El Filibusterismo Kabanata 18: Mga Pandaraya (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 18 Mga Pandaraya Buod, Tauhan at Aral

Ang mundo ng pandaraya at hiwaga ay magbubukas sa atin sa ika-18 kabanata ng ‘El Filibusterismo’ – ang ‘Mga Pandaraya’.

Dito, masasaksihan natin ang isang hindi pangkaraniwang palabas na hatid ni Mr. Leeds, isang Amerikanong mahusay sa Kastila, sa isang peryahan.

Sa likod ng kanyang mahiwagang kahon at muling buhay na abo, bubuklat ang mga lihim na magpapabago sa ating pagtingin sa realidad. Ating susuriin ang mga kaganapang ito at ang mga aral at implikasyon na maiiwan nito sa atin.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 18: Mga Pandaraya

Sa Kabanata 18 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Mga Pandaraya,” binibigyang-pansin tayo sa kuwento ni Mr. Leeds, isang Amerikanong mahusay sa wikang Kastila.

Ang eksena ay naganap sa peryahan kung saan tinanghal ni Mr. Leeds ang isang kahon na galing sa piramid ni Khufu, isang kilalang Paraon ng Ehipto. Sa loob ng kahong ito ay may abo at piraso ng papiro na may dalawang mahika na salita.

Kapag binigkas ang unang salita, ang abo sa kahon ay nabubuhay at lumilitaw ang ulo na nagpakilala bilang Imuthis.

Sa pangalawang salita, bumabalik na ang ulo sa kahon. Pinakawalan ni Imuthis ang kanyang mga kuwento tungkol sa kanyang buhay, mga lihim, at mga labanan.

Sa huli, nagulat at hinimatay si Padre Salvi habang nakikipagtitigan kay Imuthis.

Sa susunod na araw, pinagbawalan ng Gobernador ang palabas ni Mr. Leeds, ngunit wala na siya sa lugar dahil nagtungo na siya sa Hongkong kasama ang kanyang mga lihim.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 18: Mga Pandaraya

Ang mga tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 18 – “Mga Pandaraya” ay ang mga sumusunod:

 1. Mr. Leeds – Siya ay isang Amerikanong bihasa sa paggamit ng wikang Kastila. Siya ang nagpakita ng kahon na naglalaman ng abo at piraso ng papiro mula sa piramid ni Khufu.

 2. Imuthis – Ang ulo na lumitaw mula sa kahon na hawak ni Mr. Leeds. Ipinakita niya ang kanyang mga kuwento at mga lihim sa mga manonood.

 3. Padre Salvi – Ang Prayle na hinimatay sa takot matapos titigan ni Imuthis.

 4. Gobernador Heneral – Ang namumuno sa Pilipinas na pinagbawalan ang palabas ni Mr. Leeds.

 5. Mga Manonood – Ang mga taong nasa peryahan na saksi sa palabas ni Mr. Leeds at sa mga pangyayari na nag-udyok sa kanilang takot at kagulat.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 18

Ang Kabanata 18 ng “El Filibusterismo” ay nagbibigay ng iba’t ibang aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Pangangailangan para sa Kritikal na Pag-iisip: Sa mundo na puno ng mga manipulasyon at pandaraya, ang kakayahang mag-isip nang malalim at makapagtanong ay isang napakahalagang kasanayan.

  Mahalagang maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa mga bagay na hindi pa napatunayan.

 2. Takot at hindi Pagkaunawa: Ang takot na nararamdaman ni Padre Salvi ay nagpapakita ng kanyang hindi pagkaunawa sa mga bagay na hindi niya alam o hindi pamilyar.

  Ito rin ay nagpapakita na ang mga taong nasa kapangyarihan, tulad ng mga prayle, ay maaaring matakot din kapag nahaharap sa mga bagay na hindi nila kontrolado.

 3. Ang Kapangyarihan ng Paniniwala: Ang ulo ni Imuthis, na ginawa lamang mula sa abo, ay nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa kapangyarihan ng paniniwala. Kung paano tayo maniwala sa isang bagay ay nakakaapekto sa ating persepsyon at pagkilos.

 4. Kasaysayan at Katotohanan: Ang kuwento ni Imuthis na nagmula sa kahon ay maaaring hindi totoo, ngunit ito ay ginamit ni Rizal upang ipahayag ang ideya na maaaring may mga lihim at hindi sinasabing mga kuwento sa ating kasaysayan na maaaring mabago ang ating pagtingin sa mundo kung ito ay ating malalaman.

 5. Ang papel ng teknolohiya sa lipunan: Ang teknolohiya na ipinakita ni Mr. Leeds sa kanyang palabas ay nagpakita ng impluwensya at kontrol na maaaring magdala ito sa lipunan, lalo na sa mga tao na hindi naiintindihan o hindi pamilyar sa mga teknolohiya na ito.

 6. Manipulasyon at Kapangyarihan: Ang palabas ni Mr. Leeds ay isang halimbawa ng kung paano ang kapangyarihan at manipulasyon ay maaaring gamitin upang kontrolin at matakot ang mga tao.

  Ito rin ay nagpapakita ng kakayahan ng mga may kapangyarihan na manipulahin ang realidad upang makuha ang kanilang mga layunin.