Noli Me Tangere Kabanata 63: Noche Buena (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 63 Noche Buena Buod, Tauhan at Aral

Ang Kabanata 63 ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal ay may pamagat na “Noche Buena” o “Christmas Eve”.

Sa kabanatang ito, nakikita natin ang kalungkutan at pagkakawalay ng pamilya sa gitna ng pagdiriwang ng Noche Buena.

Sa kabila ng mga kasiyahan at pagdiriwang, may mga taong hindi nakakaramdam ng kagalakan dahil sa kanilang kalagayan.

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga pangyayari sa Kabanata 63 at ang mga aral at mensahe na maaring makuha mula rito.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 63: Noche Buena

Sa isang dampa sa bundok, nakatira ang isang pamilyang Tagalog na nabubuhay sa pangangaso at pangangahoy. Nandito sina Basilio at isang batang babae. Inalagaan ng matanda si Basilio noong natagpuan niyang sugatan.

Nagkwento si Basilio tungkol sa kanyang buhay at pinayagan siyang umuwi ng matanda. Pinagbaunan pa siya ng pindang na usa para sa kanyang ina na si Sisa.

Noche Buena na sa bayan ng San Diego, ngunit malungkot ang mga tao. Nakita nila si Sisa pero hindi siya nanakit ng kapwa.

Nakatanggap ng sulat si Sinang mula kay Maria Clara ngunit ayaw niyang buksan ito. Kumakalat ang balita na si Linares ang dahilan kung bakit nakaligtas si Kapitan Tiago sa parusang bitay.

Nakarating na si Basilio sa kanyang bahay ngunit wala si Sisa. Nakita niya si Sisa sa bahay ng alperes na umaawit. Tumakbo si Sisa pagkakita niya sa mga tanod at sumunod si Basilio sa kanya. Sa pagtakbo, binato si Basilio ng alilang babae sa ulo.

Pumasok si Sisa sa libingan ng matandang Kastila na nasa tabi ng punong balite. Niyakap ni Basilio si Sisa at napatigil sa pagtakbo. Pagkatapos ay nakilala ni Sisa ang kanyang anak at biglang bumagsak sa kanya. Nang magising si Basilio, natuklasan niyang patay na si Sisa.

Niyakap ni Basilio ang kanyang ina at napaiyak. Pagtunghay ni Basilio ay may nakita siyang sugatang lalaki na nakasamasid sa kanila at sila ay nag-usap. Ang lalaki ay si Elias.

Hindi kayang tulungan ni Elias si Basilio sa paglibing sa kanyang ina kaya pinapunta niya ito sa punong balite para kumuha ng panggatong. Bilin ni Elias na silaban ang bangkay nila ni Sisa.

Dagdag pa ng lalaki, may malaking kayamanan na nakabaon sa may puno ng balite at kung wala raw ibang taong dumating ay gamitin niya ang kayamanan sa kanyang pag-aaral.

Nagdadasal si Elias at nagwika na mamamatay siyang hindi nakikita ang pagbubukang-liwayway ng bayang minamahal niya. Nang tumanaw siya sa langit, unti-unti siyang nabuwal sa lupa.

Nasaksihan ng buong bayan ng San Diego ang malaking siga sa lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 63: Noche Buena

Narito ang mga tauhan at kanilang papel sa Kabanata 63 ng Noli Me Tangere na may pamagat na “Noche Buena” o “Christmas Eve”:

 • Basilio: Anak ni Sisa. Siya ay natagpuan ng matanda na sugatan at inalagaan siya nito. 

 • Sisa: Ang ina ni Basilio na nakita niyang tumatakbo sa bayan ng San Diego. Hindi siya nakilala ni Sisa dahil sa kanyang kalagayan.

 • Lolo: Ang matandang lalaki na nakatira kasama ang dalawang bata sa isang kubo sa dampa sa bundok. 

 • Don Filipo: Nakausap siya ni Kapitan Basilio sa bayan ng San Diego at sinabihan siyang swerte siyang nakaligtas mula sa Civil Guard na sinunog lamang ang kanyang mga libro.

 • Kapitan Basilio: Nakausap ni Don Filipo.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyong ng Noli Me Tangere Kabanata 63

Narito ang mga aral, mensahe at implikasyon ng Kabanata 63 ng Noli Me Tangere na may pamagat na “Noche Buena” o “Christmas Eve”:

 1. Ang kalungkutan at pagkakawalay ng pamilya: Sa kabanatang ito, nakikita natin ang kalungkutan ni Basilio dahil sa pagkakawalay niya sa kanyang ina at kapatid.

  Sa kabila ng pagdiriwang ng Noche Buena, hindi niya maramdaman ang kasiyahan dahil sa kanyang kalagayan.

  Nakita rin natin ang kalungkutan ni Sisa dahil sa pagkakawalay niya sa kanyang mga anak at sa kanyang pagkakabaliw.

 2. Ang pagmamahal ng isang ina: Sa kabila ng kalagayan ni Sisa, nakita natin ang pagmamahal niya sa kanyang anak na si Basilio.

  Kahit hindi niya nakilala si Basilio dahil sa kanyang kalagayan, nang magising si Basilio at makita niyang si Sisa ang kanyang yakap, namatay si Sisa.

  Ito ay nagpapakita ng pagmamahal niya sa kanyang anak at ng sakripisyo na handa niyang gawin para sa kanya.

 3. Ang pagpapahalaga sa edukasyon: Sa kabanatang ito, nakita natin ang halaga ng edukasyon sa pamamagitan ng payo ni Elias kay Basilio na gamitin ang pera sa ilalim ng puno ng balite para sa kanyang pag-aaral.

  Ito ay nagpapakita ng halaga ng edukasyon bilang susi sa pag-unlad at pagbabago.