El Filibusterismo Kabanata 20: Ang Nagpapalagay (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 20: Ang Nagpapalagay (Buod, Tauhan at Aral)

Sa ating patuloy na paglalakbay sa mga pahina ng El Filibusterismo, tatalakayin natin ngayon ang Kabanata 20 na pinamagatang “Ang Nagpapalagay”.

Sa kabanatang ito, masasaksihan natin ang karakter ni Don Custodio, ang kanyang pamumuno, at ang kanyang papel sa isyu ng pagtatatag ng akademya ng wikang Kastila.

Makikita natin kung paano nag-uugnay ang mga personal na ambisyon at pampublikong responsibilidad sa kahulugan ng tunay na liderato. Kaya, sabay-sabay tayong maglalakbay sa makasaysayang mundo ni Dr. Jose Rizal.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 20: Ang Nagpapalagay

Sa Kabanata 20 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Ang Nagpapalagay”, pinakikilala ang isa sa mga importanteng karakter na si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo, o mas kilala bilang “Buena Tinta”.

Ang kanyang papel sa kabanatang ito ay ukol sa pagresolba ng mga usapin hinggil sa akademya ng wikang Kastila.

Si Don Custodio ay isang kilalang personalidad sa lipunan ng Maynila. Dahil sa pagpapakasal niya sa isang mayamang babae at pagtatayo ng negosyo, nabigyang-daan niya ang kanyang kasikatan.

Kahit kulang siya sa kaalaman at kasanayan tungkol sa kanyang mga ginagampanang tungkulin, pinuri siya ng mga tao dahil sa kanyang kasipagan.

Isang beses, naglakbay si Don Custodio patungong Espanya. Ngunit dahil sa kanyang kawalan ng edukasyon, hindi siya nabigyang pansin doon.

Sa loob lamang ng hindi pa isang taon, bumalik na siya sa Pilipinas at ipinagmalaki ang kanyang mga karanasan sa Madrid.

Naniniwala siya na siya ay isang lider at tagapagtanggol at may paniniwala rin siya na may mga tao na ipinanganak upang mag-utos at ang iba ay upang sumunod. Ayon sa kanyang pananaw, ang mga Pilipino ay ipinanganak para maging utusan lamang.

Sa kabuuan, nakapagdesisyon na si Don Custodio ukol sa akademya ng wikang Kastila pagkatapos ng labinlimang araw at handa na niyang ipahayag ito sa lahat.

Magiging mahalaga ang kanyang desisyon sa mga susunod na pangyayari sa kwento. Sa puntong ito, hinihintay natin ang kanyang pasya at ang magiging epekto nito sa buong komunidad.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 20: Ang Nagpapalagay

Sa Kabanata 20 ng El Filibusterismo, ang pangunahing tauhan ay si Don Custodio.

 1. Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo (“Buena Tinta”) – Siya ang tanyag na personalidad na nagmula sa Maynila na nakilala dahil sa kanyang pag-aasawa sa isang mayamang babae at pagtatayo ng sariling negosyo. Sa kabanatang ito, siya ay nagdesisyon ukol sa mga isyu ng akademya ng wikang Kastila.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata

Sa Kabanata 20 ng El Filibusterismo, maaaring maibahagi ang sumusunod na mga aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Kapangyarihan at pag-abuso nito: Sa karakter ni Don Custodio, ipinapakita kung paano maari gamitin (o abusuhin) ang kapangyarihan ng isang tao para sa sariling interes.

  Sa pagbabalik niya mula sa Espanya, ipinagmalaki ni Don Custodio ang kanyang mga karanasan sa Madrid at ginamit ito upang ipakita ang kanyang katayuan sa lipunan.

  Ang ganitong uri ng pag-abuso sa kapangyarihan ay isang aral na dapat pangalagaan ang kapangyarihan at gamitin ito ng tama at para sa kapakanan ng lahat.

 2. Edukasyon at kahalagahan nito: Ipinapakita rin ng kabanata ang kahalagahan ng edukasyon. Si Don Custodio, bagamat sikat at mayaman, ay hindi pinahalagahan sa Espanya dahil sa kawalan ng edukasyon.

  Ito ay nagpapakita na ang edukasyon ay isang mahalagang salik upang makamit ang respeto at paghanga ng iba.

 3. Pananaw sa pagkakaklasipika ng mga tao: Pinapakita rin ng kabanatang ito ang maliwanag na pagkakaklasipika ng mga tao sa lipunan na batay sa kanilang yaman, katayuan sa lipunan, o lahi.

  Ipinakita ito sa paniniwala ni Don Custodio na ang mga Pilipino ay ipinanganak para maging utusan lamang.

 4. Pagpapahalaga sa sariling kultura at wika: Sa isyu ng pagtatayo ng akademya ng wikang Kastila, nagpapakita ito ng kahalagahan ng sariling kultura at wika.

  Sa panahon ng Espanyol, isang mahalagang isyu ang pagpapalaganap ng wikang Kastila sa Pilipinas. Sa ganitong konteksto, ang kabanatang ito ay nagbibigay ng aral sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating sariling kultura at wika.

 5. Responsibilidad at integridad ng mga namumuno: Sa desisyon ni Don Custodio ukol sa akademya ng wikang Kastila, nagpapakita ito ng kahalagahan ng responsibilidad at integridad ng mga namumuno.

  Ang mga desisyon na ginagawa nila ay may malaking epekto sa lipunan at dapat na ito’y ginagawa sa pamamagitan ng patas at walang kinikilingan.