Noli Me Tangere Kabanata 9: Mga Suliranin Tungkol sa Bayan (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 9: Mga Suliranin Tungkol sa Bayan (Buod at Aral)

Nakaplano na sanang kunin ni Maria Clara ang kanyang mga gamit sa kumbento sa araw na ‘yun. Hinihintay siya ni Tiya Isabel sa karwahe para makalayas na sila nang tuluyan, pero bigla namang dumating si Padre Damaso.

Mukhang hindi nagustuhan ng pari na aalis sila kaya palihim siyang umakyat sa bahay ni Kapitan Tiyago. Nung nakarating na siya sa taas, nakita siya ni Kapitan Tiyago at parang sasabihin niya kay Padre Damaso yung batasang pagmamano. Pero hindi ito tinanggap ng pari, sa halip, diretsong sinabi niya kung ano ang pakay niya doon.

Ayon sa kanya, hindi dapat magtago ng kahit anong impormasyon si Kapitan Tiyago sa kanya dahil sa tingin niya, parang pangalawang tatay na rin niya ni Maria Clara. Sinabi rin niya na dapat na raw itigil ng magandang samahan nina Crisostomo Ibarra at Kapitan Tiyago, at hindi dapat maghanap ng kabutihan si Kapitan Tiyago sa mga taong hindi niya kaibigan.

Walang ibang dahilan, na-kumbinse agad si Kapitan Tiyago sa mga sinabi ni Padre Damaso kaya pinatay niya kaagad yung mga kandila na para sana sa pag-uwi ni Ibarra sa bayan ng San Diego.

Samantala, si Padre Sibyla naman ay pumunta sa kumbento ng mga Dominikano sa Puerta de Isabel at binisita ang mga paring may sakit.

Kwento niya sa mga pari ang mga nangyari, katulad ng pagkakagulo na ginawa ni Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiyago, ang di-umano’y pagreklamo ng Tenyente sa Kapitan Heneral, at ang pakikipagtulungan ni Padre Damaso.

Nagbigay rin ng opinyon ang mga may sakit na pari tungkol sa balitang pagtaas ng buwis, na sa tingin nila, dahilan ng pagkawala ng kanilang mga kayamanan dahil parang nagiging mas matuto na daw ang mga Pilipino sa pag-aari.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 9

Narito ang mga tauhan sa Kabanata 9 ng Noli Me Tangere:

 1. Maria Clara – Ang prinsipal na babaeng tauhan sa nobela, siya ang tinutukoy na “inaabangan” ni Tiya Isabel at inaasahan na kukunin ang kanyang mga gamit sa kumbento.

 2. Tiya Isabel – Ang matapat na tiya ni Maria Clara na naghihintay sa karwahe para sa kanilang nalalapit na paglisan.

 3. Padre Damaso – Isang Espanyol na paring Franciscano na may malaking impluwensya sa mga tauhan ng nobela. Siya ang unang nagpakita ng di-paggalang sa tradisyon ng pagmamano at nagmungkahi na putulin ang relasyon nina Maria Clara at Crisostomo Ibarra.

 4. Kapitan Tiyago – Ang ama ni Maria Clara na kilalang mayaman at iginagalang sa komunidad. Siya ang tinanggihan ni Padre Damaso na magmano at siya rin ang naapektuhan ng mga sinabi ni Padre Damaso tungkol sa kanyang relasyon kay Ibarra.

 5. Crisostomo Ibarra – Ang bida ng nobela na hindi direktang nabanggit sa bahaging ito ng kabanata, ngunit naapektuhan ang kanyang relasyon kay Maria Clara dahil sa mga kaganapan.

 6. Padre Sibyla – Isang paring Dominikano na nagdalaw sa mga kasamahan niyang may sakit at nagbalita tungkol sa mga kaganapan.

 7. Mga Paring may Sakit – Sila ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa usap-usapang pagtaas ng buwis.

 8. Tenyente Guevara– Hindi rin direktang nabanggit sa bahaging ito ng kabanata, ngunit nabanggit sa kuwento ni Padre Sibyla tungkol sa mga kaganapan. Siya ang nagreklamo di-umano sa Kapitan Heneral.

 9. Kapitan Heneral – Ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ng Espanya sa Pilipinas noong panahong iyon. Nabanggit siya sa kuwento ni Padre Sibyla.

Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 9

Ang mga pangunahing mensahe at implikasyon na maaaring makuha sa kabanata 9 ng Noli Me Tangere ay ang mga sumusunod:

 1. Pag-abuso ng Kapangyarihan: Ipakita ng kuwento ang pag-abuso ng kapangyarihan ni Padre Damaso, na ginamit niya ang kanyang posisyon bilang pari para manipulahin ang mga tao, tulad ni Kapitan Tiyago. Nagmumungkahi ito na ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan ay maaaring abusuhin ang kanilang posisyon para sa kanilang sariling kapakanan.

 2. Mga Suliraning Panlipunan: Tinalakay rin ng kuwento ang suliranin ng lipunan, tulad ng pagtaas ng buwis, na nagdulot ng hirap sa mga Pilipino. Ang mga implikasyon nito ay ang kawalan ng pantay-pantay na distribusyon ng yaman at ang pang-aabuso sa mga Pilipino.

 3. Kabigatan ng mga Pari: Ang mga paring may sakit ay nagpapakita ng kabigatan ng mga pari sa panahong iyon, na kahit may sakit sila ay nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang tungkulin. Ito rin ay nagpapahiwatig sa kalagayan ng mga pari na nagtatrabaho sa malalayong lugar na hindi sila nakakakuha ng sapat na pangangalaga sa kanilang kalusugan.

 4. Kritikal na Pag-iisip ng mga Pilipino: Sa huling bahagi, ipinapakita ang mga paring may sakit na nag-uusap tungkol sa pagtaas ng buwis. Ito’y nagpapahiwatig na nagiging kritikal na ang mga Pilipino sa pag-iisip tungkol sa kanilang situwasyon sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol.

 5. Pagbabago ng Kapangyarihan: Sa pangkalahatan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng malawakang pagbabago ng kapangyarihan. Sa mga unang bahagi ng kabanata, ipinapakita ang matinding kapangyarihan ng Simbahan sa mga Pilipino. Ngunit sa huli, ipinapakita na ang mga Pilipino ay unti-unting nagiging mulat sa kanilang karapatan at sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol.