Noli Me Tangere Kabanata 39: Si Donya Consolacion (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 39 Si Donya Consolacion  Buod, Tauhan at Aral

Sa ika-39 kabanata ng Noli Me Tangere na pinamagatang ‘Si Donya Consolacion,’ tatalakayin natin ang malupit na pagtrato ng asawa ng Alperes kay Sisa, isang kawawang ina na nawala ang katinuan dahil sa mga karanasan sa buhay.

Sa gitna ng mga kaganapang puno ng pang-aabuso, makikita natin ang tunay na kulay ng mga katauhan sa ating lipunan at kung paano naipahayag ang katotohanan sa di-inaasahang mga sitwasyon. Sama-sama nating kilalanin si Donya Consolacion at alamin ang kanyang kuwento sa kabanatang ito.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 39: Si Donya Consolacion

Ang Kabanata 39 ng Noli Me Tangere, na pinamagatang “Si Donya Consolacion,” ay tumatalakay sa buhay ng asawa ng Alperes.

Sa gitna ng makulay na prusisyon, nag-iisa ang bahay ng Alperes at ng kanyang asawa na si Donya Consolacion na hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa nasabing kaganapan.

Ang Alperes ay nagpatupad ng utos na huwag lumabas ang kanyang asawa upang maiwasan ang anumang hiya na maaaring maidulot nito sa Kapitan Heneral.

Hindi natitinag si Donya Consolacion sa mga mapanuring mata at matalas na dila ng mga tao dahil sa kanyang katayuan bilang asawa ng Alperes at bilang ‘reyna’ ng mga gwardiya sibil.

Nang marinig ni Donya Consolacion ang mapapanglaw na awit ni Sisa mula sa kulungan, pinatawag niya ito upang muling awitin ang naturang kanta.

Ngunit nang hindi sumunod si Sisa sa kanyang utos, dito bumuhos ang galit ni Donya Consolacion sa kawawang ina. Inutusan niya ang isang gwardiya sibil na pilitin si Sisa na kumanta.

Ngunit sa pagkanta ni Sisa ng isang malungkot na awit, unti-unti rin siyang naantig. Kahit na kilala bilang isang malupit at mapanlait, naipakita rin ng Donya ang kanyang paghanga sa talento ni Sisa.

Subalit nang hindi tumugon si Sisa sa utos ni Donya Consolacion na sumayaw, muli siyang nagalit at pinalo si Sisa.

Ang pang-aabuso ay humantong sa pagkabura ng damit ni Sisa at pagdurugo ng mga sugat nito. Sa pagdating ng Alperes, nagalit ito sa kanyang asawa at nag-utos na alagaan at gamutin si Sisa upang handa ito sa muling pagharap kay Ibarra kinabukasan.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 39: Si Donya Consolacion

Ang mga tauhan sa Kabanata 39 ng Noli Me Tangere, na pinamagatang “Si Donya Consolacion,” ay ang mga sumusunod:

  1. Donya Consolacion – Asawa ng Alperes na dating labandera. Nagpipilit na magmukhang banyaga at mataas sa lipunan sa pamamagitan ng pagsasalita ng Kastila at pagpapahid ng kolorete sa mukha.

  2. Alperes – Asawa ni Donya Consolacion at pinuno ng mga Guardia Civil. Nakita niya ang kalupitan na ginawa ni Donya Consolacion kay Sisa at nag-utos siya na alagaan at gamutin ito.

  3. Sisa – Isang ina na baliw na sa paghahanap sa kanyang mga nawawalang anak. Napakalupit na trato ang natanggap niya mula kay Donya Consolacion.

  4. Guardia Civil – Ang kawal na nakabantay at tumutupad sa mga utos ni Donya Consolacion. Napansin niya ang pagbabago ng wika ni Donya Consolacion mula Kastila patungo sa Tagalog.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 39

Ang Kabanata 39 ng “Noli Me Tangere,” na pinamagatang “Si Donya Consolacion,” ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon:

  1. Kawalang-Katarungan at Pang-aabuso sa Kapangyarihan: Ang kabanata ay nagpapakita ng malupit na pagtrato ni Donya Consolacion kay Sisa, na sumasalamin sa kawalang-katarungan na ginagawa ng mga nasa kapangyarihan. Ang implikasyon nito ay ang pagkakaroon ng mga inosenteng biktima ng pang-aabuso at kawalang-katarungan.

  2. Maling Pag-unawa sa Katayuan sa Lipunan: Ang katauhan ni Donya Consolacion ay nagpapakita ng isang tao na nagkakamali sa kanyang pagpapahalaga sa katayuan sa lipunan. Sa kanyang pagsusumikap na magmukhang mataas at banyaga, lumalabas ang kanyang tunay na katauhan – isang hindi edukado at mapang-abuso.

  3. Kahalagahan ng Pagiging Tunay sa Sarili: Isa sa mga mahahalagang aral sa kabanata ay ang kahalagahan ng pagiging tunay sa sarili. Sa kahuli-hulihan, hindi magtatagumpay ang mga pagtatangkang itago ang totoong pagkatao, tulad ng nangyari kay Donya Consolacion.

  4. Paghahanap ng Katarungan: Sa kabila ng kalupitan na naranasan ni Sisa, may munting pag-asa na nabuo nang mag-utos ang Alperes na alagaan at gamutin si Sisa. Ito ay nagpapakita na may paghahanap pa rin ng katarungan kahit sa mga madidilim na sitwasyon.

  5. Kontradiksyon sa Lipunan: Ang kabanata rin ay nagpapakita ng kontradiksyon sa lipunan – kung saan ang isang tao na may mataas na katayuan sa lipunan (Donya Consolacion) ay nagpapakita ng hindi makataong pag-uugali, samantalang ang isang baliw at mahirap na tao (Sisa) ay nagpapakita ng dignidad at kahalagahan bilang isang tao.