Noli Me Tangere Kabanata 43: Mga Balak (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 43 Mga Balak Buod, Tauhan at Aral

Sa kabanatang ito ng Noli Me Tangere na pinamagatang “Mga Balak,” tayo ay maglalakbay sa isang magulong panahon kung saan ang bawat isa ay may sariling mga balakin at mithiin.

Pagmasdan natin kung paano maglalantad ang tunay na karakter ni Padre Damaso, at kung paano si Lucas ay magpapakita ng kanyang kahandaan na gamitin ang kanyang mga pangyayari para sa kanyang kapakanan.

Samantala, tuklasin rin natin ang mga pangarap at pag-asa ni Linares. Halina’t ating balikan at suriin ang mga pangyayari sa Kabanata 43 ng Noli Me Tangere.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 43: Mga Balak

Sa Kabanata 43 ng Noli Me Tangere na pinamagatang “Mga Balak,” nagpatuloy si Padre Damaso sa tabi ng may sakit na si Maria Clara. Puno ng pag-aalala, maluha-luhang sinabi niya sa dalaga, “Anak ko, hindi ka mamamatay.”

Nagulat at nagtaka ang mga tao sa bahay sa hindi pangkaraniwang pagpapakita ng damdamin ng dating maton na pari, mula rito’y nagpatunay ito ng kanyang malalim na pagmamahal kay Maria Clara.

Nang makabawi na sa kanyang mga emosyon, ipinakilala ni Donya Victorina si Linares, ang inaanak ng bayaw ni Padre Damaso, na si Carlicos. Sinabi ni Linares na naghahanap siya ng trabaho at nais na rin niyang magpakasal.

Paniwalang-paniwala si Padre Damaso na hindi magkakaproblema si Linares sa paghahanap ng trabaho at asawa. Nalungkot naman si Padre Salvi sa mga narinig.

Sa isa pang sulok, si Lucas ay lumapit kay Padre Salvi, nagpakita ng pagdadalamhati at pinilit pa niyang umiyak, upang makuha ang simpatya ng pari.

Inireklamo ni Lucas na limang daang piso lang ang binayad ni Ibarra para sa pagkamatay ng kanyang kapatid.

Hindi natuwa si Padre Salvi sa drama ni Lucas, at sinabihan niya itong umalis, na sana ay pinakulong na lang siya ni Ibarra dahil sa kanyang mga kilos.

Sa huli, umalis si Lucas, nagmumura at galit, na naipahayag niya sa mga mumunting bulong.

Mga Tauhan ng Noli Me Tangere Kabanata 43: Mga Balak

Ang mga tauhan sa Kabanata 43: Mga Balak ng Noli Me Tangere ay ang mga sumusunod:

 1. Padre Damaso: Isa sa mga prayleng Espanyol na nagpakita ng malalim na pag-aalala at pagmamahal kay Maria Clara.

 2. Maria Clara: Ang babaeng may sakit na malalim na minamahal ni Padre Damaso.

 3. Donya Victorina: Isa sa mga tauhan na nagpakilala kay Linares kay Padre Damaso.

 4. Linares: Ang inaanak ng bayaw ni Padre Damaso na si Carlicos, na naghahanap ng trabaho at nais na magpakasal.

 5. Padre Salvi: Ang kura paroko ng San Diego na nalungkot sa mga narinig niya tungkol sa mga plano ni Padre Damaso para kay Linares.

 6. Lucas: Ang lalaki na nagpapakita ng sobrang kalungkutan tungkol sa kamatayan ng kanyang kapatid, at nagreklamo na limang daang piso lang ang ibinayad ni Ibarra bilang kabayaran.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 43

Kabanata 43 ng “Noli Me Tangere” ay naglalaman ng ilang mahahalagang aral at mensahe:

 1. Iba’t-ibang Mukha ng Pag-ibig: Ang kabanata ay nagpapakita ng iba’t ibang anyo ng pagmamahal. Sa kaso ni Padre Damaso, ipinapakita nito ang kanyang malalim na pagmamahal kay Maria Clara na hindi inaasahan ng marami. Ito ay nagpapakita na maaaring mayroon pa ring kabutihan kahit sa mga taong tingin ng marami ay masama.

 2. Pangangailangan at Pang-aabuso: Sa kaso ni Lucas, ipinapakita ng kabanata ang kalagayan ng mga taong nag-e-exploit ng iba para sa kanilang personal na interes. Ang kanyang pagluha at pagdadrama ay ginawa niya para maawa sa kanya si Padre Salvi at makakuha ng higit pang pera mula kay Ibarra.

 3. Korupsiyon at Pang-aabuso ng Kapangyarihan: Ang kabanata rin ay nagpapakita ng korupsiyon at pang-aabuso sa kapangyarihan, kung saan ang mga prayle tulad ni Padre Damaso ay nagagamit ang kanilang posisyon para magbigay ng trabaho o impluwensiyahan ang mga desisyon, tulad ng nangyari kay Linares.

 4. Pag-asa at Pagtanggap: Sa gitna ng mga kahilingan at mga plano, ang kabanata rin ay nagpapakita ng mensahe ng pag-asa at pagtanggap, lalo na sa mga taong naghahanap ng trabaho at pagmamahal, tulad ni Linares.

 5. Sosyal na Pagkakahati-hati: Ang kabanata ay nagpapakita rin ng sosyal na pagkakahati-hati sa lipunan, kung saan ang mga prayle at mga mayayaman ay may malaking kapangyarihan samantalang ang mga mahihirap na tulad ni Lucas ay madalas na inaabuso o binabalewala.