Noli Me Tangere Kabanata 52: Ang Mga Anino (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 52 Ang Mga Anino Buod, Tauhan at Aral

Sa gitna ng gabi, may mga anino na nag-uusap sa paanan ng libingan. Sa kabanatang ito, may mga lihim na plano na nabuo, at maraming kalituhan na naganap sa likod ng kadiliman.

Mga paghahanda na magdadala ng pagbabago, at mga taktika na nangangakong magpapalaya sa mga pangkaraniwang tao mula sa pang-aapi.

Ang Kabanata 52 ng Noli Me Tangere, na pinamagatang “Ang mga Anino”, ay isang tanawin ng pakikibaka, panlilinlang, at pag-asa na nagpapahiwatig ng malalim na mga mensahe at implikasyon.

Tara, samahan ninyo akong alamin ang kuwento sa likod ng mga aninong ito.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 52: Ang Mga Anino

Sa Kabanata 52 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Ang mga Anino,” tatlong misteryosong anino ang nag-uusap sa libingan.

Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano na kinasasangkutan ni Elias, na nagligtas sa buhay ng isa sa kanila.

Inamin ng unang anino na pumayag siyang sumama sa kanilang misyon dahil tutulungan siya ni Ibarra na ipagamot ang kanyang asawa sa Maynila. Nagdesisyon din siya na maghiganti sa pari sa kumbento.

Inihayag naman ng ikatlong anino na mag-aatake sila sa kwartel kasama ng iba para ipakita na may mga anak na lalaki ang kanilang ama. Ipinahayag ng isa sa mga anino na si Ibarra na aabot sila sa dalawampu.

Ngunit nang may dumating na isa pang anino, naputol ang kanilang usapan. Ang bagong dating ay nagbabala sa kanila na sinusundan siya, kaya naghiwa-hiwalay sila at pinayuhan na kinabukasan ng gabi sila tatanggap ng mga sandata.

Sa kabila ng pagdating ng isa pang anino at umambon, nagpasya ang dalawa na magsugal sa libingan. Ang dalawang ito ay sina Elias at Lucas, at sa kanilang paglalaro, natalo si Elias at umalis nang tahimik.

Sa gitna ng kadiliman ng daan, may dalawang gwardiya sibil na nagpapatrolya. Nakasalubong nila ang dalawang lalaki, ang isa ay may peklat sa mukha na sinabing hindi niya nakita si Elias, at ang isa naman ay sinasabing tutungo sa lalaking nag-insulto at nanggulpi sa kanyang kapatid.

Ang huling lalaki, na may peklat din sa mukha, ay nagpakilalang si Elias, na nagdulot ng kalituhan sa mga gwardiya. Ang unang lalaki na may peklat ay si Lucas at ang ikalawang lalaki na may peklat ay si Elias.

Mga Tauhan ng Noli Me Tangere Kabanata 52: Ang Mga Anino

Ang mga tauhang lumabas sa Kabanata 52: “Ang mga Anino” ng Noli Me Tangere ay ang mga sumusunod:

 1. Tatlong Anino – Mga lalaki na nag-uusap sa libingan tungkol sa kanilang mga plano na kinasasangkutan ni Elias.

 2. Elias – Isa sa mga pangunahing karakter ng nobela na nagligtas ng buhay ng isa sa tatlong anino. Natalo siya sa sugal at umalis nang tahimik.

 3. Lucas – Ang kalaban ni Elias na kasama rin sa mga anino. Siya rin ang ka-sugal ni Elias na nagtagumpay.

 4. Mga Gwardiya Sibil – Sila ay nakasalubong ng dalawang lalaki sa daan, isa ay si Lucas na nagpanggap na hindi niya kilala si Elias at ang ikalawa ay si Elias na nagpakilala nang diretso sa mga gwardiya.

Tandaan na ang mga anino sa kabanatang ito ay hindi literal na anino, kundi mga tao na ginagamit ang kadiliman para magtago at magplano ng mga rebelasyon laban sa mga Espanyol.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 52

Sa Kabanata 52: “Ang mga Anino” ng Noli Me Tangere, maaaring mapulot ang sumusunod na mga aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Pagkakaisa at Pakikibaka: Ang kabanata ay nagpapakita ng mga plano ng rebolusyon ng mga tauhang hindi direktang nagmula sa pangunahing karakter ng nobela.

  Ito’y nagpapakita na ang pakikibaka para sa kalayaan at katarungan ay hindi limitado sa mga pangunahing tauhan tulad ni Ibarra o Elias, kundi nagmumula rin sa mga karaniwang tao na nakaranas ng pang-aapi at hindi makatarungang sistema.

 2. Panlilinlang at Pag-iwas: Pinakita rin dito ang pagiging mapanlinlang ni Lucas na nagpakilalang Elias sa mga gwardiya sibil para maligaw ang kanilang paghahanap.

  Sa kabilang banda, nagpakilala si Elias nang direkta na siya ay si Elias, isang pagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa katotohanan at kanyang pag-iwas na idamay ang ibang tao sa kanyang personal na laban.

 3. Ang Papel ng Takot at Kamalayan: Sa pamamagitan ng pagtawag sa mga tauhan bilang “mga anino”, nagbibigay ng imahe ng takot, ngunit sa kabilang banda, nagpapahiwatig din ito ng pagbabago ng kamalayan ng mga tauhan.

  Sa kahit na anong oras, maaari silang lumabas mula sa mga anino at harapin ang liwanag ng katotohanan.

Ang kabanatang ito ay nagtuturo rin na ang pagbabago at rebolusyon ay nagsisimula sa kamalayan ng bawat isa na mayroong hindi patas at hindi makatarungan sa sistema, at sa gayon, nagbibigay ito ng pang-akit para sa aksyon. Ang pagbabagong gusto natin makita sa lipunan ay maaaring magsimula sa atin.