Noli Me Tangere Kabanata 6: Si Kapitan Tiyago (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 6: Si Kapitan Tiyago (Buod at Aral)

Si Kapitan Tiyago, ang solong anak ng isang negosyanteng nagtitinda ng asukal sa Malabon, ay nasa edad na humigit-kumulang sa tatlumpu’t limang taon. Bagaman hindi siya nakapag-aral sa paaralan, tinuruan siya ng isang paring Dominiko.

Nang yumaon ang kanyang ama, itinuloy niya ang kanilang negosyo at nakilala siya ni Pia Alba na taga-Sta. Cruz at sila’y ikinasal. Sila ay kabilang sa itinuturing na mataas na antas ng lipunan.

Si Kapitan Tiyago ay makisig, moreno, at pandak na may mukhang bilugan. Naging pangit ang kanyang itsura dahil sa pag-nganga at paggamit ng tabako.

Siya ay naglilingkod bilang gobernadorcillo. Kasama sa kanyang tungkulin ang pagwawalang-bahala sa pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino.

Sa kanyang paningin, siya ay isang Kastila at turing niya sa kanyang mga kababayang Pilipino ay Indio. Mataas ang kanyang pagtingin sa mga Kastila.

Kaibigan ni Kapitan ang lahat ng makapangyarihan, lalo na ang mga paring Kastila. Kaya lagi siyang kasama sa mga panalangin upang mabili ang kanyang sariling lugar sa langit.

Kahit anong santo ang mapusuan ni Kapitan, kaya niyang bilhin. Punong-puno ng mga imahen ng santo ang kanyang silid, kasama na ang larawan ng Banal na Pamilya.

Dahil sa kanyang negosyo, malaki ang kakayahang bumili ni Kapitan Tiyago. Tulad na lang ng kanyang pagbili ng lupa sa San Diego. Dahil dito, nakilala niya si Padre Damaso na isa sa mga pari sa lugar, at si Don Rafael na ang pinakamayaman sa bayan.

Sa loob ng anim na taon na mag-asawa sila ni Pia Alba, hindi sila nagkaanak, kaya’t sila’y nagnonobena sa kung anu-anong santo base sa payo ni Padre Damaso.

Sa kabila nito, nagkaanak si Pia Alba, na hindi alam ni Kapitan Tiyago na bunga ng pang-aabuso ni Padre Damaso kay Pia Alba. Namatay si Pia Alba matapos manganak dahil sa mga karamdaman na naranasan niya noong siya’y buntis. Maria Clara ang ipinangalan sa kanilang anak, na puno ng pagmamahal mula sa mga pari at kay Kapitan Tiyago.

Si Crisostomo Ibarra at Maria Clara ay naging magkaibigan simula pa noong kanilang kabataan. Sa pagpilit ng mga pari, ipinasok si Maria Clara sa kumbento ng Sta. Catalina noong siya ay magkatorse taong gulang, habang si Ibarra ay nag-aral sa Europa upang mag-aral ng medisina.

Napagkasunduan ng mga magulang nila na sila’y ipapakasal, at wala namang tumutol dahil mahal nila ang isa’t-isa. Si Don Rafael at Kapitan Tiyago ay naging masaya sa kanilang napagkasunduang ito, at inaasahan nila na magiging maganda ang kinabukasan ng kanilang mga anak.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 6

Ang mga tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 6 ay sina:

Narito ang mga tauhan sa Kabanata 6 ng Noli Me Tangere:

 1. Kapitan Tiyago – Siya ay isang mayaman at iginagalang na tao sa San Diego. Siya ang nag-iisang anak ng negosyanteng ng asukal sa Malabon. Kahit hindi nakapag-aral, naturuan siya ng isang Dominikong pari. Siya rin ang amang ampon ni Maria Clara.

 2. Pia Alba – Siya ang asawa ni Kapitan Tiyago at ina ni Maria Clara. Sa kwento, namatay siya matapos manganak.

 3. Maria Clara – Siya ang anak ni Kapitan Tiyago at Pia Alba. Malapit siyang kaibigan ni Crisostomo Ibarra at ipinaplanong ikasal sa kanya.

 4. Padre Damaso – Isang Kura Paroko na malapit kay Kapitan Tiyago. Siya rin ang tumulong sa kanila para magkaanak.

 5. Crisostomo Ibarra – Ang binatang nag-aral sa Europa na minamahal ni Maria Clara at anak ni Don Rafael.

 6. Don Rafael – Ang yumaong ama ni Crisostomo Ibarra. Isa sa pinakamayamang tao sa San Diego at kaibigan ni Kapitan Tiyago.

Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 6

Ang Kabanata 6 ng Noli Me Tangere ay nagbibigay ng malalim na pagsusuri sa mga panlipunang kalagayan sa panahong kolonyal. Narito ang ilang mga mensahe at implikasyon nito:

 1. Kapangyarihan ng Simbahan: Ang impluwensya ng Simbahan ay malawak at malalim, hindi lamang sa espiritwal na buhay ng mga Pilipino kundi pati na rin sa kanilang mga personal at pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang pagkakaroon ng anak nina Kapitan Tiyago at Pia Alba ay inilalagay sa mga kamay ng Simbahan, na nagbibigay ng mga ritwal at panalangin para sa kanilang pangangailangan.

 2. Pang-aabuso ng mga Pari: Ang kabanata ay nagpapakita rin ng pang-aabuso ng mga pari, partikular na si Padre Damaso, na ginagamit ang kanilang posisyon para sa kanilang personal na interes. Ang pagtataksil ni Padre Damaso kay Pia Alba ay isa sa pinakamalalim na kritisismo ni Rizal sa mga pari.

 3. Pakikisama at Pangangapit-bahay: Ang kabanata rin ay nagpapakita ng kulturang Filipino ng pakikisama at pangangapit-bahay. Makikita ito sa relasyon nina Kapitan Tiyago, Padre Damaso, at Don Rafael.

 4. Kolonyal na Mentalidad: Si Kapitan Tiyago ay sumasagisag sa kolonyal na mentalidad, na nagtatakda sa mga Kastila bilang superior kumpara sa mga katutubong Pilipino. Sa kabila ng kanyang yaman at estado sa lipunan, hindi pa rin niya nakikita ang sarili bilang pantay sa mga Kastila.

 5. Diskriminasyon sa mga Anak ng mga Indio: Ang kahilingan ni Padre Damaso na ilagay si Maria Clara sa kumbento ay nagpapakita rin ng diskriminasyon sa mga anak ng mga Indio. Kahit na si Maria Clara ay anak ng isang mayamang negosyante, itinuturing pa rin siya ng Simbahan bilang hindi karapat-dapat sa mataas na lipunan dahil sa kanyang lahi.

Sa pangkalahatan, ang Kabanata 6 ng Noli Me Tangere ay isang malalim na pagsusuri sa mga problemang panlipunan ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismong Espanyol.