya Victorina at ang kasintahan ni Isagani.

 9. Padre Irene – Isang paring kaibigan ni Donya Victorina.

 10. Don Custodio – Isang mahalagang opisyal ng pamahalaan ng Espanyol.

 11. Makaraig, Pecson, Sandoval, at Isagani – Mga estudyanteng Pilipino na may papel na ginagampanan sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila.

 12. Mga Artista – Sila ay mga miyembro ng trupang Pranses na nagtatanghal ng palabas na Les Cloches de Corneville.

Tandaan na kahit na hindi tuwing nababanggit ang mga tauhan, sila ay may papel na ginagampanan sa kabuuan ng kuwento at ang kanilang mga aksyon at desisyon ay nagdudulot ng epekto sa isa’t isa.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon El Filibusterismo Kabanata 21

Sa Kabanata 21 ng El Filibusterismo, na may pamagat na “Mga Anyo ng Taga-Maynila”, maaaring makuha ang sumusunod na mga aral, mensahe at implikasyon:

 1. Ang kapangyarihan ng mga salita at tsismis: Sa kabanatang ito, makikita natin kung gaano kalakas ang impluwensiya ng mga salita at tsismis.

  Nag-uugnay ito sa mga opinyon at pananaw ng mga tao tungkol sa isang bagay o sitwasyon. Ang iba’t ibang pag-iisip at paniniwala ng mga tao ay nagdudulot ng kalituhan at kaguluhan.

 2. Ang epekto ng pagiging apatiko sa mga nangyayari sa paligid: Makikita rin natin ang kawalang pakialam ni Camarroncocido sa mga narinig niya.

  Ipinapakita nito na ang apatya o kawalang interes sa mga nangyayari sa ating paligid ay maaaring magdulot ng hindi pagbabago o hindi pag-usad ng lipunan.

 3. Ang mga iba’t ibang mukha ng lipunan: Sa pamamagitan ng iba’t ibang karakter na ipinakita sa kabanata, nagpapakita ito ng iba’t ibang uri ng tao sa lipunan.

  Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel at kontribusyon, maaaring positibo o negatibo, sa paghubog ng lipunan.

 4. Ang malasakit at pagmamahal sa bayan: Bagamat si Camarroncocido ay apatiko, may pakiramdam siya ng awa at pagmamahal sa kanyang bayan.

  Ipinapakita nito na kahit na tayo ay hindi direkta naaapektuhan ng isang sitwasyon, dapat pa rin tayong maging malasakit at pagmamahal sa ating bansa.

 5. Ang kahalagahan ng edukasyon: Ang mga estudyanteng sina Makaraig, Pecson, Sandoval, at Isagani ay ipinakita bilang mga taong nagpapahalaga sa edukasyon.

  Ipinapakita nito na ang edukasyon ay isang mahalagang kasangkapan sa pagbabago at pag-unlad ng lipunan.