El Filibusterismo Kabanata 19: Ang Mitsa (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 19 Ang Mitsa Buod, Tauhan at Aral

Sa ating paglalakbay sa madilim na kuwento ng El Filibusterismo, ating abutin ang ika-19 na kabanata – “Ang Mitsa”.

Sa kabanatang ito, maguguniguni natin ang kaganapan na naghatid ng pagbabago sa landas na tatahakin ni Placido Penitente, na lalong nagpatindi sa kanyang galit at paghihiganti laban sa mga pari at tao sa kapangyarihan.

Sa mabangis na damdamin at nagngangalit na puso, susubukan nating intindihin ang kanyang pananaw at ang iba’t ibang pagbabagong hatid ng kabanatang ito.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 19: Ang Mitsa

Sa Kabanata 19 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Ang Mitsa”, tinalakay ang kalagayan ni Placido Penitente, isang estudyante na nag-aalab ang galit dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay bilang isang estudyante.

Simula sa kanyang paglisan sa klase hanggang sa kanyang pagharap sa mga pari tulad nina Padre Sibyla at Don Custodio, inilarawan ang kanyang patuloy na pagnanais na gumawa ng paghihiganti. Nagpasiya rin siyang tumigil na sa pag-aaral at naglakbay sa iba’t ibang lugar.

Pagbalik niya sa kanilang bahay, nalaman niyang dumating ang kanyang ina, si Kabesang Andang, mula sa Batangas. Subalit, sa kasamaang palad, hindi rin nagtagumpay ang kanyang ina na maayos ang problema niya sa eskwelahan.

Sa kabila ng kanyang pagkalito at galit, napagpasiyahan ni Placido na lumisan at pumunta sa daungan ng bapor at nagnais na magpunta sa Hongkong upang magpayaman.

Sa kanyang paglalakbay, nakita niya si Simoun, ang mayaman at makapangyarihang alahero, na pinakinggan ang kanyang kuwento at plano.

Isinama siya ni Simoun sa kanyang karwahe, at doon nila nakita sina Isagani at Paulita. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa kanilang lakbay at dumating sa isang bahay na pagawaan ng pulbura, kung saan nakipagkita si Simoun sa mga miyembro ng militar at si Kabesang Tales.

Kinabukasan, muling bumalik si Placido sa kanilang bahay at pinakinggan na ang mga pangaral ng kanyang ina.

Hindi na siya tumutol sa mga payo nito at pinapauwi na niya ang kanyang ina sa Batangas upang hindi malaman ng prokurador na nandoon siya. Ang Kabanata 19 ay nagtapos sa eksena na ito, na nagpapakita ng muling pagbabago sa landas na tatahakin ni Placido.

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 19: Ang Mitsa

Narito ang mga tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 19: Ang Mitsa

 1. Placido Penitente – isang estudyante na nagngangalit sa sistema ng edukasyon at ng simbahan. 
 2. Padre Sibyla – isa sa mga nakasakay na paring nakita ni Placido.
 3. Don Custodio – isa rin sa mga nakasakay na nakita ni Placido.
 4. Kabesang Andang – ina ni Placido na nagmula pa sa Batangas.
 5. Simoun – nagbigay ng payo at gabay kay Placido.
 6. Isagani at Paulita – nakita ng dalawa habang nasa karwahe.
 7. Kabesang Tales – isa sa mga kakampi ni Simoun.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 19:

Narito ang mga aral, mensahe at implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 19:

 1. Ang kabanata ay nagpapakita ng epekto ng pang-aabuso sa mga estudyante ng mga namamahala.
 2. Naghahatid ito ng mensahe na minsan, kailangan natin magsakripisyo para sa ating mga prinsipyo at layunin sa buhay.
 3. Maaaring maging daan ang kabanatang ito upang maunawaan natin ang kahalagahan ng edukasyon at ang papel nito sa ating buhay.
 4. Nagpapakita rin ito ng implikasyon ng galit at kung paano ito maaaring humantong sa iba’t ibang desisyon sa buhay. Ang galit ni Placido Penitente ay nagsilbing mitsa na nagpalala sa kanyang nais na maghiganti at nagdulot ng pagbabago sa kanyang landas.
 5. Mahalagang maunawaan din ang papel ng pamilya, katulad ni Kabesang Andang, sa pagpapayo at paggabay sa atin sa gitna ng ating mga problema.