Noli Me Tangere Kabanata 27: Takipsilim (Buod at Aral)

Noli Me Tangere Kabanata 27: Takipsilim (Buod at Aral)

Kapwa malalim at makulay ang Kabanata 27 ng “Noli Me Tangere,” pinamagatang “Takipsilim.” Sa kabanatang ito, mararanasan natin ang iba’t ibang aspeto ng lipunang Filipino noong ika-19 na siglo – ang kalakaran sa mga pista, ang dikotomiya ng mayaman at mahirap, at ang malasakit at kawalang-katarungan na magkakasama sa isang eksena.

Sumama sa atin sa pagsusuri ng mga pangyayari na nagbubunyag ng ating bayani, mga taong karaniwan, at ang kanilang mga hamon at pakikibaka sa kabanatang ito.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 27: Takipsilim

Ang Kabanata 27 ng “Noli Me Tangere,” na pinamagatang “Takipsilim,” ay nagpapakita ng damdamin at pangyayari sa isang pista na nasa gilid na ng pagtatapos. Ang kabanata ay nagsisimula sa pagdating ng mga kahon ng pagkain, alak, at iba pang inumin mula sa Europa sa bahay ni Kapitan Tiago.

Dumating din ang mga kaibigan ni Maria Clara, at tinanong siya ng kanyang ama kung nais niyang lumabas at mamasyal. Sa kabila ng imbitasyon ni Kapitan Tiago para maghapunan sa kanyang tahanan at maayos ang mga hindi pagkakasunduan nila ni Padre Damaso, tinanggihan ito ni Ibarra dahil sa isang darating na panauhin.

Ang puso ni Maria Clara ay nag-alab sa awa nang makita niya ang isang tao na may ketong na nagmamakaawa para sa tulong. Sa kanyang habag, ibinigay ni Maria Clara ang agnos na bagong regalo sa kanya ng kanyang ama. Ang ketongin ay nagpasalamat sa kanyang kabaitan sa pamamagitan ng paghagkan sa agnos at sa mga yapak ni Maria Clara. Kasunod na lumapit si Sisa, ang baliw na ina ng mga bata ng koro, at kasama ang ketongin sa panalangin.

Sa huli, nadatnan nila ang isang guwardiya sibil na kinakaladkad si Sisa. Sa sandaling iyon, mabilis na kinuha ng ketongin ang kanyang bakol at umalis. Nabahala si Maria Clara sa nangyaring ito at agad niyang ipinahayag ang kanyang pangangailangan na umuwi. Ang kaganapang ito ay nag-iiwan ng isang bigat sa kanyang kalooban na humantong sa kanyang pagkawala ng kasayahan sa pista.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 27: Takipsilim

Ang mga tauhan sa Kabanata 27 ng “Noli Me Tangere,” na pinamagatang “Takipsilim,” ay ang mga sumusunod:

 1. Kapitan Tiago – Ang mayamang ama ni Maria Clara na nag-anyaya kay Ibarra na maghapunan sa kanyang tahanan.

 2. Maria Clara – Ang minamahal ni Crisostomo Ibarra. Ipinakita niya ang kanyang habag at awa sa taong may ketong.

 3. Crisostomo Ibarra – Ang binata na nagmula sa Europa at umuwi sa Pilipinas upang makipagkita sa kanyang minamahal na si Maria Clara.

 4. Kaibigan ni Maria Clara – Ang kaibigan ni Maria Clara na kasama niya sa panahon ng pista.

 5. Ang Taong may Ketong – Ang taong may sakit na ketong na humingi ng tulong kay Maria Clara.

 6. Sisa – Ang baliw na ina nina Basilio at Crispin. Lumapit siya at kasama ng taong may ketong sa panalangin.

 7. Guwardiya Sibil – Ang sundalo na kinakaladkad si Sisa palayo sa lugar ng kaganapan.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 27

Ang Kabanata 27 ng “Noli Me Tangere,” na pinamagatang “Takipsilim,” ay naglalaman ng mga mahahalagang aral, mensahe, at implikasyon na sumusunod:

 1. Kahalagahan ng Simpatiya at Pagmamalasakit: Nakita natin ang simpatiya at pagmamalasakit ni Maria Clara sa taong may ketong. Sa kabila ng kanyang katayuan sa lipunan, hindi siya nag-atubiling magpakita ng habag at malasakit sa mga nangangailangan.

 2. Pang-aabuso ng Kapangyarihan: Ang kabanata rin ay nagpapakita ng pang-aabuso ng kapangyarihan sa pamamagitan ng guwardiya sibil na kinaladkad si Sisa. Ito ay nagpapakita ng hindi makatarungang pagtrato ng mga awtoridad sa mga mahihirap at walang kalaban-laban.

 3. Pagpapahalaga sa Dignidad ng Tao: Ang reaksyon ni Maria Clara sa pagtrato ng guwardiya sibil kay Sisa ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan.

 4. Epekto ng mga Pagsubok sa Buhay: Ipinakita rin ng kabanata ang epekto ng mga pagsubok sa buhay ng tao, tulad ni Sisa, na nagbago na ng ugali at asal dahil sa mga naranasang kahirapan at kalungkutan.

Ang mga mensahe at aral na ito ay nagpapahiwatig ng mga sosyo-pulitikal na isyu sa panahong iyon, tulad ng pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi paggalang sa dignidad ng tao, na hanggang ngayon ay may relevansya pa rin.