Noli Me Tangere Kabanata 35: Mga Usap-usapan (Buod, Tauhan at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 35: Mga Usap-usapan (Buod, Tauhan at Aral)

Ang salitang ‘usap-usapan’ ay maaaring magdulot ng pagbabago o pagkalito sa isang komunidad, tulad ng naganap sa San Diego pagkatapos ng kontrobersyal na pangyayari sa pananghalian.

Sa ating pagtalakay sa Kabanata 35 ng ‘Noli Me Tangere’ na pinamagatang ‘Mga Usap-usapan,’ susuriin natin kung paano ang tsismis at balita ay nagdulot ng iba’t ibang reaksiyon mula sa mga tao, ang kanilang takot at pangamba, at ang kanilang pag-asa at pangarap para sa kanilang komunidad.

Sumama sa atin habang ating sinisiyasat ang mga usapin at implikasyong nagmula sa usap-usapan na ito.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 35: Mga Usap-usapan

Sa Kabanata 35 ng ‘Noli Me Tangere’ na pinamagatang “Mga Usap-usapan,” ang init ng insidente sa pananghalian kung saan nagtagisan ng salita si Ibarra at Padre Damaso ay bumaba na rin sa mga mamamayan ng San Diego. Nagkalat ang iba’t ibang opinyon at interpretasyon sa nangyari.

Marami sa mga mamamayan, lalo na ang mga may katandaan at ang mga matatakutin, ay sumang-ayon kay Padre Damaso, takot sa ideya na sila’y magdusa sa impyerno kapag hindi nila sinuportahan ang pari. Samantala, ang ibang may mataas na katungkulan tulad ni Kapitan Martin at Don Filipo, ay nagpakita ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Nakita nila ang pagkilos ni Ibarra bilang isang natural na tugon sa hindi maipaliwanag na pambabastos na ginawa ni Padre Damaso sa kanyang ama.

Nagdulot ng pangamba sa mga magsasaka ang posibilidad na hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan dahil sa nangyari. Natakot silang hindi na matutupad ang kanilang mga pangarap para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Lalo pang nadagdagan ang kanilang kalituhan ng pagtawag kay Ibarra bilang “pilibustero” – isang salitang hindi nila lubos na nauunawaan.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 35: Mga Usap-usapan

Ang mga tauhan na nabanggit sa Kabanata 35 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Mga Usap-usapan” ay ang mga sumusunod:

 1. Mga Mamamayan ng San Diego – Sila ang nagbigay ng iba’t ibang reaksiyon at opinyon hinggil sa nangyaring alitan nina Ibarra at Padre Damaso. Iba-iba ang kanilang pananaw depende sa kanilang antas sa lipunan at sa kanilang mga personal na paniniwala.

 2. Kapitan Martin – Isang mamamayan na nagpakita ng pagkaunawa sa nararamdaman ni Ibarra. Siya ang nagsabing mahirap mapigilan ang sarili kapag ang pamilya mo ang nakasalang.

 3. Don Filipo – Ang Teniente-Mayor ng bayan na naniniwala na umaasa si Ibarra na susuportahan siya ng mga tao bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang ginawa niya at ng kanyang ama.

 4. Mga Matatandang Babae – Sila ang takot na hindi panigan si Padre Damaso dahil sa takot na sila’y mapunta sa impyerno.

 5. Kapitana Maria – Natuwa sa pagtatanggol ni Ibarra sa kanyang ama.

 6. Mga Magsasaka – Sila ay nag-alala na baka hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan dahil sa insidente.

 7. Padre Damaso – Hindi man siya direktang kasama sa eksena, ang kanyang mga aksyon at salita ang naging sentro ng usapan.

 8. Crisostomo Ibarra – Ang kanyang aksyon laban kay Padre Damaso ang naging sentro ng mga usap-usapan.

Tandaan na maraming karakter sa kabanatang ito ang hindi tiyak ang pagkakakilanlan, tulad ng mga matatandang babae at magsasaka. Ito ay sapagkat sila ay kinatawan ng mga pangkat ng tao sa bayan ng San Diego.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng Noli Me Tangere Kabanata 35

Ang Kabanata 35 ng “Noli Me Tangere” na pinamagatang “Mga Usap-usapan” ay nagpapakita ng mga sumusunod na aral, mensahe, at implikasyon:

 1. Kahalagahan ng Pagkakaisa: Sa kabanatang ito, ipinapakita ni Rizal na mahirap ang laban ng isang tao kung watak-watak ang lipunan. Kahit na may mabuting intensyon si Ibarra, dahil sa kawalan ng suporta mula sa karamihan, hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga layunin.

 2. Paghadlang ng Takot sa Pagbabago: Ang takot sa parusa o sa hindi kilala, tulad ng impyerno o salitang “pilibustero,” ay nagiging hadlang para sa mga tao na kumilos para sa sarili nilang karapatan. Ito’y nagpapakita kung paano ginamit ng mga prayle ang relihiyon upang kontrolin ang mga tao.

 3. Ang Kapangyarihan ng Chismis at Balita: Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng epekto ng balita at chismis sa isang komunidad. Mabilis kumalat ang mga kuwento at interpretasyon tungkol sa nangyari sa pagitan nina Ibarra at Padre Damaso, na nagdulot ng iba’t ibang reaksiyon mula sa mga mamamayan.

 4. Ang Pagpapahalaga sa Dignidad: Sa kabila ng lahat, inilalaban ni Ibarra ang kanyang karangalan at ang alaala ng kanyang ama. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating dignidad at sa dignidad ng ating mga mahal sa buhay.

 5. Pag-asa at Pangamba sa Pagbabago: Ang mga magsasaka ay nag-alala na baka hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan. Ito ay nagpapakita ng kanilang pangamba at pag-asa sa posibilidad ng pagbabago na magdudulot ng mabuting kinabukasan para sa kanilang mga anak.

Sa lahat ng ito, nagpapahiwatig ang Kabanata 35 ng isang malalim na pagsusuri sa mga pangyayari at dinamikang panlipunan sa panahon ng kolonyal na Pilipinas.